Kognitiv mentor 2

Kognitiv mentoruddannelse

Genveje

Aktivitetskalender Brochure

Uddannelsesstart 

 

Online kursus   København

15. november – 29. december 2021 

  22. november – 29. december 2021
Få ledige pladser   Ledige pladser

Uddannelsens formål Få mere information 

Vil du arbejde som mentor og leder du efter en mentoruddannelse?
Wattar Gruppen tilbyder en 6-ugers mentoruddannelse, som vil hjælpe dig med at få opkvalificeret dit CV.
Formålet med uddannelsen til kognitiv mentor er at give dig den nyeste viden,
færdigheder og kompetencer til at kunne varetage et job som mentor, coach
eller vejleder, og hvor du med din uddannelse kan søge job i både privat og
offentlig sektor.

Målgruppe

Uddannelsen har en bred anvendelighed og henvender sig til dig, der har et
ønske om at arbejde med mennesker. Kurset kvalificerer dig og giver dig
efterspurgte kompetencer til at kunne udøve mentor- og rådgivningsfunktioner
ud fra kognitive teorier og metoder, som du kan anvende indenfor bl.a.
følgende områder:

 • Vejledning: mentor / rådgiver / støtte- og kontaktperson /
  virksomhedskonsulent / beskæftigelse.
 • Pædagogisk arbejde: misbrugscentre / hjemløseenheder /
  kriminalforsorgen / væresteder.
 • Institutioner: uddannelsesinstitutioner / plejehjem /
  børn- & unge institutioner / bosteder.
 • Sundhedsområdet: sygeplejen / fysio- og ergoterapi / psykiatrien.

Sammenholdt med din egen faglighed bliver du igennem 6 ugers jobrettet
uddannelse undervist i vigtige redskaber indenfor kognitive metoder og
færdigheder. Uddannelsen kan både benyttes opkvalificerende eller til at udvide
din jobsøgning mod nye brancher.

Uddannelsens indhold

 • Teoretiske og metodiske kompetencer i kognitivt mentor & rådgivningsarbejde
 • Færdigheder i kognitive samtaleteknikker: sokratisk dialog, assertiv kommunikation og motivations-samtalen
 • Viden om at overkomme barrierer som angst og depression
 • Redskaber til at håndtere kritiske situationer, selvomsorg og mindfulness
 • Individuel støtte og vejledning til job eller praktiksøgning med erfarne beskæftigelseskonsulenter

Når den kognitive mentoruddannelse er gennemført giver det mulighed får, at deltageren kan fortsætte på Wattar Gruppens Kognitiv mentor 2-uddannelse.

Specialiser dig yderligere:

Udover uddannelsens obligatoriske grundmoduler på 12 dage, har du mulighed
for at specialisere dig og få endnu flere kompetencer til dit CV. Du kan vælge op
til 3 fagmoduler indenfor forskellige områder. Eksempler på fagmoduler:

 • Beskæftigelsesrettet samtale
 • Lovgivning, arbejdsmarked & målgrupper
 • Skriftlig dokumentation

Undervisning og tilrettelæggelse

Uddannelsen gennemføres af erfarne undervisere, som er teoretiske og
praktiske specialister på hver deres undervisningsområder, og tæller bl.a.
psykologer, jurister, socialrådgivere og mentorer.

Uddannelsen hører under 6-ugers jobrettet uddannelse og udføres med en
særligt tilrettelagt variation af undervisningsdage, workshops, teoretiske oplæg,
praktiske øvelser, oplevelsesbaseret læring og færdighedstræning.

Certificering
Når du har færdiggjort mentorkurset, bliver du certificeret Kognitiv Mentor fra
Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter. Ved at følge alle fagmoduler, får
du herudover kursusbevis som Beskæftigelseskonsulent.

Pris

Kr. 29.400,- ekskl. moms pr. deltager.

Tidspunkt

Op til 16 undervisningsmoduler. Modulerne foregår i tidsrummet  fra 9:00 til 15:30 (frokostpause 12:00 – 13:00)

Startdatoer

 

Online kursus   København 

15. november –
29. december 2021 

  22. november –
29. december 2021 
Få ledige pladser    Ledige pladser

Wattar Gruppen kan også tilbyde et 2-dages kursus i kognitiv mentorering


For mere information, kontakt sekretariatet på tlf. 33 11 22 84 eller på e-mail
info@wattar-gruppen.dk