Kognitiv mentor 2

Kognitiv mentoruddannelse

Genveje

Ansøgningsskema Aktivitetskalender Brochure

Få mere information 

Uddannelsesstart 19. maj & 26 maj 2021.
Der er ledige pladser

NB: 15-01-2021: Grundet de nuværende restriktioner afholdes alle kurser online. Vi følger løbende restriktionerne og tilpasser vores kurser i forhold til dem. 

Vil du arbejde som mentor og leder du efter en mentoruddannelse? Wattar Gruppen tilbyder en 6-ugers mentoruddannelse, som vil hjælpe dig med at få opkvalificeret dit CV. Uddannelsen klæder dig på til at arbejde som mentor inden for eksempelvis social-, sundheds-, uddannelses- eller beskæftigelsesområdet. Mentoruddannelsen henvender sig også til ledige, hvor den er godkendt på Region Sjællands Positivliste #424, og den regionale positivliste for hovedstaden #472. Den kan derfor søges via dit jobcenter.  

Formål

Formålet med mentorkurset er at give dig viden, færdigheder og kompetencer til at kunne varetage et job som mentor og til at kombinere din faglighed med mentorfunktionen.

Målgruppe

Kurset har en bred anvendelighed og henvender sig til borgere, som ønsker at arbejde:

 • Vejledning: mentor / rådgiver / støtte- og kontaktperson / virksomhedskonsulent / beskæftigelse
 • Pædagogisk arbejde: misbrugscentre / hjemløseenheder / kriminalforsorgen/ væresteder
 • Institutioner: uddannelsesinstitutioner / plejehjem / børn- og unge institutioner / bosteder
 • Sundhedsområdet: sygeplejen / fysio- og ergoterapi / psykiatrien

Kursets indhold

Kurset tager afsæt i kognitiv teori og metode og giver dig teoretisk viden om og praktiske færdigheder i kognitiv mentorering. Kurset bygger på deltagernes faglighed, og deltagerne vil lære at støtte deres mentees i at kunne gennemføre forandringsprocesser.

På kurset får du herudover

 • Kompetencer til at kunne mentorere ud fra den kognitive teori og metode, positive psykologi og den motivationsskabende samtale, så mentee bliver i stand til at tænke mere fleksibelt, realistisk og positivt samt får mod på forandring
 • Viden om og færdigheder i at udføre kognitivt mentorarbejde
 • Færdigheder i kognitive samtaleteknikker: sokratisk dialog og assertiv samtale
 • Praktisk erfaring med at afholde motivations- og forandringsskabende dialoger
 • Styrke til at håndtere kritiske situationer
 • Erfaring med at opstille realistiske mål og delmål i samarbejde med mentee

Når du har færdiggjort uddannelsen, bliver du certificeret kognitiv mentor, og du får således et certifikat.

Uddannelsen består af følgende moduler

 1. Kognitiv teori og metode og sokratisk dialog
 2. Motivationssamtale og motiverende dialog
 3. Barriere for forandring og coaching
 4. Selvomsorg og Egen faglighed
 5. Selvværd, selvtillid, og positiv psykologi
 6. Den beskæftigelsesrettede samtale og journalføring, dokumentation, forløbsledelse mv.

Når det kognitive mentorkursus er gennemført giver det mulighed får, at deltageren kan fortsætte på Wattar Gruppens Kognitiv mentor 2-uddannelse.

Undervisere og trænere

På Wattar Gruppens mentoruddannelse møder du undervisere og trænere, som alle er kognitivt uddannede psykologer, og som arbejder med kognitiv mentorering i deres hverdag.

Pris

Kr. 29.400,- ekskl. moms pr. deltager.

Tidspunkt

14 undervisningsdage i fem moduler. Alle dage fra 9:00 til 15:30 (frokostpause 12:00 – 13:00)

Forudsætninger for deltagelse

Deltagerne skal være villige til i løbet af dette mentorkursus at afprøve metoderne, dele egne erfaringer med de andre deltagere og stille sig til rådighed i øvelsessituationer.

Startdato

Uddannelsesstart d. 19. og 26 maj. 2021  

Mere Information og tilmelding

Kontakt sekretariatet på tlf. 33 11 22 84 eller på e-mail info@wattar-gruppen.dk

Wattar Gruppen tilbyder også et 2-dages kursus i kognitiv mentorering