Kommunikation i praksis: mentor, rådgiver og konsulent

Interpersonel Kommunikation - samtale teknik til arbejdet som mentor, beskæftigelseskonsulent, vejleder, rådgiver eller coach.

Interpersonel kommunikation i arbejdet som f.eks. mentor, vejleder, beskæftigelseskonsulent eller rådgiver.

Kommunikation i praksis

Wattar Gruppens uddannelse i interpersonel kommunikation, er skabt til dig, som gerne vil kvalificerer dig til at søge job som fx vejleder, mentor, coach, beskæftigelseskonsulent el. lign.

Uddannelsen har fokus på interpersonel kommunikation, samtaleteknik, motivationsarbejde og mere til med udgangspunkt i den kognitive teori og metode.

Uddannelsens formål

Formålet med uddannelsen er at give dig nye kompetencer, og at rykke dig nærmere arbejdsmarkedet.

Uddannelsens formål er at kvalificere dig til at varetage verbal samtalekommunikation med fokuspersoner i forskellig kontekst.

Med afsæt i kognitiv teori og metode giver uddannelsen dig viden om og praktiske færdigheder i  at holde samtaler med andre mennesker.

Du lærer derudover at coache, motivere og vejlede mennesker med forskelligartede problemstillinger blandt andet ud fra den motiverende samtale.

Det er uddannelsens formål at du efter at have stiftet bekendtskab med en række metoder og teorier, fx positiv psykologi, assertiv kommunikation samt praktiske redskaber til projektstyring, samtaleteknik og meget mere, at du efterfølgende kan varetage en stilling som vejleder, rådgiver, mentor, beskæftigelseskonsulent, coach eller anden lignende jobfunktion.

Interpersonel kommunikation i arbejdet som mentor, vejleder, coach, beskæftigelseskonsulent eller rådgiver.

Uddannelsens indhold:

På uddannelsen, vil du blandt andet blive undervist i

  • Kognitiv teori og metode, positiv psykologi og motivationsskabende interviewning.
  • Kognitive samtaleteknikker: sokratisk dialog og assertiv kommunikation.
  • Forandringsskabende dialoger, at tilrettelægge, strukturere og målrette samtaleforløb.
  • Skriftlig kommunikation ved dokumentation og projektstyring.

Uddannelsens opbygning og eksamen:

Uddannelsen løber over 30 dage i en periode på 6 uger og udføres med en særligt tilrettelagt variation af workshops, teoretiske oplæg, praktiske øvelser, oplevelsesbaseret læring og færdighedstræning. Alt sammen ledet af dygtige undervisere, som er teoretiske og praktiske specialister på deres undervisningsområder og tæller bl.a. psykologer, lærere, ingeniører, pædagoger og psykoterapeuter.

Udannelsen kan afsluttes med en eksamen og du vil modtage et diplom efter endt uddannelse, som du kan vedlægge dit CV.

CV og karrieremuligheder:

Uddannelsen giver dig bredt anvendelige kompetencer, og kan derfor både bruges som opkvalificering eller til at skifte jobspor.

De kompetencer du opnår med denne uddannelse, kan blandt andet bruges i stillinger indenfor følgende områder:

  • Vejledning: Mentor / Rådgiver / Støtte- og kontaktperson / Virksomhedskonsulent / Beskæftigelse / Jobcenter / Anden aktør
  • Pædagogisk arbejde: Misbrugscentre / Hjemløseenheder / Kriminalforsorgen / Væresteder.
  • Institutioner: Uddannelsesinstitutioner / Plejehjem / Børn- & unge institutioner / Bosteder
  • Sundhedsområdet: Sygeplejen / Fysio- og ergoterapi / Psykiatrien
  • Privat arbejdsmarked: Rekruttering / HR / Ledelse

Kommende vejledende startdatoer:

8. juni, Køge

Optagelse og krav:

Som ledig har du mulighed for at få bevilliget en 6 ugers jobrettet uddannelse gennem din a-kasse eller jobcenter. Uddannelsen er godkendt på positivlisten, og vi kan oplyse dig om det gældende kursusnummer, som du skal oplyse til enten jobcenter eller a-kasse.

Vi kan derudover guide dig i forhold til de gældende krav og regler for godkendelse af uddannelse.

Kontakt os på 33 11 22 84, eller mail info@wattar-gruppen.dk