Tag-arkiv: sygdomsangst

Kognitive overvejelser over Sygdomsangst

Skrevet d. 19 marts, 2020
Ulla Wattar Kognitive overvejelser over Sygdomsangst. Corona.

I denne Corona tid er sygdomsangst helt forståeligt

Ja sygdomsangst i disse Corona tider er ganske forståelig. Vi har en rationel usikkerhed, nervøsitet og uro når vi overvejer, hvad der sker. Vi ser ud på de tomme gader og forholder os hele tiden til, at vi og vore nærmeste – og alle andre kan blive smittede. Så vi må passe på.

H.C. Andersen havde sygdomsangst og mange andre godtfolk som ham. Mange af os er blevet nervøse, når vi har hørt om sygdomme. Hypokondri har tidligere været den officielle diagnose og nu hedder det sygdomsangst – og handler om en overdreven angst for at have eller få en sygdom.

Lige nu handler indholdet i vores angste tanker ofte om Corona: min næse løber – det må være Corona – og hvis vi fortsætter med tiltagende katastrofale tanker: jeg bliver alvorligt syg, smitter de ældre i min familie – og enten kommer jeg eller de på hospitalet – og det går helt galt!

Den onde cirkel

Ja, tænker man skræmmende tanker bliver man bange.

Og så fæstner opmærksomheden sig om vores krop – hvad kan jeg mærke? Vi kan mærke meget fordi angsten tænder kroppen og så bliver vi mere bange og angsten bekræfter vore tanker. Vi kommer ind i en ond cirkel.

Den ”onde cirkel” som forstærker og vedligeholder frygt og sygdomsangst er også et eksempel på, hvordan det, at vi er orienterede mod potentielle trusler kan medføre en forvrængning i opmærksomheden og dermed vores bedømmelse af den situation vi er i.

Hvis du forestiller dig en skala fra ubehagelig til behagelig fra -10 til +10, så har de fleste af os let ved at bemærke ubehag på -1, mens følelsen for velbehag/behag skal helt op på +5  for at få vores opmærksomhed.

Mindre intense behagelige øjeblik passerer ubemærket forbi. Vi kan korrigere denne forvrængning ved bevidst at være opmærksom på positive tanker, følelser, kropslige fornemmelser og handlinger.

Hvordan kommer vi ud af Den onde cirkel?

For at reducere angsten har vi heldigvis en række håndgreb, som er rettet mod den onde cirkels elementer:

Vi bliver mere angste af at have skræmmende tanker – så vi skal ændre dem eller lade dem være. Måske skal vi venligt sige til os selv, at vi følger de retningslinjer, der er afstukket fra regeringens side – og bliver indendørs.

Vi kan tænke på, at vi har et godt sundhedsvæsen, som kan tage sig af os. Derfor kan vi lade vore tanker være, lade dem flyve forbi os, lægge dem bag os og flytte vores opmærksomhed til andre ting.

Ja – se tv (ikke om Corona), læse en bog, tale med andre eller stirre ud i luften. Du kan selv bestemme, hvad du vil underholde dig selv med, hvor du rette din opmærksomhed hen.

Og så er der sikkerhedsadfærden – det du gør for at sikre dig mod de scenarier, du kan forestille dig – jeg må hellere: købe mad til flere måneder – så jeg ikke kommer til at sulte, jeg må hele tiden mærke efter om jeg er blevet syg – ringe til andre og høre om de er syge, spise særlige vitaminer eller.

Men sikkerhedsadfærd er med til at fastholde os i den onde cirkel – så det er tilstrækkeligt, hvis du følger de retningslinjer, vi har fået at vide af regeringen, at vi skal følge. Og HUSK balance i det som du giver din opmærksomhed.

Vi er i det her sammen. Du er ikke alene. Vi skal holde fysisk afstand, ikke følelsesmæssig afstand. Send masser af gode tanker til dig selv og andre, og overvej, hvordan vi kan hjælpe hinanden.

Skrevet af Ulla Wattar