2-årig specialistuddannelse i kognitiv terapi

Læs vores specialistuddannelse i kognitiv terapi, og lær blandt andet om mindfulness, Compassion Focused Therapy, metakognitiv terapi og ACT.Få mere information

Genveje

Ansøgningsskema
Pris
Startdato

Næste hold starter 24.-25. august 2020  25.-26. januar 2021 (udskudt start pga. covid-19)

Specialistuddannelse i kognitiv terapi

Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter tilbyder en 2-årig specialistuddannelse. På den 2-årige uddannelse kan du tilegne dig den nyeste viden om kognitiv terapi og metode, både med fokus på klassisk CBT og nogle af de nyere retninger, der hører under den kognitive vinge: Compassion Focused Therapy (CFT), mindfulness og ACT

På specialistuddannelsen sættes terapeutens udvikling i centrum. Vi har sammensat et stærkt og inspirerende team af førende internationale og nationale psykologer; klinikere, undervisere og forskere. På uddannelsen vil der ud over kognitiv supervision også være supervision baseret på mindfulness, ACT og Compassion Focused Therapy.

Uddannelsen er godkendt af Dansk Psykologforening som en del af specialistuddannelse for psykologer: læs mere her.

Ønsker du mere information om specialistuddannelsens opbygning, indhold og formål, så sender vi gerne den fulde studiebeskrivelse.

Målgruppe

Den 2-årige specialistuddannelse i kognitiv terapi henvender sig primært til psykologer og læger, men personer med anden relevant faglig uddannelse er velkomne og vil kunne optages efter gældende regler. Den vigtigste forudsætning for at søge uddannelsen er stor motivation til at arbejde psykoterapeutisk og til at opbygge teoretisk viden og praktiske færdigheder. Uanset om du lige er blevet færdig med psykologstudiet og har brug for kognitive redskaber, er under specialistuddannelse eller ønsker at opkvalificere din viden og færdigheder på området, så er denne uddannelse noget for dig.

Specialistuddannelsens opbygning

Den 2-årige specialistuddannelse i kognitiv terapi består af 90 timers undervisning fordelt på 15 dage à 6 timers undervisning, 60 timers gruppesupervision, samt mulighed for deltagelse i arbejds- og netværksgrupper. Det vil være muligt at deltage i supervision via videotransmission.

Undervisningsplan 2021-2022

  Modul 1 – Grundlagsteori og metode

Ulla Wattar og
Mette Albertsen

CBT – teoretisk fundament og praktiske metoder

25.-26. januar 2021

Antonia Sumbundu

Mindfulness for life

1 dag, februar 2021

Mette Albertsen

CFT

2 dage, marts 2021

TBA

ACT

2 dage

TBA

Metakognitiv

2 dage

Modul 2 – Specifikke lidelser

Paul De Visme

Fokus på kroppen i KAT og behandling af traume

1 dag, juni 2021

Nick Grey

Metakompetencer og angstlidelser

2 dage, september 2021

Elizabeth Ekman

Autismespektret. ADHD

1 dag, november 2021

Stephen Barton

Depression og komplekse tilstande

2 dage, februar 2022

Uddannelsessted

Wattar Gruppen er et kognitivt psykologcenter beliggende i centrum af København, som står for høj faglighed og kvalitet. Wattar Gruppen har mange års erfaring med at udbyde uddannelser og kurser med udgangspunkt i kognitiv terapi. Vi tilbyder uddannelse og supervision af forskellige faggrupper, gruppe- og individuelle forløb til private klienter og klienter med sygesikringshenvisning, og vi arbejder inden for beskæftigelsesindsatsen. I Wattar Gruppen er vi tro mod klassisk kognitiv adfærdsterapi (CBT) og tager samtidig del i udviklingen på feltet, så vi har opbygget betydelig erfaring med mindfulness, Compassion Focused Therapy og andre af de nyere evidensbaserede retninger. Vi er engagerede i faglig udvikling, deltager i forskningsprojekter og har et tæt internationalt samarbejde med anerkendte kollegaer inden for både forskning og praksis.

Undervisere

Antonia Sumbundu
Underviser, supervisor og metodespecifik supervisor
Antonia Sumbundu er klinisk psykolog, specialist i psykoterapi og supervision og hun har en MSt i MBCT fra universitet i Oxford.
Klik her for at læse mere:

Antonia Sumbundu er klinisk psykolog, specialist i psykoterapi og supervision, og hun har en MSt i MBCT fra Oxford Universitet (oxon). I to år rejste hun frem og tilbage mellem København og Oxford for at uddanne sig. Antonia afsluttede sin uddannelse cum laude, og det er imponerende. Antonia har gjort det til en dyd at være top uddannet inden for sit felt.
I sit danske virke har Antonia en privat praksis, er tilknyttet Wattar Gruppen som faglig konsulent, og i det engelske arbejder hun for Oxford Mindfulness Centre som ekstern underviser, træner og supervisor. Denne tilknytning bringer Antonia vidt omkring i verden, hvor hun netop har været i Hongkong, Ungarn og Italien. Antonia færdes de steder, hvor mindfulness er på dagsordenen. Gennem sin uddannelse og fortsatte virke har Antonia adgang til verdens ledende mindfulnessforskere og -klinikere som fx Mark Williams i Oxford og Richard Davidson i Wisconcin.
Antonia bygger bro mellem den kognitive terapi og den terapeutiske anvendelse af meditation. Hertil kommer, at Antonia har 30 års personlig erfaring med meditation.

Ross White underviser hos Wattar Gruppen på specialistuddannelse i kognitiv terapiRoss White
Underviser og metodespecifik supervisor
Ross White, PhD, er klinisk psykolog og ansat ved universitetet i Glasgow og NHS Greater Glasgow and Clyde.
Klik her for at læse mere:

Ross White, PhD, er klinisk psykolog og ansat ved universitetet i Glasgow og NHS Greater Glasgow and Clyde.
Det er første gang, vi inviterer Ross White til Danmark. Vi har fået Ross anbefalet som en dygtig underviser, kliniker og forsker – så vi glæder os til at møde ham.
Ross underviser i ACT. For os i Wattar Gruppen har det været helt centralt at kunne invitere en topdygtig ACT-underviser, som er villig til at relatere sin teori og metode til den kognitive tradition. Vi ser ACT som en velkommen tilføjelse til den kognitive terapi og vil gerne integrere den i vores praksis. Vi vil gerne være kompetente i CBT såvel som ACT. Det er denne gensidighed, vi er interesseret i at formidle som en del af kursets ånd.
Ross’s kliniske arbejde fokuserer på individer med psykose, og han har både arbejdet med forståelse og behandling af tidlig indsats ved psykose og post-psykose-depression. Forskningsmæssigt undersøger Ross effekten af Acceptance and Commitment Therapy (ACT) i forhold til emotionel dysfunktion som følgevirkning ved psykose. Men undervisningen på uddannelsen handler om ACT bredt set – og om de færdigheder, vi kan lære fra ACT som kognitive terapeuter for at optimere vores behandling.

Paul Salkovskis underviser på specialistuddannelse hos Wattar GruppenPaul Salkovskis
Underviser
Paul Salkovskis, Ph.D., er professor og leder af Ph.D uddannelsen i klinisk psykologi ved universitetet i Oxford, UK
Klik her for at læse mere:

Han er anerkendt som en pioner i udviklingen af kognitiv terapi ved angst. Han er tidligere professor ved Institute of Psychiatry, King’s College, London samt universitet i Oxford. Paul har ydet adskillige centrale bidrag til kognitiv terapi, som vi kender det i dag, bl.a. ved at videreudvikle de kognitive modeller for OCD, agorafobi og sygdomsangst. Han har også formuleret begrebet ”sikkerhedsadfærd”, som er afgørende for den psykologiske forståelse for de vedligeholdende faktorer i angstlidelser og dermed også for behandlingen. Han har skrevet mere end 200 videnskabelige artikler og bogkapitler. Paul er en yderst erfaren og dygtig underviser.

Mette Albertsen
Underviser, supervisor og selvrefleksionsfacilitator
Mette Albertsen er klinisk psykolog og specialist i psykoterapi og supervision
Klik her for at læse mere:

Mette har en efteruddannelse i voksenundervisning. Mette er ansat i Wattar Gruppen, hvor hun underviser og superviserer i kognitiv adfærdsterapi. Mette arbejder i klinikken med mennesker med angstlidelser, depression og selvværdsproblematikker og hun tilbyder CBT og medfølelsesfokuseret terapi (CFT). Mette har særlig kompetence i forhold til arbejdsevneafklaring, sundhedspsykologiske og eksistentielle problemstillinger. Hendes øvrige specialer er kognitiv gruppeterapi og facillitering af kognitive selvrefleksionsforløb. Mette underviser på Københavns Universitet i faget: Praksishold – Kognitiv Terapi.

Tina Holm Nyland - psykologTina Holm Nyland
Underviser
Tina Holm Nyland er specialist i psykoterapi og er privatpraktiserende psykolog.
Klik her for at læse mere:

Tina Holm Nyland har flere års erfaring som klinisk psykolog i børne- og ungdomspsykiatrien og i voksenpsykiatrien. Hun er nu privatpraktiserende med specialeområde i spiseforstyrrelser og kognitiv adfærdsterapi. Tina Holm Nyland har skrevet en fagbog om kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af spiseforstyrrelser og desuden bidraget til andre udgivelser.

Lise AndersenLise Andersen
Underviser
Lise Andersen er Privatpraktiserende Psykolog og Specialist i Børnepsykologi
Klik her for at læse mere:

Mange års terapi med børn, unge og familier har givet Lise et dybdegående kendskab til og erfaring med de problematikker, man møder på området. Hun har gennem flere år undervist i kognitiv terapi med børn og unge og benytter ofte videoer af egne sessioner i undervisningen.

Elisabeth EkmanElizabeth Ekman
Underviser
Elizabeth Ekman, Ph.D., Psykoterapeut i kognitiv terapi.
Klik her for at læse mere:

Elizabeth har arbejdet som uddannelsesleder for grundlæggende psykoterapi kurser, trin 1, siden 2005 i samarbejde med Behavioral Therapeutic Association, BTF.
Hun har siden 1992 arbejdet med psykoterapeutisk behandling, og har siden 1993 haft privat virksomhed. Her arbejder hun hovedsageligt med børn, unge og voksne med depression, angstproblemer, Asperger og AD / HD, psykose og spiseforstyrrelser.

Barney Dunn underviser på specialistuddannelseBarney Dunn
Underviser
Barney Dunn, Ph.D. har en doktorgrad i klinisk psykologi, og ansat som professor ved Mood Disorder Center ved Exeter University.
Klik her for at læse mere:

Barney Dunn, Ph.D. er klinisk psykolog, har en doktorgrad i klinisk psykologi, og ansat som professor ved Mood Disorder Center ved Exeter University, hvor han både forsker og underviser.
Fra 2015 til 2020 er hans forskning støttet af National Institute of Health Research Career Development Fellowship.
Barney fokusere i øjeblikket på at udvikle måder at arbejde med anhedoni i depression (Læs mere om projektet her: ADepT: A research study of Augmented Depression Therapy)
Som klinisk psykolog interesserer han sig meget for at arbejde med at behandle følelser og interpersonelle vanskeligheder hos klienter med depression og personlighedsforstyrrelser ved hjælp af en blanding af CBT, CAT (kognitiv analytisk terapi) og DBT (dialektisk adfærdsterapi).

Monika Walczak, underviser i metakognitiv terapi ved Wattar Gruppens specialistuddannelseMonika Walczak
Underviser
Monika Walczak, post doctoral research fellow, Center for Angst, Institut for Psykologi, Københavns Universitet.
Klik her for at læse mere:

Monika Walczak, post doctoral research fellow, Center for Angst, Institut for Psykologi, Københavns Universitet, har undervist i klinisk psykologi i en årrække, herunder stået for træning af studerende inden for hendes specialeområde, som er udredning, angst, og metakognitv terapi. Monika har gennemført den 2-årige Metakognitive uddannelse udbudt af Adrian Wells, og er certificeret metakognitiv terapeut. Hun behandler engelsktalende klienter i privat regi og ved Center for Angst. På trods af, at Monika Walczak ikke er specialist, vurderes hun kvalificeret til at varetage en dags undervisning på uddannelsen, da hun har forsknings- og klinisk baggrund indenfor netop dette område, hvilket sikrer at et højt akademisk niveau kan integreres med deltagernes praksis.

Kursusledelse

Ulla Wattar og Antonia Sumbundu

Pris

2-årig specialistuddannelse i kognitiv terapi: kr. 44.000

begge år inklusiv, herunder supervision og delvis forplejning (frugt/kage/kaffe/the).

Startdato

25.-26. januar 2021

Ansøgningsskema

Der er åben for ansøgning hele året. Behandlingstiden kan forventes at være op til 1 måned. Alle optagne studerende påbegynder uddannelsen samtidig. For kursusstart 2021 er startdatoen 25. januar 2021.

Ansøgningsskema

Få mere information