Kursus i mestring af liv og læring

Ønsker I at fremme jeres elevers trivsel?

Ungdomslivet kan være svært i sig selv, og kæmper man samtidig med psykiske eller fysiske udfordringer, kan det være svært også at samle overskud til at gennemføre en uddannelse. Hos Wattar Gruppen støtter vi elever med særlige behov til at mestre eget liv og læring.  

Kursets formål

Wattar Gruppens kursus giver jeres elever mulighed for at arbejde med redskaber og metoder, der kan skabe større personligt overskud og mere balance i hverdagen. Formålet er at hjælpe eleverne til at øge egen trivsel, så de kan mestre både uddannelse, ungdomsliv og sårbarhed. 

Tilrettelæggelse og indhold

Wattar Gruppens elevrettede kursus afvikles som en kombination af oplæg, øvelser og gruppediskussioner. Kursets indhold varierer efter de specifikke behov, og sammensættes i fællesskab med uddannelsesinstitutionen. 130 timers puljen kan anvendes på kurset, da der er fokus på værktøjer til at reflektere over egne muligheder og at træffe valg om egen fremtid i et studie-/karriereperspektiv og et personligt perspektiv 

 

Forslag til indhold

  • Mestring af angst, stress og depression, fysiske lidelser og/eller smerter 
  • Lær at skabe større personligt overskud og få ny balance i din tilværelse 
  • Motivation til forandring og fastholdelse af din udvikling 
  • Øget tillid til egne evner og mestring af din tilværelse og din skolegang 
  • Opdag og bliv opmærksom egne styrker i læringsrummet 
  • Redskaber til på bedst mulig måde at gennemføre din uddannelse  

 

Målgruppe

Dette kursus henvender sig til elever på ungdomsuddannelserne med psykiske og/eller fysiske udfordringer.  

Praktisk information

Sted: Kan afholdes på jeres skole eller på Holbergsgade 14, 1057 Kbh K.

Tid: To timers undervisning en gang om ugen samt hjemmeopgaver.

Pris: Varierer efter forløbets omfang – kontakt os på 3311 2284 og få et tilbud. 

Kontakt: Ring til os på 33112284 og hør nærmere.

 

 

Wattar Gruppen A/S, Kognitivt Psykologcenter – Holbergsgade 14, 4. sal 1057 Kbh K – tlf: 33112284 – e-mail: info@wattar-gruppen.dk CVR: 29832609