Online sommerkursus for ledige

Onlie sommerkursus for ledige - tag en 6 ugers jobrettet uddannelse i sommerferien.

Sommerkursus for ledige – gør dig klar til nyt job efter sommerferien!

 

Wattar Gruppens sommerkursus er godkendt på den regionale positivliste i Region Hovedstaden og Sjælland. Brug din sommerferie på at få ny viden og kompetencer til CV’et, så du kan blive klar til at søge job efter sommerferien, og komme forrest i jobkøen.

 

Kontakt os med det samme, for at sikre dig en plads på holdet. Kontakt os her

Vi starter den 29. juni

Wattar Gruppens online sommerkursus for ledige er til dig, som gerne vil  søge job som fx vejleder, mentor, coach, beskæftigelseskonsulent el. lign.

Uddannelsen har fokus på interpersonel kommunikation, samtaleteknik, motivationsarbejde og mere til med udgangspunkt i den kognitive teori og metode.

Sommerkursets formål

Formålet med uddannelsen er at give dig nye kompetencer så du kommer nærmere et nyt arbejde. Du bliver kvalificeret til at varetage samtaler med fokuspersoner i forskellig kontekst. Ved at lære om kognitiv teori og metode giver uddannelsen dig viden om og praktiske færdigheder i  at holde samtaler med andre mennesker.

Du lærer derudover at coache, motivere og vejlede mennesker med forskelligartede problemstillinger blandt andet ud fra den motiverende samtale.

Det er uddannelsens formål at du efter at have stiftet bekendtskab med en række metoder og teorier, fx positiv psykologi, assertiv kommunikation samt praktiske redskaber til projektledelse, samtaleteknik og meget mere, kan varetage en stilling som vejleder, rådgiver, mentor, beskæftigelseskonsulent, coach eller anden lignende jobfunktion.

Sommerkursets indhold:

På uddannelsen, vil du blandt andet blive undervist i

  • Kognitiv teori og metode, positiv psykologi og motivationsskabende interviewning.
  • Kognitive samtaleteknikker: sokratisk dialog og assertiv kommunikation.
  • Forandringsskabende dialoger, at tilrettelægge, strukturere og målrette samtaleforløb.
  • Skriftlig kommunikation ved dokumentation og projektstyring.

Sommerkursets opbygning og eksamen:

Uddannelsen består af 15 undervisningsdage i en periode på 6 uger henover sommeren. Der vil være online undervisning i uge 27, 28, 31 og 32. I ugerne 29 og 30 vil der være en form som selvstudie. Men bare rolig – der vil også være tid til at holde lidt sommerferie!

Undervisningen foregår online eller i vores undervisningslokaler i København og udføres med en særligt tilrettelagt variation af workshops, teoretiske oplæg, praktiske øvelser, oplevelsesbaseret læring og færdighedstræning.

Alt sammen ledet af dygtige undervisere, som er teoretiske og praktiske specialister på deres undervisningsområder og tæller bl.a. psykologer, lærere, ingeniører, pædagoger og psykoterapeuter.

 

CV og karrieremuligheder:

Uddannelsen giver dig bredt anvendelige kompetencer, og kan derfor både bruges som opkvalificering eller til at skifte jobspor.

De kompetencer du opnår med denne uddannelse, kan blandt andet bruges i stillinger indenfor følgende områder:

  • Vejledning: Mentor / Rådgiver / Støtte- og kontaktperson / Virksomhedskonsulent / Beskæftigelse / Jobcenter / Anden aktør
  • Pædagogisk arbejde: Misbrugscentre / Hjemløseenheder / Kriminalforsorgen / Væresteder.
  • Institutioner: Uddannelsesinstitutioner / Plejehjem / Børn- & unge institutioner / Bosteder
  • Sundhedsområdet: Sygeplejen / Fysio- og ergoterapi / Psykiatrien
  • Privat arbejdsmarked: Rekruttering / HR / Ledelse

Sommerkursus periode:

Uge 27 – Uge 32 (Der er fri for undervisning i uge 29 og 30, her vil der være mulighed for selvstudie) 

Optagelse og krav:

Som ledig har du mulighed for at få bevilliget 6 ugers uddannelse gennem dit jobcenter. Uddannelsen er godkendt på den regionale positivliste.

Kontakt os på 33 11 22 84, eller mail info@wattar-gruppen.dk

Kontakt os her