Coaching og konflikthåndtering

Få en professionel uddannelse i Coaching og Konflikthåndtering, inkl. en certificering som kognitiv mentor

Uddannelsesstart

Fysisk i København

9. maj 2023

Online

9. maj 2023

Ledige pladser

Uddannelse med fokus på 1:1 coaching og coaching i teams og i organisationer, inkl. 2 dages certificering som kognitiv mentor

Coaching- og konflikthåndtering handler i din rolle som coach om at kunne fokusere på ressourcer og på at finde løsninger. Men det handler også om at styrke din egen personlige kommunikation til at lære at coache professionelt og til at kunne arbejde målrettet med konfliktløsning i både 1:1 coaching og med coaching i teams og i organisationer.

 

Coaching og konflikthåndtering er metoder, som efterspørges af både fagpersonale og i mange fagbrancher, hvor der indgår opgaver med vejledning og formidling, fordi flere og flere erkender nødvendigheden af, at have redskaber til at kunne coache og konfliktløse i mange situationer.

 

For at være effektiv som coach, er det vigtigt at have styr på egen personlige kommunikation, for at kunne kommunikere med klarhed, respekt og åbenhed og for at kunne skabe den rigtige ramme for coachopgaven eller den konflikt, der skal løses.

 

Uddannelsen Coaching og konflikthåndtering hos Wattar Gruppen er til dig, der gerne vil arbejde målrettet med coaching og konflikthåndtering, og som har et ønske om at lære at anvende kognitiv coaching som et redskab til at kunne indgå i et coachingsamarbejde med fagprofessionelle, der arbejder med opgaver indenfor behandling, vejledning, formidling og undervisning.

 

Du vil også lære at anvende de kognitive principper for coaching til konflikthåndtering, således at du vil kunne arbejde målrettet og professionelt med opgaver indenfor konfliktløsning.

Få en professionel uddannelse i Coaching og Konflikthåndtering, inkl. en certificering som kognitiv mentor

Ved at følge uddannelsen hos Wattar Gruppen får du fagligt fundament til at kunne arbejde professionelt med kommunikationsopgaver, gennem anvendelse af kognitive kommunikationsværktøjer, hvor der er fokus på både den skriftlige og mundtlige kommunikation.

 

Uddannelsens indhold:

Kompetencer i at anvende kognitive principper i coaching, aktiv lytning og sokratisk dialog
• Færdigheder i samarbejde, assertiv kommunikation, konfliktløsningsmetoder og forebyggelse af konflikter
• Viden om trivsel og selvomsorg i arbejdslivet
• Redskaber til at mindske stress og herunder at anvende mindfulness

 

På uddannelsen vil du opnå høj faglig viden, redskaber, kompetencer og indsigt i kognitiv coaching og konflikthåndtering, som styrker dig i din rolle som coach og konfliktløser.


Du lærer at anvende kognitiv coaching som en professionel samtalemetode, hvor kognitive principper danner rammen for samtalen mellem dig som coach og din fokusperson, så fokuspersonen selv finder sine egne løsninger på sine udfordringer og vælger egne veje til at nå sine mål. Du vil opleve, hvordan du, ved at lære at arbejde metodisk med kognitiv coaching og konflikthåndtering, kan skabe positive effekter. Ved at lære at anvende kognitive teorier og metoder indenfor coaching og konflikthåndtering, kan du som coach være med til at sikre dig et vigtigt grundlag uanset coachopgavens omfang og karakter.

Specialiser dig yderligere – Unik mulighed kun hos os!

Udover uddannelsens obligatoriske moduler tilbyder vi endnu flere færdigheder til dit CV som styrker dine professionelle og personlige kompetencer.


-Vi tilbyder gratis deltagelse på vores efterspurgte  2-dages Kognitiv mentorkursus, som udbydes 2 gange årligt – du opnår en kompetencer som kognitv mentor til at kunne arbejde med mentoropgaver

Undervisning og tilrettelæggelse

På uddannelsen møder du et stærkt team af erfarne undervisere, som er teoretiske og praktiske specialister på hver deres undervisningsområder, herunder psykologer, socialrådgivere, psykoterapeuter og fagspecialister, som arbejder i den offentlige sektor og private sektor.


Uddannelsen hører under 6-ugers jobrettet uddannelse og udføres med en særligt tilrettelagt variation af undervisningsdage, workshops, teoretiske oplæg, praktiske øvelser, oplevelsesbaseret læring og færdighedstræning.


Wattar Gruppen er et kognitivt uddannelseshus, som har specialiseret sig i at udbyde kognitive uddannelsesforløb til mange fagbrancher. Uddannelsen Coaching og Konflikthåndtering udbydes i samarbejde med Copenhagen Business Academy og er adgangsgivende til CPH Business akademiuddannelse i ledelse.


Uddannelsen er et heltidsstudie på seks uger fordelt på fysisk fremmøde og tillægsdage med selvstudie og gruppearbejde. Kurset afvikles i dagtimerne med studieaktiviteter mandag til fredag kl. 9.00 – 15.30.

Eksamen

Eksamen er en individuel mundtlig eksamen, hvor eksaminationen tager udgangspunkt i en kort skriftlig opgave. Der udstedes eksamensbevis, og du får 10 ECTS-point ved afslutning af uddannelsen.

 

De 2-dages certificering” som kognitiv mentor i at styrke dine professionelle og personlige kompetencer er ikke eksamensgivende. Undervisningen er opbygget med teorigennemgang vekslende mellem praktiske øvelser og træning. Der vil blive udstedt et kursusbevis på, at man har gennemført undervisning og certificering.

Målgruppe

Uddannelsen kan både benyttes opkvalificerende eller til at udvide din jobsøgning mod nye brancher i både den private og den offentlige sektor.  De kompetencer du opnår på uddannelsen kan omsættes til mange typer jobprofiler med opgaver inden for f.eks. projektledelse, vejledning, støttefunktioner, undervisning og behandling.

Coaching og konflikthåndtering hører under 6 ugers jobrettet uddannelse og er godkendt på den landsdækkende og de regionale positivlister.

Adgangskrav

Der er krav til uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring for at blive optaget.


Du skal have:

  • • En relevant erhvervsuddannelse eller
  • • en gymnasial uddannelse + to års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke umiddelbart opfylder ovenstående optagelseskrav, har du måske oparbejdet andre kompetencer, der kan give dig mulighed for at deltage. Ring til os på 33 11 22 84 for at høre mere om dine muligheder for en realkompetencevurdering.

 

Afvikling af undervisningen

Undervisningen afvikles som ”Hybrid”. Det vil sige, at der både er kursister til stede i vores lokaler i København og online deltagere.
Det fungerer således, at underviseren vil kunne se dig og dine medkursister på en stor skærm på bagvæggen af lokalet når jeres kamera er tændt. 

 

Der er flere intelligente mikrofoner fordelt i lokalerne, så I kan være sikre på at høre både underviseren og deltagere, og de kan høre jer som er med derhjemme. Som online deltager vil man naturligvis også kunne se underviseren. 

Pris

26.395,62 kr. inkl. litteratur 

 

Der er ingen egenbetaling, når du deltager som ledig på dette kursus og er blevet godkendt af din a-kasse eller dit jobcenter.

Sted

Wattar Gruppen
Holbergsgade 14, 4. sal
1057 København K.

Kontakt os her eller på tlf. 33 11 22 84 / mail: info@wattar-gruppen.dk

Reservér din plads - uforpligtende

Wattar Gruppen A/S, Kognitivt Psykologcenter – Holbergsgade 14, 4. sal 1057 Kbh K – tlf: 33112284 – e-mail: info@wattar-gruppen.dk CVR: 29832609