Mentor forløb for unge

Vi kan mødes i Holbergsgade i København K eller online ved hjælp af programmet Zoom.

Hvad er en mentor?

En mentor er en person, der kan hjælpe og støtte dig i at se din tilværelse med nye øjne. I samarbejde vil du og din mentor finde frem til dine styrker, ressourcer, mål og drømme.

 

Dit og din mentors samarbejde kan bl.a. handle om, at du opnår den livskvalitet, som gør, at du kan leve et tilfredsstillende og lykkeligt liv.  I vil komme til at kortlægge de udfordringer, som står i vejen for, at du kan opnå dine drømme og ønsker, og sammen lægge en plan for, hvordan du kan nå dine mål.

Hvorfor skal du starte i et mentorforløb for unge?

Som ung kan man stå overfor mange forskellige udfordringer og overvejelser omkring en selv eller ens fremtid – hvilket kan være svært at finde løsninger eller svar på alene. Det kan være inspirerende at tale med én udefra, der kan hjælpe én med at se muligheder frem for begrænsninger.

 

Mange unge føler i dag et pres og høje forventninger fra samfundet, vennerne, familien – og ikke mindst sig selv. Der stilles høje krav, som kan være svære at efterleve – især når man selv er ved at finde ud af, hvad man gerne vil, og hvem man er.

 

Det kan være, at du måske ønsker at få mere balance i din hverdag, større livsglæde eller hjælp til at udvikle dit fulde potentiale – og det er her, at en mentor kan støtte og hjælpe dig.

Støtte til uddannelse, skole og hjemmeskole

Det kan være svært for børn og unge at opretholde motivationen for at gå i skole. Det kan være i en periode, eller der kan være tale om decideret skolevægring.

 

Det kan især i denne tid med online hjemmeskole, være svært for børn og unge at følge med i læseplaner, informationer, lektier og så videre. Og det kan være svært som forældre pludselig at skulle engagere sig mere end man plejer i planlægning af skolegang, lektielæsning, fritid, familietid og så videre, og det kan også skabe en masse unødige konflikter.

 

Derfor vil vi gerne tilbyde børn, unge og forældre støtte til at få hverdagen med fx hjemmeskole til at fungere på en ny måde. Vi vil støtte de unge i at finde frem til glæden ved at gå i skole og motivationen for at lave lektier og deltage i undervisningen.

 

Vi kan støtte de unge i at tage mere ejerskab over egen læring. For de kan godt selv – og de VIL gerne selv!

Det vi tilbyder, er en form for hjælp til selvhjælp. Den unge skal finde motivationen i sig selv gennem samtaler med en af vores mentorer, der er specialiserede i at arbejde med unge og uddannelse.

 

Mentoren og den unge kan gennem et samarbejde finde frem til den unges styrker og interesser, genfinde selvtillid og på den måde nå frem til en motivation for og engagement i at uddanne sig og gå i skole.

 

Det kan være, at den unge har svært ved at lave lektier, at strukturere sin tid, at gå i skole pga. manglende social kontakt, eller måske tør den unge ikke at sige noget i timerne, eller gå til eksamen? Alt dette og mere til kan vi hjælpe og støtte unge i at overvinde.

 

Nogle gange er det, der skal til – en venlig udefrakommende person, som den unge kan se op til, eller spejle sig selv i – og på den måde vokse og udvikle sig til en mere selvstændig person, der kan tage vare på sig selv, sine drømme og mål.

Hvad kan vi ellers hjælpe med?

Vi kan blandt andet hjælpe og støtte dig, der har udfordringer med:

 • lavt selvværd – finde ro i at være dig
 • angst, stress og depression
 • mobning eller udfordringer med vennerne
 • konflikter i hjemmet
 • generthed – turde at komme ud af din skal
 • misbrug
 • diagnoser, fx ADHD
 •  

Men det kan også være, at du har brug for hjælp til mere konkrete ting i hverdagen, fx:

 • søvn, kost, træning – fysisk selvomsorg
 • struktur i din hverdag
 • finde frem til dine fremtidsmuligheder – arbejde, uddannelse
 • fastholdelse af motivation og mål – handlekraft, selvkontrol, disciplin
 • lektiehjælp og strukturering
 • balancen mellem at være aktiv og ikke aktiv – fx FOMO
 • håndtering af dit liv på sociale medier

Hvem er vi?

Vi er en gruppe mentorer fra Wattar Gruppen, som har en kognitiv efteruddannelse, får fast supervision,  og alle har meget erfaring i det gode samarbejde med unge.

 

I vores samarbejde med unge tager vi afsæt i den evidensbaserede kognitive teori og metode og inddrager også nyere grene af metoden, som metakognitiv terapi, mindfulness, ACT og compassion focused therapy.

 

Vi arbejder empowerment baseret, hvilket betyder, at vi har fokus på at skabe de bedste betingelser, for at den unge kan få mod til og opnå en hurtig og internt motiveret forandring, baseret på en styrkelse af egne ressourcer.

Mød et par af vores mentorer

 

Sisse Mentor ved Wattar Gruppen

Sisse Charlotte Petersen, Unge Mentor

Jeg er en ildsjæl i mit arbejde med unge, hvor jeg sætter en dyd i at hjælpe og støtte dem – så de får mulighed for at udfolde sig og opleve deres fulde potentiale.

Jeg har en nysgerrig, empatisk og holistisk tilgang til mennesker. 

Alle kan og bør få mulighed for at leve et tilfredsstillende og lykkeligt liv. Nogle gange har vi brug for hjælp og støtte med at nå dertil, og det kan bl.a. være sammen med en mentor.

 

 

Jan Carlsen Mentor - mentorforløb for unge

Jan Carlsen, Unge Mentor

Ærlighed er en af mine største værdier, og jeg er derfor dygtig til at skabe trygge rammer med plads til ærlighed, åbenhed og fortrolighed.

Jeg værdsætter særligt rollen som mentor, fordi jeg 1:1 kan give min fulde opmærksomhed og engagement.

Jeg er rummelig, omsorgsfuld, empatisk og god til at leve mig ind i andres følelser og situation, hvilket skaber god grobund for en tryg relation.

Booking:

Ønsker du et mentorforløb med en af vores Mentorer, så kan du bestille det ved at ringe til 33 11 22 84, eller skrive en mail til info@wattar-gruppen.dk

Pris

Et mentorforløb hos os kan betales på forskellige måder. Du kan vælge at betale efter hvert mentormøde, enten med Dankort, MobilePay eller få tilsendt faktura.
 

Du kan også vælge at købe et af vores mentorforløb for unge som pakkeforløb – og spare 10-15 %. Det er muligt at starte med et enkelt mentormøde, før man beslutter sig for at købe en forløbspakke.

Enkeltstående mentortime:

Pris: 590 kr. pr. mentortime

Mentor for unge:

Det korte mentorforløb (5 møder á 1 time): kr. 2.655,- (besparelse på 10 %)

Standard mentorforløb (10 møder á 1 time): kr. 5.000,- (besparelse på 15 %)

Wattar Gruppen A/S, Kognitivt Psykologcenter – Holbergsgade 14, 4. sal 1057 Kbh K – tlf: 33112284 – e-mail: info@wattar-gruppen.dk CVR: 29832609