Bliv Beskæftigelseskonsulent

Genveje

Aktivitetskalender Brochure

Bliv Beskæftigelseskonsulent uddannelsen for ledige – find den på den regionale positivliste i Region Hovedstaden.

Uddannelsesstart 19. maj & 26 maj
Der er ledige pladser

Få mere information Bliv Beskæftigelseskonsulent

Med udgangspunkt i arbejdsmarkedet har denne Bliv Beskæftigelseskonsulent uddannelse særligt fokus på emner som kommunikation, samtaleteknik og motivationsarbejde, hvilket giver uddannelsen en bred anvendelighed. Uddannelsen er på den Regionale Positivliste #493 i Region Hovedstaden. Med  redskaber og viden fra denne uddannelse vil du kunne varetage en stilling som beskæftigelseskonsulent, men du vil også kunne søge ansættelse på en institution som vejleder, rekrutteringsmedarbejder eller for eksempel i en HR afdeling; mulighederne er mange – du vælger selv dit mål med uddannelsen.

Formål

Formålet med uddannelsen er at gøre dig klar til at holde samtaler med andre mennesker med henblik på fremtidsmuligheder og beskæftigelse. Du lærer, ud fra kognitiv metode og den motiverende samtale, at coache, motivere og vejlede mennesker.

Målgruppe

Uddannelsen er redskabsorienteret, og efter endt uddannelse vil du være i stand til at bruge de elementer, som er relevante for lige netop din fremtidige beskæftigelsesretning. Med uddannelsen opnår du kompetencer til dit CV, som du kan bruge til at søge job indenfor blandt andet følgende områder:

  • Jobcenter/Anden aktør: Beskæftigelseskonsulent, Virksomhedskonsulent, Jobkonsulent, Sagsbehandler
  • Rekruttering og HR
  • Vejledning: Mentor, Rådgiver, Støtte- og Kontaktperson
  • Pædagogisk arbejde: Misbrugscentre, Hjemløseenheder, Kriminalforsorgen, Væresteder
  • Institutioner: Uddannelsesinstitutioner, Børne- & Unge Institutioner, Bosteder
Når du er ledig

Som ledig der er ufaglært, faglært, samt ledige med kort videregående uddannelse findes der 6-ugers uddannelse. Der er forskellige regler alt efter, hvilket uddannelsesniveau du har. Uddannelsen er selvvalgte uddannelser for ledige, som dit jobcenter skal bevilge til dig. Dette sker gennem den regionale positivliste. Jobcentret vurderer, om uddannelsen vil opkvalificere dit CV og styrke dine muligheder på arbejdsmarkedet. I nogle tilfælde skal A-kassen med ind over, men som udgangspunkt er det jobcentret, der er aktøren.

Bliv Beskæftigelseskonsulent giver dig:

  • Færdigheder i at holde professionelle samtaler.
  • Viden om beskæftigelsesområdet, herunder politik og særlige målgrupper.
  • Færdigheder i kognitiv coaching og samtaleteknikker.
  • Redskaber til at holde motivations- og forandringsskabende dialoger.
  • Styrke til at håndtere kritiske situationer og svære samtaler.

Undervisning

Wattar Gruppens undervisere har alle omfattende praksis- og undervisningserfaring med viden om og stor interesse for beskæftigelsesområdet. Underviserne på denne uddannelse er specialister på hver deres områder og tæller bl.a. psykologer, jurister, socialrådgivere, ingeniører og psykoterapeuter.

Undervisningen vil foregå som workshops, teoretiske oplæg, praktiske øvelser, oplevelsesbaseret læring og færdighedstræning ledet af dygtige undervisere med interesse for og viden om beskæftigelsesområdet.

Forudsætninger for deltagelse

Deltagerne skal være villige til i løbet af Bliv Beskæftigelseskonsulent-forløbet at afprøve metoderne, dele egne erfaringer med de andre deltagere og stille sig til rådighed i øvelsessituationer.

Uddannelsesstart 19. maj & 26 maj

Mere Information og tilmelding

Kontakt sekretariatet på tlf. 33 11 22 84 eller på e-mail info@wattar-gruppen.dk

Wattar Gruppen tilbyder blandt andet også et Kognitiv Mentorkursus og en Stress og Trivelsvejlederkursus.