1-årig uddannelse i kognitiv terapi

Uddannelsesstart: 23. august 2023

BONUS ved tilmelding inden 4. maj 2023

Ved tilmelding inden 4. maj tilbyder vi dig muligheden for at deltage i 2 x 2 timers introduktion til at arbejde med kognitiv terapi og personlig udvikling. Torsdag d. 4. maj og tirsdag d. 6. juni. Begge dage fra kl. 9.00-11.00.

 

Kognitiv Teori og Metode * Supervision * Selvrefleksion/egenterapi

Vores 1-årige uddannelse i kognitiv terapi kvalificerer dig til at anvende kognitiv terapi i dit daglige arbejde. Gennem vores  uddannelse får du praktiske færdigheder og terapeutiske kompetencer, som giver dig en høj grad af både faglig og personlig udvikling.

Kursets formål

Formålet med Wattar Gruppens 1-årige uddannelse i kognitiv terapi er at give deltagerne forudsætninger for at kunne anvende kognitiv terapi i deres daglige arbejde.

Uddannelsen i kognitiv terapi har til mål at:

  • • give dig forudsætninger for at kunne anvende kognitiv terapi i dit daglige arbejde.
  • • fremme din egen positive udvikling og opnå øgede kompetencer i dit arbejde som behandler og terapeut.
  • • give dig en forståelsesramme, der kan skabe overblik over sager og problemstillinger samt strukturere behandlingsforløb – og derved gøre dit arbejde mere målrettet.

Om kognitiv terapi

Det faglige fundament på uddannelsen er kognitiv teori og metode. Kognitiv terapi tilbyder en målrettet og effektiv terapi til lindring af psykiske lidelser. Derudover anvendes kognitiv teori og metode til coaching og mentorering.
 

I kognitiv terapi er det en grundlæggende idé, at den enkelte person lærer at anvende hensigtsmæssige tanke-, følelses- og handlemønstre. 

Kognitiv terapi er dokumenteret effektiv i behandlingen af mange psykiatriske og psykosociale lidelser. Den kognitive model er hele tiden i udvikling, og i disse år udvides arbejdsmetoderne med mere aktiverende og oplevelsesorienterede elementer i form af meditationsteknikker, kreative teknikker og et mere interpersonelt sigte.

På kurset vil der blive undervist i og efter såvel de klassiske som de allernyeste metoder indenfor den kognitive terapi.

Målgruppe

Uddannelsen er rettet mod personer, som i deres daglige arbejde vil kunne anvende den kognitive model. Deltagerne har ofte en social- sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelsesbaggrund fx i sygepleje, socialrådgivning, pædagog, lærer, fysio- og ergoterapi, eller arbejder med misbrugsbehandling, sindslidende og/eller er ansat på psykiatriske hospitaler, væresteder, bofællesskaber, institutioner o.l. Derudover har vi også deltagere, som kommer fra en helt anden baggrund, men som ønsker at skifte jobspor.

Tværfaglighed og netværk

Vi afholder undervisningsdage på tværs af uddannelsesårene, så de studerende får mulighed for at lære hinanden at kende og få og give gensidig inspiration. Disse dage har oftest ekstern specialist som underviser. Som deltager på vores uddannelser er du altid velkommen til at deltage i vores gå-hjem-møder og andre arrangementer, vi afholder.

Vores undervisere

Alle timer på kurset er lærerstyrede. Vore interne undervisere er psykologer med mange års klinisk erfaring såvel som erfaring med undervisning. Herudover inviterer vi eksterne gæsteundervisere, som har særlig specialistviden indenfor et bestemt undervisningsområde.

Uddannelsens tilrettelæggelse

Undervisningen afholdes med teorigennemgang vekslende med praktiske øvelser og træning.

Supervision foregår i grupper og inkluderer deltagernes erfaringer og problemstillinger fra samtaleforløb på deres arbejdsplads.

Der er også mulighed for selvrefleksion i grupper.

Undervisningen er fordelt på følgende måde:

  • 112,5 lektioners undervisning i kognitiv terapi og psykologisk teori
  • 50 lektioners supervision på egne sager og egen terapeutisk stil
  • Mulighed for 37,5 lektioners selvrefleksion i gruppe

En lektion varer 45 minutter.

Der er ca. 25 undervisningsdage fordelt på et år.

Som en opstart på uddannelsen er der tre sammenhængende undervisningsdage. Herefter afholdes de efterfølgende undervisningsdage på fredage.

Der er ikke undervisning i forbindelse med skolernes ferieperioder, sommerferie og ved jul og nytår.

Teori og metode

Uddannelsen er tilrettelagt, så deltagerne får et grundigt kendskab til den kognitive teori og metode samt introduceres til relevante psykologiske emner. Den kognitive teori indlæres ud fra den kognitive forståelse af angst, depression, selvværd, sorg, krise og traumer, og metoden trænes gennem øvelser, som tager udgangspunkt i disse emner. Vi arbejder øvelses- og oplevelsesorienteret og træner metoderne, så de kan anvendes i deltagernes egen hverdag.

Supervision

Gruppesupervisionen dækker sagssupervision og supervision på deltagerens egen stil ud fra den kognitive model.

Supervisionen sigter mod, at de studerende tilegner sig de kognitive færdigheder, sagsformulering, sokratisk dialog, verbale og adfærdsmæssige undersøgelsesmetoder.

Selvrefleksion

Selvrefleksion og personlig erfaring med metoder er vigtige elementer i tilegnelsen af de kognitive metoder, og udviklingen som terapeut er også personligt udviklende og berigende. Deltagerne afprøver de kognitive metoder på dem selv ved at vælge én eller flere af deres egne problemstillinger fra enten arbejds- eller privatlivet. Dette giver en indsigt i, hvordan det er at være klienten, hvilket støtter deres personlige og faglige udvikling. Selvrefleksionen foregår i grupper.

Muligheder for videreuddannelse

Det er muligt for deltagere på den 1-årige uddannelse at bruge den 1-årige uddannelse som basisår til Wattar Gruppens uddannelse til kognitiv psykoterapeut og dermed fortsætte på År 2, 3 og 4 på psykoterapeutuddannelsen.

Optagelse på År 2 forudsætter, at du tilvælger selvrefleksion på År 1.

Pris

Teori og metode, supervision, skriftligt overblik samt delvis forplejning:
Kr. 32.150,-

+ Selvrefleksion: Kr. 9.350,-, hvis du søger videre på År 2.

Det er muligt at betale for uddannelsen i to rater eller efter individuel aftale.

Du kan evt. anvende bruttolønsordningen. Det laver du en aftale med din arbejdsgiver om, så du bliver trukket månedligt af din bruttoløn. Det koster dermed ikke din arbejdsgiver penge. Du betaler selv med dine lønkroner før skat, hvilket oftest kan spare dig for lidt under det halve.

Yderligere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger om uddannelsens tilrettelæggelse og forløb, eksamener, dispensation og andre forhold, kan du få tilsendt studiebeskrivelse ved at skrive til info@wattar-gruppen.dk eller ringe på 33 11 22 84.

Wattar Gruppen A/S, Kognitivt Psykologcenter – Holbergsgade 14, 4. sal 1057 Kbh K – tlf: 33112284 – e-mail: info@wattar-gruppen.dk CVR: 29832609