Kursus i diagnoser og tilpasset undervisning

Ønsker I at styrke fundamentet for inkluderende undervisning, gode skoleoplevelser og øget trivsel på jeres skole?

Wattar Gruppens workshop om unges mentale sundhed og hvordan den viser sig, når den er udfordret, klæder skolens personale på til at strukturere og tilpasse hverdagen og undervisningen, så alle elever imødekommes 

 

Kursets formål

Wattar Gruppens workshop har til formål at fremme de unges trivsel og øge deres mentale sundhed, ved at give jeres personalegruppe redskaber og metoder til at favne varierende adfærd og behov blandt jeres elever. På denne måde kan I støtte og hjælpe flere unge til at opnå et bæredygtigt ungdomsliv. Kurset giver viden og metoder om, hvordan man kan forstå og imødekomme elevernes forskellige reaktionsmønstre, forbedre kommunikationen med elever samt understøtte deres adfærd og læring både individuelt og i de forskellige fællesskaber, de indgår i. Workshoppen har særligt fokus forstå adfærd, der kan virke uhensigtsmæssig eller forstyrrende, og de strategier man kan anvende for at hjælpe eleverne, så man skaber et inkluderende læringsmiljø, hvor alle elever kan trives sammen.

 

Tilrettelæggelse og indhold

Wattar Gruppens kursus afvikles som en kombination af oplæg og gruppearbejde. Kursets indhold kan variere, og sammensættes ud fra uddannelsesinstitutionens ønsker og behov

Forslag til indhold

  • Præsentation af de mest udbredte psykiske udfordringer og hvordan disse kan komme til udtryk i de unges adfærd – fx angst/ængstelighed, depression, stress, ADHD/ADD og autisme/asperger (ASF).
  • Strategier, der fremmer konstruktiv adfærd for den enkelte og fællesskabet.
  • Mestringsstrategier til personalet, så unødvendig stress eller reaktivitet kan reduceres.
  • Tilrettelæggelse og afvikling af undervisning under hensyntagen til alle elever.
  • Gruppearbejde: Sparring mellem undervisere med udgangspunkt i egne cases.
  • Gruppearbejde: Arbejdsgange med elevkontakt – administrativt og teknisk personale.
  • Forståelse for, hvordan forskellige adfærdsmønstre i klasserummet kan påvirke de andre elever, og hvordan man skaber et klasse– og læringsrum med plads til alle. 

Underviser

Kurset ledes af en af Wattar Gruppens autoriserede psykologer, der har erfaring med unge og diagnoser, samt en tidligere gymnasielærer og vejleder. 

Målgruppe

Vi anbefaler, at hele skolens personalegruppe er med til kurset, så alle opnår viden om, hvordan de kan samarbejde og støtte unge med diagnoser og psykisk sårbarhed gennem skoledagen.

Praktisk information

Sted: Holbergsgade 14, 1057 Kbh K – eller et andet sted efter jeres ønske. 

Tidspunkt: To workshops af 3 timer.  

Pris: 12.000 kr. (prisen kan variere alt efter indhold og afvikling).  

Kontakt: Ring til os på 3311 2284 og hør nærmere.

Wattar Gruppen A/S, Kognitivt Psykologcenter – Holbergsgade 14, 4. sal 1057 Kbh K – tlf: 33112284 – e-mail: info@wattar-gruppen.dk CVR: 29832609