Coaching og konflikthåndtering

Genveje

Aktivitetskalender

 

Startdato: 
21.02.2022

 

Uddannelsen udbydes i samarbejde med Copenhagen Business Academy

Coaching og konflikthåndtering

Vil du gerne arbejde målrettet med Coaching og Konflikthåndtering indenfor den offentlige sektor og private sektor.

Vil du gerne lære at anvende kognitiv coaching som et redskab til at kunne indgå i et tættere samarbejde med fagprofessionelle som f.eks. læger, psykologer, pædagoger, socialrådgivere og andre, der arbejder professionelt med opgaver indenfor behandling, vejledning og undervisning.

Wattar-Gruppen er et Kognitivt uddannelseshus som har specialiseret sig i at udbyde kognitive uddannelsesforløb til mange fagbrancher indenfor akademisk arbejde.

Uddannelsen er til dig, der er interesseret i anvende kognitiv coaching som redskab til at skabe et godt samarbejde og til at kunne arbejde målrettet og professionelt med metoder indenfor konflikthåndtering. Metoderne som du lærer, vil kunne bruges i både arbejdsøjemed, i relationsarbejde og i privatlivet.

På uddannelsen vil du opnå høj faglig viden, redskaber, kompetencer og indsigt i kognitiv coaching og konflikthåndtering som styrker dig i din rolle som coach.

Du lærer at anvende kognitiv coaching, som en professionel samtalemetode, hvor kognitive principper danner rammen for samtalen mellem dig som coach og din fokusperson, så fokuspersonen selv finder sine egne løsninger på sine udfordringer og vælger egne veje til at nå sine mål.

Du vil opleve, hvordan du ved at lære at arbejde metodisk med kognitiv coaching og konflikthåndtering kan skabe positive effekter.

Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

 • Teoretiske og metodiske kompetencer i kognitiv coaching, aktiv lytning og sokratisk dialog
 • Færdigheder i samarbejde, assertiv kommunikation og konfliktløsningsteknikker og forebyggelse
 • Viden om trivsel i arbejdslivet, compassion og mindfulness
 • Redskaber til at formindske stress og give konstruktiv feedback
 • Karrierecheck og fokus på personlig branding

Målgruppe
Uddannelsen kan både benyttes opkvalificerende eller til at udvide din jobsøgning mod nye brancher. De kompetencer du opnår på uddannelsen kan omsættes til mange typer jobprofiler med opgaver inden for f.eks. projektledelse, vejledning, støttefunktioner, undervisning og behandling.

Specialiser dig

Udover uddannelsens obligatoriske grundmoduler på 7 dage, har du mulighed for at specialisere dig og vælge endnu flere kompetencer til dit CV. Du kan vælge op flere fagmoduler indenfor områder, som er i relation til den kognitive teori og metode: Eksempler på fagmoduler:

 • Stress & Trivsel
 • Positiv Psykologi
 • Mindfulness og CFT (Compassion som arbejdsmetode)
 • Kognitiv teori: Udvalgte modeller og metoder

Undervisning og tilrettelæggelse

Uddannelsen gennemføres af erfarne undervisere, som er teoretiske og praktiske specialister på hver deres undervisningsområder herunder, psykologer, socialrådgivere, psykoterapeuter og fagspecialister som arbejder i den offentlige sektor og private sektor.

Uddannelsen hører under 6-ugers jobrettet uddannelse og udføres med en særligt tilrettelagt variation af undervisningsdage, workshops, teoretiske oplæg, praktiske øvelser, oplevelsesbaseret læring og færdighedstræning. 

Praktisk information

Coaching og Konflikthåndtering er adgangsgivende til CPH Business akademiuddannelse i ledelse

Uddannelsen er et heltidsstudie på seks uger fordelt på fysisk fremmøde og tillægsdage med selvstudie og gruppearbejde. Kurset afvikles i dagtimerne med studieaktiviteter mandag til fredag kl. 9.00 – 15.30.

ECTS 

10 ECTS 

Eksamen 

Eksamenen er en mundtlig prøve kombineret med en individuel erhvervscase med intern censur. Der udstedes eksamensbevis, og du får 10 ECTS-point ved afslutning af uddannelsen.

Adgangskrav

Der er krav til uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring for at blive optaget.

Man skal opfylde ét af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En gymnasial uddannelse + to års relevant erhvervserfaring

Datoer 

21.2.2022

Pris 

Der er ingen egenbetaling, når du deltager som ledig på dette kursus og er blevet godkendt af din a-kasse eller dit jobcenter.

25.396,92 kr. inkl. litteratur 

Sted 

Wattar Gruppen
Holbergsgade 14, 4. sal
1057 København K

Ring til os på: 33 11 22 84