6 ugers uddannelse for ledige – er du berettiget?

6 ugers kursus for ledige eller 6 ugers jobrettet uddannelse, hvor skal jeg søge hos Jobcenter eller a-kasse

Der er mange regler for, om man som ledig, er berettiget til at tage en uddannelse under sin ledighedsperiode.

Wattar Gruppen tilbyder kurser der er godkendt på både de regionale positivlister samt den nationale positivliste: 6-ugers jobrettet kursus.

Hvilken uddannelse er jeg berettiget til?

Der findes forskellige regler for forskellige grupper af ledige. Det kan handle om din alder, uddannelsesniveau, ledighedsanciennitet, og om du modtager andre ydelser end dagpenge.

Hvis du er i tvivl og har nogle spørgsmål kan du altid ringe eller skrive til Wattar Gruppens kursusadministration. Vi råder dig  altid til at spørge dit jobcenter eller a-kasse, hvilken type uddannelse du er berettiget til.

Det er A-kassen, der bevilliger kurser der kaldes 6 ugers jobrettet uddannelse, mens Jobcenteret kan godkende 6 ugers kurser for ledige.

Alt efter hvor du skal søge om godkendelse af kursus, er der forskellige fremgangsmåder.

6 ugers jobrettet uddannelse for ledige:

Er du berettiget til en 6 ugers jobrettet uddannelse gennem din A-kasse skal du udfylde en blanket der kaldes AR237.

Den får du fra os ved at kontakte vores kursusadministration. Når vi og du har udfyldt de nødvendige informationer på AR237, skal du indsende den til din A-kasse, som så vil afgøre om du har ret til den jobrettede uddannelse.

De uddannelser, der kan godkendes af din a-kasse vil stå på den nationale positivliste.

Det er altid en god idé at tale med din kontaktperson i a-kassen, inden du kontakter os. På den måde sikrer vi, at du ved, at du er berettiget til denne type uddannelse gennem A-kassen inden du søger, og du sparer dermed en del behandlingstid.

Hos A-kassen kan du søge om følgende kurser:

6 ugers kursus for ledige:

Et 6 ugers kursus for ledige skal søges igennem dit jobcenter. Hvis du ikke har mulighed for en jobrettet uddannelse gennem din A-kasse, er det som regel muligt at søge om et kursus gennem jobcenteret.

Disse kurser figurerer på den regionale positivliste i den region du bor i. Vores kurser er på de regionale lister i Region Hovedstaden og Sjælland.

Et 6 ugers kursus for ledige skal ansøges hos jobcenteret som en del af din jobplan. Nogle gange ønsker kommunen, at du skriver en motiveret ansøgning for at få kurset bevilliget. Hvis dette er tilfældet kan vi hjælpe dig med nyttige informationer, og fortælle, hvad du får ud af kurset i forhold til fremtidige jobmuligheder.

Hos jobcenteret kan du søge om følgende kurser:

Du er velkommen til at kontakte os for mere information om, hvilke numre de forskellige kurser har på de forskellige lister. Samtidig vil vi guide dig i retning af enten din A-kasse eller Jobcenter i forhold til at få godkendt din uddannelse.

Kontakt Wattar Gruppens kursusadministration på:

info@wattar-gruppen.dk
33 11 22 84