Kognitiv Mentoruddannelse

Kognitiv mentoruddannelsen for ledige kan findes på den regionale positivliste i Region Sjælland. Uddannelsen kan også søges via naboregioner.

Næste hold:

Fysisk undervisning

18. april 2023

Online undervisning

18. april 2023

Kognitiv Mentor

Med udgangspunkt i den kognitive metode og indsigt i arbejdsmarkedsforhold lærer du at vejlede og motivere mennesker, og du vil efter endt uddannelse være i stand til at holde rådgivningssamtaler og forløb. I uddannelsen er der fokus på coaching, samtaleteknik, motivationsarbejde samt viden om stressfaktorer. 

 

 

Deltagere med samfundsfaglig interesse, fra alle brancher, er egnede til optag. Uddannelsen kan både benyttes opkvalificerende eller til at udvide din jobsøgning mod nye brancher.

Formål

Få færdigheder og kompetencer til at kunne varetage et job som mentor, coach, eller vejleder.

Formålet med uddannelsen til kognitiv mentor er at give dig den nyeste viden, inden for den kognitive metode. Wattar Gruppen tilbyder en 6-ugers mentoruddannelse, som vil hjælpe dig med at få opkvalificeret dit CV, så du kan arbejde som mentor og søge job i både den private og offentlige sektor.

Målgruppe

Uddannelsen har en bred anvendelighed og henvender sig til dig, der har et ønske om at arbejde med mennesker. Kurset kvalificerer dig og giver dig efterspurgte kompetencer til at kunne udøve mentor- og rådgivningsfunktioner ud fra kognitive teorier og metoder, som du kan anvende indenfor bl.a. følgende områder:

 

 • Vejledning: mentor / rådgiver / støtte- og kontaktperson / virksomhedskonsulent / beskæftigelse.
 • Pædagogisk arbejde: misbrugscentre / hjemløseenheder / kriminalforsorgen / væresteder.
 • Institutioner: uddannelsesinstitutioner / plejehjem / børn- & unge institutioner / bosteder.
 • Sundhedsområdet: sygeplejen / fysio- og ergoterapi / psykiatrien.

 

Sammenholdt med din egen faglighed bliver du igennem 6 ugers jobrettet uddannelse undervist i vigtige redskaber indenfor kognitive metoder og færdigheder. Uddannelsen kan både benyttes opkvalificerende eller til at udvide din jobsøgning mod nye brancher.

Når du er ledig

Som ledig der er ufaglært, faglært, samt ledige med kort videregående uddannelse findes der 6-ugers uddannelse. Der er forskellige regler alt efter, hvilket uddannelsesniveau du har. Uddannelsen er selvvalgte uddannelser for ledige, som dit jobcenter skal bevilge til dig. Dette sker gennem den regionale positivliste. Jobcentret vurderer, om uddannelsen vil opkvalificere dit CV og styrke dine muligheder på arbejdsmarkedet. I nogle tilfælde skal A-kassen med ind over, men som udgangspunkt er det jobcentret, der er aktøren.

Uddannelsens indhold

 • Teoretiske og metodiske kompetencer i kognitivt mentor & rådgivningsarbejde
 • Færdigheder i kognitive samtaleteknikker: sokratisk dialog, assertiv kommunikation og motivations-samtalen
 • Viden om at overkomme barrierer som angst og depression
 • Redskaber til at håndtere kritiske situationer, selvomsorg og mindfulness
 • Individuel støtte og vejledning til job eller praktiksøgning med erfarne beskæftigelseskonsulenter
 •  

Når den kognitive mentoruddannelse er gennemført giver det mulighed for, at deltageren kan fortsætte på Wattar Gruppens Kognitiv mentor 2-uddannelse.

Undervisning og tilrettelæggelse

Uddannelsen gennemføres af erfarne undervisere, som er teoretiske og praktiske specialister på hver deres undervisningsområder, og tæller bl.a. psykologer, jurister, socialrådgivere og mentorer.

 


Uddannelsen udføres med en særligt tilrettelagt variation af undervisningsdage, workshops, teoretiske oplæg, praktiske øvelser, oplevelsesbaseret læring og færdighedstræning.

Certificering

Når du har færdiggjort mentorkurset, bliver du certificeret Kognitiv Mentor fra Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter. Ved at følge alle fagmoduler, får du herudover kursusbevis som Beskæftigelseskonsulent.

Afvikling af undervisningen

Du har mulighed for at tilmelde dig vores fysiske undervisning som afholdes i vores lokaler på Holbergsgade 14 eller vores online undervisning.

 

Du er meget velkommen til at kontakte os for nærmere information.

Specialiser dig yderligere

Udover uddannelsens obligatoriske grundmoduler på 12 dage, har du mulighed for at specialisere dig og få endnu flere kompetencer til dit CV. Du kan vælge op til 3 fagmoduler indenfor forskellige områder. Eksempler på fagmoduler:

 

 

 • Beskæftigelsesrettet samtale
 • Lovgivning, arbejdsmarked & målgrupper
 • Skriftlig dokumentation

Tidspunkt

Op til 16 undervisningsmoduler. Modulerne foregår i tidsrummet  fra 9:00 til 15:30 (frokostpause 12:00 – 13:00)

Pris

Kr. 29.400,- ekskl. moms pr. deltager.

Mere Information og tilmelding

Kontakt sekretariatet på tlf. 33 11 22 84 eller på e-mail info@wattar-gruppen.dk

Du kan også læse mere om Wattar Gruppens Kognitiv Mentor, samt Stress og Trivelsvejlederkursus.

Reservér din plads - uforpligtende

Wattar Gruppen A/S, Kognitivt Psykologcenter – Holbergsgade 14, 4. sal 1057 Kbh K – tlf: 33112284 – e-mail: info@wattar-gruppen.dk CVR: 29832609