Uddannelse af lærermentorer

Vil i styrke jeres elevers trivsel?

Stærke relationer er godt for elevernes trivsel og ikke mindst læring. Wattar Gruppen tilbyder kurser for lærermentorer, der giver jeres undervisere viden om, hvordan de på bedste vis skaber relationer til eleverne og støtter dem i deres uddannelsesforløb. 

 

En lærermentor er en underviser, som er mentor for en eller flere elever. Kurset giver lærermentoren de bedste forudsætninger for at motivere eleverne og hjælpe dem med at strukturere et bæredygtigt ungdomsliv med plads til både skole og fritid. 

 

Kursets formål

Wattar Gruppens kursus har til formål at fremme undervisernes kompetencer i at samtale, lytte, spørge ind og støtte de elever i at strukturere, balancere og gennemføre deres uddannelsesforløb.  

Tilrettelæggelse og indhold

Kurset tilrettelægges efter jeres ønsker, men følgende indhold anbefales: 

 

  • Introduktion: Mentorrollen og mentoropgaven. 
  • Sådan anvender du kognitiv teori og metode i din rolle som mentor. 
  • Lær at anvende samtaleredskaber til at skabe dialog med eleverne. 
  • Metoder til arbejde med målsætning og opfyldelse
  • Sådan motiverer du eleverne og styrker deres selvværd og selvtillid.
  • Lær at anvende positiv psykologi til at støtte eleverne i at finde og anvende egne styrker. 

Målgruppe

Kurset henvender sig til undervisere på ungdomsuddannelser. Vi anbefaler, at flere af skolens undervisere deltager i kurset sammen, så de kan skabe et fælles sprog og en fælles faglig forståelsesramme for deres arbejde med eleverne.  

Praktisk information

Sted: Holbergsgade 14, 1057 Kbh K. – eller et andet sted efter jeres ønske. 

Pris: 3500 kr. pr. person ved deltagelse på åbne hold. Mulighed for individuel aftale af pris for medarbejdergrupper.

Kontakt: Ring til os på 3311 2284 og hør nærmere.

Wattar Gruppen A/S, Kognitivt Psykologcenter – Holbergsgade 14, 4. sal 1057 Kbh K – tlf: 33112284 – e-mail: info@wattar-gruppen.dk CVR: 29832609