Supervision af ledere

Ledelse af en behandlingsinstitution er krævende. En institutionsleder har mange bolde i luften på samme tid og skifter kasketter mange gange på en dag. Den kognitive supervision foregår oftest som en kombination af supervision, sparring og coaching.

Institutionslederen er ofte på samme tid: en faglig foregangsperson og ildsjæl, den behandlingsansvarlige, en ligestillet medarbejder i udførelsen af det pædagogiske og terapeutiske arbejde, en personale- og organisationsleder, den økonomisk ansvarlige person og ansvarlig over for en bestyrelse.

At skulle udfylde så mange forskellige roller i dagligdagen på kvalificeret vis kan være vanskeligt. Det kræver, at man kan skelne de forskellige funktioner fra hinanden og bevare overblikket. Frustrationer på et område kan have en tendens til at flyde ind over andre ansvarsområder.

Om supervision

Kognitiv teori og metode kan hjælpe med at skaffe overblik på organisations-, gruppe-, og kulturniveau, samt på medarbejder og brugerniveau.

Vi lægger vægt på at styrke lederens allerede eksisterende kompetencer. Kognitiv teori og metode kan være med til at udvide lederens repertoire. Ofte mødes leder med supervisor 1 gang månedligt – i øvrigt efter aftale.

Supervisor

Autoriserede psykologer med organisations- og ledelseserfaring fra Wattar Gruppen.

Pris

Aftales individuelt.

Bliv kontaktet