Asperger

Aspergers syndrom er et neuralt handicap som først og fremmest er kendetegnet ved:

 

  • manglende evner for og forståelse af socialt samspil
  • afvigelser i kommunikation, f.eks. snørklede sætninger og bogstavelige tolkninger
  • begrænset, stereotypt og repeterende udvalg af interesser og aktiviteter

 

 

Aspergers syndrom hører til på autismespektret.

 

Idet folk med Asperger kan have svært ved at ”læse” andre mennesker, kan der i interaktion med andre let opstå misforståelser. Socialt samvær bliver derfor ofte forbundet med negative følelser og begrænsede handlemuligheder. Disse begrænsninger i sociale sammenhænge kan gøre det svært at begå sig i mange forskellige situationer og ydermere vanskeliggøre et tilfredsstillende arbejdsliv. Ved at styrke de sociale færdigheder kan det føre til, at personen får bedre sociale relationer og derigennem opnår en forøget livskvalitet.

 

Aspergers syndrom kan også være forbundet med andre vanskeligheder såsom angst, depression og tvangshandlinger og -tanker.

Wattar Gruppen ApS, Kognitivt Psykologcenter – Holbergsgade 14, 4. sal 1057 Kbh K – tlf: 33112284 – e-mail: info@wattar-gruppen.dk CVR: 29832609