Personale – medarbejdersupervision

Sundheds- og socialpædagogisk personale arbejder hver dag med vanskelige klienter/brugere, og den kognitive terapi og metode kan være med til at give overblik og støtte medarbejderne i at opnå bedre forståelse for deres klienter og skabe mere synlige og målbare resultater i deres arbejde. Derfor tilbyder Wattar Gruppen medarbejdersupervision, som kan støtter personalet i deres faglighed. 

Målgruppe

Personalegrupper og teams af kolleger på behandlingsinstitutioner og bredt indenfor det socialpsykiatriske og sundhedsfaglige område.

Om supervisionen

medarbejdersupervisionen bygger på deltagernes eksisterende faglige og personlige kompetencer, og foregår i en afslappet atmosfære. Supervisionen skal være et både fagligt og personligt frirum for deltagerne, hvor de bliver ”tanket op”, får ny viden, hjælp til at håndtere stressende og belastende situationer.

Kognitiv supervision giver deltagerne mulighed for faglig fordybelse og opkvalificering, og deltagerne får:

  • Bedre forståelse for den enkelte klient
  • Bedre overblik over mulige interventioner
  • Tydeligere mål

På det personlige plan oplever deltagerne at supervisionen:

  • Har positiv indflydelse på deres personlige udvikling
  • Mindsker den daglige belastning i arbejdet
  • Giver overblik over egne kompetancer

Supervisionens udgangspunkt er de brugere/klienter som en given institution behandler. Men også medarbejdernes velvære vil være et tema i supervisionen.

Supervisorer og terapeuter

Erfarne autoriserede psykologer fra Wattar Gruppen.

Pris

Aftales individuelt afhængig af deltagerantal.