Coaching og konflikthåndtering

Genveje

Aktivitetskalender Brochure

Coaching og konflikthåndtering

Startdato: 
TBA

 

Uddannelsen udbydes i samarbejde med Copenhagen Business Academy

Hvorfor skal du tage kurset?

Kurset er til dig, der er interesseret i anvende kognitiv coaching som redskab til godt samarbejde og konflikthåndtering i relationer i arbejdslivet og hverdagslivet.

På uddannelsen vil du få ny viden og redskaber, kompetencer og indsigt i coaching og konflikthåndtering som styrker dig i din rolle som coach.

Du lærer at anvende kognitiv coaching, som en professionel samtalemetode, hvor kognitive principper danner rammen for samtalen mellem dig som coach og din fokusperson, så fokuspersonen selv finder sine egne løsninger på sine udfordringer og vælger egne veje til at nå sine mål.

Du vil opleve, hvordan du ved at lære at arbejde metodisk med kognitiv coaching og konflikthåndtering kan skabe positive effekter.

Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

 • Teoretiske og metodiske kompetencer i kognitiv coaching, aktiv lytning og sokratisk dialog
 • Færdigheder i samarbejde, assertiv kommunikation og konfliktløsningsteknikker og forebyggelse
 • Viden om trivsel i arbejdslivet, compassion og mindfulness
 • Redskaber til at formindske stress og give konstruktiv feedback
 • Individuel støtte og vejledning til job eller praktiksøgning med erfarne beskæftigelseskonsulenter

Målgruppe
Uddannelsen kan både benyttes opkvalificerende eller til at udvide din jobsøgning mod nye brancher fx indenfor Sundhed, pleje- og uddannelsessektoren, Jobcentre/A-kasser, HR & rekruttering, Institutioner, Vejledning, Pædagogik, Detail mv.

De kompetencer du opnår på uddannelsen kan omsættes til mange jobprofiler med opgaver inden for fx projektledelse, vejledning, støttefunktioner, mediationsopgaver mv.

Specialiser dig
Udover uddannelsens obligatoriske grundmoduler på 7 dage, har du mulighed for at specialisere dig og få endnu flere kompetencer til dit CV. Du kan vælge op til 8 fagmoduler indenfor forskellige områder, som er i relation til den kognitive teori og metode. Eksempler få fagmoduler:

 • Stress og Trivsel
 • Kognitiv Coaching
 • Positiv Psykologi
 • LAB lovgivning og målgrupper
 • Selvomsorg & Mindfulness
 • Skriftlighed & Dokumentation
 • Barriere for forandring
 • Beskæftigelsesrettet samtale m.fl.

Praktisk information

Coaching og Konflikthåndtering er adgangsgivende til CPH Business akademiuddannelse i ledelse

Kurset er et heltidsstudie på seks uger fordelt på fysisk fremmøde og tillægsdage med selvstudie og gruppearbejde. Kurset afvikles i dagtimerne med studieaktiviteter mandag til fredag kl. 9.00 – 15.30.

ECTS 

10 ECTS 

Eksamen 

Eksamenen er en mundtlig prøve kombineret med en individuel erhvervscase med intern censur. Der udstedes eksamensbevis, og du får 10 ECTS-point ved afslutning af uddannelsen.

Adgangskrav

Der er krav til uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring for at blive optaget.

Man skal opfylde ét af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En gymnasial uddannelse + to års relevant erhvervserfaring

Datoer 

30. august 2021

Pris 

Der er ingen egenbetaling, når du deltager som ledig på dette kursus og er blevet godkendt af din a-kasse eller dit jobcenter.

25.396,92 kr. inkl. litteratur 

Sted 

Wattar Gruppen
Holbergsgade 14, 4. sal
1057 København K

Ring til os på: 33 11 22 84