Gruppeforløb mod depression

Wattar Gruppen tilbyder klienter, med henvisning fra egen læge, et gruppeforløb mod depression baseret på kognitiv adfærdsterapi. Kognitiv adfærdsterapi er en effektiv og veldokumenteret behandling mod depression.

 

Såfremt du ønsker at fortsætte i et individuelt behandlingsforløb efter endt gruppeforløb, vil dette være muligt og du vil få 1. prioritet på vores venteliste og komme til umiddelbart efter at gruppeforløbet er afsluttet.

 

Gruppeforløbet vil give dig en forståelse af depression ud fra den kognitive adfærdsterapi, samt give dig redskaber og værktøjer til at tackle dine problemer afledt af depression.

 

 

Gruppeforløbet giver ligeså en særlig mulighed for at forstå sin depression og dermed en bedre mulighed for at arbejde sig ud af den.

At deltage i et gruppeforløb, kan være med til at bryde den isolation og følelse af at stå alene med sin problematik, som en depression ofte medfører. Deltagerne oplever ofte at have mange elementer til fælles og møder hinanden med forståelse, anerkendelse og støtte.

Gruppeforløbet bliver styret af en psykolog, og det vil både indeholde undervisning, øvelser og samtale.

Omfang og pris:

  • Forløbet starter med en indledende individuel samtale med psykologen der underviser.
  • Herefter vil der være 5 undervisningsgange af 2 timers varighed
  • Forløbet afsluttes med en afrundende individuel samtale med psykologen

 

Der vil være mellem 5-8 deltagere på holdet.

 

Egenbetalingen for hele forløbet er 2745 kr. og kan betales af flere omgange (til sammenligning vil et individuelt forløb koste 3965 kr.)

 

Vi har aktuelt ikke nogle gruppeforløb i depression, men er du interesseret i at vide mere om forløbet, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 33112284 eller på info@wattar-gruppen.dk

Wattar Gruppen A/S, Kognitivt Psykologcenter – Holbergsgade 14, 4. sal 1057 Kbh K – tlf: 33112284 – e-mail: info@wattar-gruppen.dk CVR: 29832609