Online kursus for ledige

online kursus for ledige hos Wattar Gruppen

Vores online kursus for ledige er godkendt på de regionale positivlister og den nationale positivliste . Få ny viden og kompetencer til CV’et, så du kan blive klar til at søge dit næste job.

Kontakt os med det samme, for at sikre dig en plads på holdet. Kontakt os her

De næste hold starter den 12. januar 2021 og den 2. marts 2021

Wattar Gruppens online kursus for ledige er til dig, som gerne vil  søge job som fx vejleder, mentor, coach, beskæftigelseskonsulent el. lign.

Uddannelsen har fokus på interpersonel kommunikation, samtaleteknik, motivationsarbejde og mere til med udgangspunkt i den kognitive teori og metode.

Kursets formål

Formålet med dette online kursus er at give dig nye kompetencer så du kommer nærmere et nyt arbejde. Du bliver kvalificeret til at varetage samtaler med fokuspersoner i forskellig kontekst. Ved at lære om kognitiv teori og metode giver uddannelsen dig viden om og praktiske færdigheder i  at holde samtaler med andre mennesker.

Du lærer derudover at coache, motivere og vejlede mennesker med forskelligartede problemstillinger blandt andet ud fra den motiverende samtale.

Det er uddannelsens formål at du efter at have stiftet bekendtskab med en række metoder og teorier, fx positiv psykologi, assertiv kommunikation samt praktiske redskaber til projektledelse, samtaleteknik og meget mere, kan varetage en stilling som vejleder, rådgiver, mentor, beskæftigelseskonsulent, coach eller anden lignende jobfunktion.

 

online kursus for ledige hos Wattar Gruppen

Kursets indhold:

På vores online kursus, vil du blandt andet blive undervist i

  • Kognitiv teori og metode, positiv psykologi og motivationsskabende interviewning.
  • Kognitive samtaleteknikker: sokratisk dialog og assertiv kommunikation.
  • Forandringsskabende dialoger, at tilrettelægge, strukturere og målrette samtaleforløb.
  • Skriftlig kommunikation ved dokumentation og projektstyring.

Kursets opbygning:

Uddannelsen består af 15 undervisningsdage i en periode på 6 uger. 

Undervisningen foregår online eller i vores undervisningslokaler i Køge og udføres med en særligt tilrettelagt variation af workshops, teoretiske oplæg, praktiske øvelser, oplevelsesbaseret læring og færdighedstræning.

Alt sammen ledet af dygtige undervisere, som er teoretiske og praktiske specialister på deres undervisningsområder og tæller bl.a. psykologer, lærere, ingeniører, pædagoger og psykoterapeuter.

 

online kursus for ledige hos Wattar Gruppen

CV og karrieremuligheder:

Uddannelsen giver dig bredt anvendelige kompetencer, og kan derfor både bruges som opkvalificering eller til at skifte jobspor.

De kompetencer du opnår med denne uddannelse, kan blandt andet bruges i stillinger indenfor følgende områder:

  • Vejledning: Mentor / Rådgiver / Støtte- og kontaktperson / Virksomhedskonsulent / Beskæftigelse / Jobcenter / Anden aktør
  • Pædagogisk arbejde: Misbrugscentre / Hjemløseenheder / Kriminalforsorgen / Væresteder.
  • Institutioner: Uddannelsesinstitutioner / Plejehjem / Børn- & unge institutioner / Bosteder
  • Sundhedsområdet: Sygeplejen / Fysio- og ergoterapi / Psykiatrien
  • Privat arbejdsmarked: Rekruttering / HR / Ledelse

Optagelse og krav:

Som ledig har du mulighed for at få bevilliget 6 ugers uddannelse gennem jobcenter eller a-kasse. Uddannelsen er godkendt på de regionale positivlister og den nationale positivliste.

Kontakt os på 33 11 22 84, eller mail info@wattar-gruppen.dk

Kontakt os her