Kognitiv mentor 2

Kognitiv Mentor 2

Ansøgningsskema  Aktivitetskalender

Brochure

Få mere information 

Kursusstart: 10. november 2021 (udbydes i København samt online)

Wattar Gruppens overbygningsuddannelse Kognitiv Mentor 2 giver deltagerne viden og værktøjer, som gør det muligt at opnå kompetencer, som sammen med mentoruddannelsen svarer til at have gennemført den 1-årige uddannelse i Kognitiv Terapi, derved gives der direkte adgang til år 2 af den 4-årige kognitive psykoterapeutuddannelse.

Fagformål

Formålet med Wattar Gruppens Kognitiv Mentor 2 er at give deltagerne forudsætninger for at kunne anvende kognitiv terapi i deres daglige arbejde.

Uddannelsen i kognitiv terapi har til mål at:

Give dig forudsætninger for at kunne anvende kognitiv terapi i dit daglige arbejde.
Fremme din egen positive udvikling og opnå øgede kompetencer i dit arbejde som behandler og terapeut.
Give dig en forståelsesramme, der kan skabe overblik over sager og problemstillinger samt strukturere behandlingsforløb – og derved gøres dit arbejde mere målrettet.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til alle, der har gennemført og bestået den kognitive mentoruddannelse, og derved er certificeret mentor fra Wattar Gruppen, og har til hensigt at anvende den kognitive model i sit arbejde.

Supervision /Færdighedstræning

Supervisionen sigter mod, at deltagerne tilegner sig kognitive færdigheder ift. at udarbejde en sagsformulering, anvende sokratisk dialog, samt verbale og adfærdsmæssige undersøgelsesmetoder.

Undervisningsemner:

*Historisk overblik * Kognitiv sagsformulering * Kognitiv teknikker med udgangspunkt i depression og angst * Adfærdseksperimenter* mm.

Gennem færdighedstræningen får deltagerne mulighed for at afprøve de kognitive teknikker på hinanden, gennem øvelser og afprøvning af teknikker, blandt andet i form af rollespil, under vejledning af underviseren.

Kognitiv Mentor 2 – tilrettelæggelse

Uddannelsen forløber over 9 undervisningsdage, som består af workshops, hvor teoretiske oplæg veksler med praktiske øvelser og lærerstyrede refleksioner, selvrefleksionsopgaver , færdighedstræning og afsluttende gruppepræstationer.

Eksamen

Uddannelsen afsluttes med gruppepræsentation samt skriftlig opgave i selvrefleksion (1.000 ord), som bedømmes bestået /ikke bestået.

Kursusform

Kognitiv Mentor 2 forløber over 9 dage, hvor undervisningen består af teorigennemgang vekslende med praktiske øvelser.

Undervisere

Alle undervisere er autoriserede psykologer med mange års erfaring inden for den kognitive metode og undervisning.

Datoer & Tidspunkt

Næste holdstart: 10. november 2021

Undervisning fra kl. 09:00-16:00

Forudsætninger for deltagelse

Deltagerne skal have gennemført og bestået Wattar Gruppens kognitive mentoruddannelse, og derved er blevet certificeret kognitiv mentor.

Antal deltagere

Kurset oprettes ved min. 6 deltagere.

Pris

17.640 kr. ekskl. moms pr. deltager

Information og tilmelding

Kontakt sekretariatet på tlf. 33 11 22 84
eller på e-mail info@wattar-gruppen.dk for mere information

Ansøgningsskema kan hentes her

Om kognitiv terapi

Det faglige fundament på uddannelsen er kognitiv teori og metode. Kognitiv terapi tilbyder en målrettet og effektiv terapi til lindring af psykiske lidelser. Derudover anvendes kognitiv teori og metode til coaching og mentorering.

I kognitiv terapi er det en grundlæggende idé, at den enkelte person lærer at anvende hensigtsmæssige tanke-, følelses- og handlemønstre.

Kognitiv terapi er dokumenteret effektiv i behandlingen af mange psykiatriske og psykosociale lidelser. Den kognitive model er hele tiden i udvikling, og i disse år udvides arbejdsmetoderne med mere aktiverende og oplevelsesorienterede elementer i form af meditationsteknikker, kreative teknikker og et mere interpersonelt sigte.

Læs mere om den 4-årige kognitiv psykoterapeut-uddannelse her.