Tilskud til psykologhjælp

Vi har forståelse for de økonomiske aspekter og eventuelle overvejelser i forbindelse med psykologbehandling. Vi samarbejder derfor med en række forsikringsselskaber, virksomheder, foreninger og andre, som kan tilbyde økonomisk støtte i forbindelse med psykologbehandling. Nedenfor findes en oversigt over nogle af mulighederne for tilskud. 

Du kan finde en oversigt over vores priser her – vil du vide mere om Wattar Gruppens psykologer, og deres specialer, kan du læse mere ved at klikke her.

Tilskud fra Sygeforsikring Danmark

Sygeforsikring Danmark giver et tilskud på 300 kroner pr. session for medlemmer i gruppe 1, 2 og 5 ved konsultationer uden offentligt tilskud. Ved konsultationer med offentligt tilskud er tilskuddet på 200 kroner pr. session for medlemmer i gruppe 1, 2 og 5. Oplysningerne indberettes automatisk efter hver konsultation.

Sygeforsikring Danmark har et krav om, at psykologen skal være autoriseret før der ydes tilskud. Du bedes derfor angive i din henvendelse, hvorvidt du er medlem af Sygeforsikring Danmark.

Tilskud fra private sundhedsforsikringer

Mange private sundhedsforsikringer dækker helt eller delvist et forløb hos en psykolog. Det samme gør sig gældende for mange forsikringer tegnet af arbejdspladser. Det kan derfor godt betale sig at undersøge hvorvidt du og/eller din familie er omfattet af en sundhedsforsikring som dækker psykologsamtaler.

Forsikringsselskaber og pensionskasser

Flere forsikringsselskaber og pensionskasser dækker helt eller delvist beløbet for et samtaleforløb hos en psykolog. Kontakt dit forsikringsselskab eller pensionskasse for at høre nærmere om dine muligheder for dækning. Vi fakturerer gerne forsikringsselskab eller pensionskasse efter aftale.

Vær opmærksom på, at flere forsikringsselskaber har krav til, at psykologen skal være autoriseret. Du bedes derfor angive i din henvendelse, hvorvidt du er dækket gennem et forsikringsselskab.

Her er en liste med eksempler på pensions- og forsikringsselskaber, der kan dække dine psykologsamtaler hos os:

 • PFA Pension
 • Danica Pension
 • Alm. Brand
 • Codan Forsikring
 • GF-FORSIKRING
 • IF Helbred
 • Lærerstandens Brandforsikring
 • Mølholm Forsikring
 • Skandia A/S
 • Topdanmark Livsforsikring
 • Tryg Sundhedssikring
 • OK Sundhedsforsikring
 • Falck Sundhed

Fagforeninger

Fagforeninger kan dække udgifterne til psykologbehandling. Dette er typisk i forbindelse med arbejdsbetingede problematikker. Kontakt din fagforening for at undersøge mulighederne for dækning.

Den offentlige sygesikring

Der kan efter henvisning fra egen læge ydes tilskud til psykologhjælp til:

 • Røveri, volds- eller voldtægtsofre
 • Trafik- og ulykkesofre
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende ved dødsfald
 • Personer, der har forsøgt selvmord
 • Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • Personer, der inden det fyldte 18. år har været ofte for incest eller andre seksuelle overgreb
 • Personer, der har en let til moderat depression og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år
 • Personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og på henvisningstidspunktet er i aldersgruppen 18 til og med 38 år.

Tilskuddet udgør 60% af psykologens honorar. Henvisningen skal tages i brug inden for en måned efter, at den er blevet udstedt. Ønsker du ar at benytte denne ordning, bedes du venligst oplyse dette i din henvendelse til os, så vi kan tildele dig en af vores psykologer, der er omfattet af denne.

OBS! Bemærk venligst at vi i øjeblikket ikke modtager klienter med lægehenvisning, da den nuværende venteliste er lang og vi ønsker at sikre os, at vi står fuldt til rådighed for vores klienter. 

Vi kan i stedet for tilbyde psykologsamtaler til en særlig pris – læs mere her, hvis du har lægehenvisning til psykolog.

Kommunalt tilskud

I visse tilfælde kan din bopælskommune yde hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med psykologbehandling. Du bedes kontakte din kommune for at høre nærmere om mulighederne for dækning af netop din problematik.

Ønsker du at starte i et individuelt samtaleforløb, eller vil du tale med os om dine muligheder for tilskud, så klik på “Bliv kontaktet”, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Bliv kontaktet