Selvværd

Selvværd handler om, hvordan du ser dig selv og værdsætter dig selv. Om du synes, du er et værdifuldt menneske, om du sætter pris på dig selv som den person du nu engang er, og om du tillader dig at handle og vælge ud fra det, der er godt for dig. Kort sagt er selvværd nøje forbundet med dine tanker om dig selv og den måde du behandler dig selv på.

 

En del mennesker oplever længere perioder, hvor deres selvværd er lavt. De holder sig tilbage, tvivler på sig selv og bliver utilfredse med sig selv, ængstelige og nedtrykte. I nogle tilfælde kan det lave selvværd være en sårbarhedsfaktor ift. at udvikle angst og depression.

Behandling

Der er forskellige metoder, hvorpå vi kan hjælpe dig til at øge dit selvværd og herefter vedligeholde det. Metoder som vil gøre dig mere robust overfor de udfordringer og mål du har. I selvværdsbehandlingen tager vi udgangspunkt i at øge dit blik for og tro på dine positive kvaliteter. Tro på at du er et værdifuldt menneske i dine og andres øjne. Det sker gennem øvelser og adfærdseksperimenter, hvor vi går på ressourcejagt og finder frem til måder, hvorpå du kan tage vare på dig selv. Når du arbejder med dig selv på den måde, vil du kunne se på dig selv med helt nye øjne. Det, som du tidligere har opfattet som mindre godt, vil ikke længere have samme plads og betydning.

Wattar Gruppen ApS, Kognitivt Psykologcenter – Holbergsgade 14, 4. sal 1057 Kbh K – tlf: 33112284 – e-mail: info@wattar-gruppen.dk CVR: 29832609