Sundhedsløsninger Wattar gruppen

Veteran, udnyt dine styrker og opnå dit drømmejob

Erfarne konsulenter

Vi glæder os til at mødes. Vi er erfarne konsulenter, som er gode til at styrke din personlige
gennemslagskraft i et drømmejob, hvor du udnytter dine styrker.

Uden brugerbetaling

Dialogen og samarbejdet er uden brugerbetaling eller udgifter for dig, der er veteran. Du er veteran, når du har deltaget på mindst en international mission for Danmark.

Mennesket i centrum, vi skræddersyr dialogen

Vi er specialiserede aktører på beskæftigelsesområdet, hvor vi leverer ind med bl.a.

✔ Uforpligtende dialog
✔ Individuelle karrieresamtaler
✔ Virksomhedsorienteret indsats
✔ Motivation og positiv psykologi
✔ Kognitiv Coaching
✔ Håndholdt mentorstøtte
✔ Veje til nyt job, fleksjob, praktik
✔ Veje til uddannelse/efteruddannelse

Vi glæder os til at mødes.

Fysiske mødesteder

Du kan møde os fysisk i København og på sjælland. Et par gange om året kan du møde os på fyn og i jylland.

Online og telefon

Du kan derudover også mødes med os online og via telefon.

Jobtrioen

Vores jobrettede indsats for veteraner er etableret i firmanavnet: Jobtrioen – som er et samarbejde mellem firmaerne Wattar Gruppen og Team Aktiv.

Team Aktiv

Team Aktiv har siden 2005 arbejdet med en lang række udsatte målgrupper, hvor omdrejningspunktet er en individuel og fleksibelt tilrettelagt indsats, der styrker den enkeltes muligheder for deltagelse på arbejdsmarkedet. Vi leverer skræddersyede forløb, hvor borgernes aktuelle arbejdsevne udvikles i feltet mellem øget hverdags- og helbredsmestring og konkret virksomhedsudplacering i aktive tilbud.

Wattar Gruppen

Wattar Gruppen har siden 1997 udført et bredt udsnit af indsatser og efteruddannelsesforløb. Wattar Gruppen kæder viden om klinisk psykologi, sundhed, beskæftigelsespsykologi og psykiske lidelser sammen og bruger denne viden til at øge menneskers mestring af job og hverdag.

Fusion

Team Aktiv og Wattar Gruppen er siden sommeren 2022 fusioneret til en virksomhed. Den beskæftigelsesrettede indsats for veteraner varetages fortsat i samarbejdsnavnet Jobtrioen. Vores indsats er aktuelt finansieret frem til 4. kvartal 2024.

Bliv kontaktet og få mere information

Wattar Gruppen A/S, Kognitivt Psykologcenter – Holbergsgade 14, 4. sal 1057 Kbh K – tlf: 33112284 – e-mail: info@wattar-gruppen.dk CVR: 29832609