Informationsmøde hos Wattar Gruppen

Depression

Depression er et hyppigt optrædende psykisk problem. Nogle personer som er deprimerede føler sig kede af det eller triste til mode, mens andre oplever det, som om deres følelser er lammede, og de føler sig tomme. Fælles for de deprimerede er, at de er uhyre trætte og mangler energi. Det kan være svært at falde i søvn, eller også vågner man mange gange i løbet af natten. Nogle føler rastløshed eller angst, der gør at de ikke kan finde hvile. Det kan være vanskeligt at koncentrere sig og træffe beslutninger. Mange deprimerede lider af selvbebrejdelser over ikke at slå til.

Uddannelsen i kognitiv terapi har til mål at:

Det er blevet forskningsmæssigt dokumenteret, at kognitiv adfærdsterapi er mindst lige så effektiv som medikamentel behandling i forhold til depressioner, og at den samtidig er bedre til at forebygge tilbagefald. I dag er der bred enighed om, at den kognitive adfærdsterapi er den mest effektive psykologiske behandlingsform for depression.

 

Når man er deprimeret, fortolkes oplevelser og erfaringer negativt, og ens handlemønstre bliver påvirkede af disse tanker. Tankerne skabes og vedligeholdes i fastlåsende onde cirkler, hvor alt synes at bekræfte, at der er god grund til at være deprimeret. Behandlingen arbejder på at bryde disse onde cirkler ved, at du lærer at betragte tanker, overbevisninger og adfærdsmønstre som vaner og hypoteser, der kan undersøges og ændres. Det er et centralt princip i behandlingen, at du ikke skal have det bedre for at gøre noget, men at du skal gøre noget for at få det bedre.

 

Den kognitive depressionsbehandling finder sted i et åbent samarbejde mellem psykolog og klient. Behandlingen tager udgangspunkt i nuet. Igennem samtaler og hjemmeopgaver bliver du gradvist fortrolig med de terapeutiske metoder, så du kan anvende dem i dagligdagen. I den sidste del af behandlingsforløbet lægges der vægt på tilbagefaldsforebyggelse.

 

Personer der er i medikamentel behandling vil også få udbytte af behandlingstilbuddet.

Wattar Gruppen ApS, Kognitivt Psykologcenter – Holbergsgade 14, 4. sal 1057 Kbh K – tlf: 33112284 – e-mail: info@wattar-gruppen.dk CVR: 29832609