Supervision af udførelsen af kognitiv terapi

Supervision er en af de måder, kognitive psykoterapeuter kan sikre den faglige kvalitet og løbende træne deres kompetencer, så de opnår de bedste behandlingsresultater.
Supervisionsforløbet tilrettelægges og udføres ud fra den enkeltes faglige niveau, behov, styrker, interesseområder og udviklingsmuligheder.

Målgruppe

Psykologer, alment praktiserende læger, psykiatere eller personer fra andre faggrupper med interesse for og ønske om at lære at anvende kognitiv adfærdsterapi i deres praksis og dygtiggøre sig indenfor feltet.

Supervisionen kan også være aktuel for psykologer, der har behov for løbende ekstern supervision og faglig sparring med kollegaer.

Supervisionsforløbene kan anvendes til opfyldelse af kravene til henholdsvis autorisation og specialistgodkendelse i Dansk Psykologforenings regi og Dansk Psykiatrisk Selskab.

Om supervisionen

Supervisionen kan udføres som supervision af en enkelt person eller af en samling fagfæller i en gruppe.

Deltagere, der vælger at indgå i en supervisionsgruppe er oftest fagpersoner, som har brug for faglig og kollegial sparring og supervision fra flere ”medspillere” i forbindelse med deres daglige arbejde med klienter/patienter.

I supervisionen vil der være fokus på:

  • Sagssupervision
  • Træning af kognitive metoder
  • Den terapeutiske relation
  • Feedback på “egen stil”

Forudsætninger for deltagelse

Vi forventer, at deltagerne:

  • Har løbende terapeutisk klientkontakt
  • Møder velforberedte og deltager aktivt
  • Efter aftale medbringer audio- og videoindspilninger af egne terapisessioner
  • Er åbne for refleksion og feedback på egne terapeutreaktioner og terapeutiske stil.

Supervisorer og terapeuter

Erfarne autoriserede psykologer fra Wattar Gruppen.
Ulla Wattar og Mette Albertsen kan supervisere i forhold til specialistgodkendelse i Dansk Psykologforening og Dansk Psykiatrisk Selskab.

Pris

Aftales individuelt afhængigt af deltagerantal.

Bliv kontaktet