Coaching og konflikthåndtering

Coaching og konflikthåndtering

Hvorfor skal du tage kurset?

Kurset er til dig, der er interesseret i kognitiv coaching som redskab til godt samarbejde og konflikthåndtering i relationer i arbejdslivet og hverdagsliv. Du vil opnå ny viden og nye redskaber, kompetencer og indsigter, som du kan anvende i et nyt job. 

På forløbet bliver du præsenteret for kognitiv coaching, som er en professionel samtalemetode, hvor kognitive principper vejleder coach og fokusperson således, at fokuspersonen finder sine egne løsninger på sine udfordringer og vælger egne veje til at nå sine mål. Din rolle som coach, er at være undersøgende, nysgerrig og stille spørgsmål så fokuspersonen finder sine egne svar.

Konflikter er en del af hverdagens liv, personligt og arbejdsmæssigt. Den kognitive forståelse af konflikter rummer potentiale for læring og vækst i vores personlige liv.

Moderne kognitiv teori og metode tilbyder en enkel og virkningsfuld model for forandring gennem redskaber som mindfulness, compassion og positiv psykologi. Principperne bliver anvendt så du kan genkende, forstå og løse konflikter, forebygge stress og skabe de gode relationer i arbejds- og privatlivet.  

På dette kursus lærer du blandt andet hvordan du:

  • kan kommunikere og håndtere konflikter (konfliktledelse), der opstår i arbejds, -og hverdagslivet så udfordringerne i stedet udvikles til nyttige redskaber for optimal samarbejde, udvikling, mv.
  • kan forebygge uhensigtsmæssige konflikter i både arbejds- og hverdagslivet.

Uddannelsen er praksisnær, og du lærer redskaber som den sokratiske dialog, motivation til forandring og problemløsning, således at du bliver i stand til at coache personer, kollegaer, medarbejdere, teams og dig selv – til at nå de planlagte mål og skabe de ønskede resultater. 

Praktisk information

Coaching og Konflikthåndtering er adgangsgivende til Cphbusiness’ akademiuddannelse i ledelse

Coaching og konflikthåndtering er godkendt på den landsdækkende positivliste i erhvervsgruppen Ledelse og på den regionale positivliste nr. 360 i erhvervsgruppen Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde. Fagets akademikode er: 8221

Kurset er et heltidsstudie på seks uger fordelt på fysisk fremmøde og tillægsdage med selvstudie og gruppearbejde. Kurset afvikles i dagtimerne med studieaktiviteter mandag til fredag kl. 9.00 – 15.30.

ECTS 

10 ECTS 

Eksamen 

Eksamenen er en mundtlig prøve kombineret med en individuel erhvervscase med intern censur. 

Datoer 

Start den 10. maj 2021.

Pris 

Der er ingen egenbetaling, når du deltager som ledig på dette kursus og er blevet godkendt af din a-kasse eller dit jobcenter.

25.396,92 kr. inkl. litteratur 

Sted 

Wattar Gruppen
Holbergsgade 14, 4. sal
1057 København K