Stress og Trivselsvejleder

Genveje

Aktivitetskalender  Brochure

Få mere information

Wattar Gruppen tilbyder et 7-dages kursus med fokus på stress og trivsel. På kurset vil du få redskaber, som kan hjælpe dig med at få opkvalificeret dit CV. Kurset er godkendt på både Region Sjællands Positivliste og Region Hovedstadens Positivliste og kan derfor søges via dit jobcenter.

Uddannelsesstart:
7. september
Få ledige pladser 

Kursets formål

Formålet med stress og trivselsvejlederkurset er at give dig kognitiv viden, færdigheder og kompetencer til at udføre vejledende, rådgivende og coachende funktioner indenfor stress- og trivselsområdet. Kurset tager afsæt i kognitiv teori og metode, positiv psykologi og mindfulness. Kurset giver dig teoretisk viden om og praktiske færdigheder i emner relateret til stress og trivsel.

Om stress:

 • forstå stress, følelsen af at være under for stort pres
 • forskellen mellem akut stress og den langvarige stress
 • stressens psykologi og fysiologi
 • stress på arbejdspladsen

Reducering og forebyggelse af stress:

 • Den eksterne – hvor man mindsker stressfaktorerne i dit liv
 • Den interne – hvor man lærer at træde tilbage fra sine tanker, følelser og holdninger og tackle dem på en ny konstruktiv måde.
 • Med kognitiv teori & metode samt mindfulness trænes håndteringen af dagligdags udfordringer.

Forøgelse af trivsel:

 • øget trivsel gennem bevægelse, og teorien bag.
 • bevægelses øvelser som giver energi og genopbygger ressourcer. Bevægelse fremfor motion.
 • kommunikations- og samtaleteknikker der motivere udfoldelse og dyrkelse sine styrker

Efter endt kursus vil du være en fagligt velfunderet kognitiv samtalepartner, så dine fokuspersoner kan nå deres mål, udnytte deres potentialer, arbejde med personlige strategier og mestre daglige udfordringer.

Kognitiv teori og metode

Kurset er baseret på kognitiv teori og metode, som tager udgangspunkt i, at der er en sammenhæng mellem vores tanker, følelser og adfærd. Den måde, vi opfatter og tolker verden på, påvirker vores følelser og handlinger.  Ved at undersøge dine tankemønstre kan du opnå mere fokus på anvendelige og hensigtsmæssige tanker og derved styre uden om negative tanker. Derved får du frihed til at kunne handle mere målrettet.

Målgruppe

Kurset har en bred anvendelighed og giver dig redskaber, så du efter endt kursus vil være i stand til at bruge de elementer, som er relevante for lige netop din fremtidige beskæftigelsesretning.

Kurset henvender sig til dig, der har fokus på mennesker og trivsel, og som anvender samtalen som et redskab i dagligdagen. Kurset henvender sig også til deltagere, som ønsker at skifte jobspor.

Deltagerne kommer f.eks. fra følgende beskæftigelsesområder:

 • medarbejdere i virksomheder: projektleder, teamleder, HR, medarbejdere på alle niveauer i organisation / konsulenter / arbejdsmiljørepræsentant, trivselsmedarbejdere, mv.
 • sundhedspersonale: fysioterapeut, ergoterapeut, kostvejleder, sygeplejerske, SOSU, ansatte i psykiatrien, mv.
 • pædagogisk personale: lærere, socialpædagog, studievejleder, undervisere, mv.

Undervisere og trænere

På Wattar Gruppens stress- og trivselsvejlederkursus møder du undervisere og trænere, som fortrinsvist er kognitivt uddannede psykologer, med stor erfaring som undervisere og specialister i undervisningsemner relateret til stress og trivsel.

Uddannelsens tilrettelæggelse

Vejlederkurset forløber over 7 fortløbende undervisningsdage og gennemføres som workshops, hvor teoretiske oplæg veksler med praktiske øvelser, oplevelsesbaseret læring og lærerstyrede refleksioner.

Kursets indhold

 • Forståelse, mestring og forebyggelse af stress.
 • Trivsel: færdigheder til at understøtte og genopbygge personers styrker og robusthed.
 • Kognitiv teori og metode, coaching og problemløsning
 • Mindfulness meditation & energigivende bevægelser
 • Positiv psykologi
 • Motivationssamtale og motiverende dialog
 • Assertiv kommunikation
 • Selvværd og selvomsorg
 • Psykisk arbejdsmiljø

Som Stress- og Trivselsvejleder får du viden, færdigheder og kompetencer i:

 1. at vejlede og rådgive ud fra den kognitive teori og metode, positive psykologi og den motivationsskabende samtale
 2. kognitiv kommunikationsfærdigheder og samtaleteknikker / præcision i dine samtaler og færdigheder til at tackle de problemstillinger du møder i din hverdag
 3. anvende og undervise i enkelte stressreducerende og mindfulness øvelser ud fra egen praksis erfaring
 4. stressens psykologi og fysiologi samt stress på arbejdspladsen
 5. Hvordan du effektivt øger trivsel og dermed reducerer stress hos dig selv og andre.
 6. at støtte folk når de skal forandre sig – og motivere til forandring
 7. sætte det i en organisatorisk sammenhæng.

Når du har færdiggjort kurset, bliver du certificeret stress og trivselsvejleder fra Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter.

Pris

Kr. 17.640,- ekskl. moms pr. deltager.

Uddannelsesstart: 
7. september. 

Mere information

Ønsker du flere oplysninger om uddannelsens tilrettelæggelse, forløb, eller andre forhold, er du velkommen til at tage kontakt til vores kontor ved at skrive til info@wattar-gruppen.dk, ringe på 33 11 22 84.

Du kan også finde uddannelsen på: https://www.kurserforledige.com