Videnscenter for
kognitiv terapi

Moderne kognitiv terapi

Hos Wattar Gruppen er alt vores arbejde funderet i den kognitive teori og metode. Igennem de sidste 25 år har vi set en udvikling af nye teoretiske, videnskabelige, og tekniske fremskridt indenfor kognitiv terapi. Når nye terapeutiske forståelser og metoder introduceres, fokuseres der ofte på, hvordan de adskiller sig fra tidligere retninger teoretisk og metodisk. Vi fokuserer på, hvordan de komplementerer hinanden.

Med ståsted i klassisk kognitiv terapi kan mindfulness, compassion, ACT og metakognitiv terapi inkorporeres i og supplere den kognitive terapi. Ved at undersøge, hvordan klassisk kognitiv terapi kan integreres med nyere teorier, opnås en god forståelse for fællesnævnerne i de forskellige retninger inden for kognitiv terapi.

De nyere teorier og metoder inden for kognitiv terapi er nu blevet samlet under overskriften moderne kognitiv terapi, der vægter en undersøgelse og behandling af de problemfastholdende processer, som de kan forstås ud fra de underlæggende psykologiske emner, som kognition, emotion, motivation osv. Denne tilgang giver et transdiagnostisk perspektiv, der samler de forskellige retninger inden for kognitive terapi.

Moderne kognitiv terapi muliggør, at vi kan opstille mere nuancerede sagsformuleringer, trække på alle de seneste teoretiske overvejelser, tilbyde en større bredde af teknikker med henblik på at mindske lidelse, øge velbefindende samt styrke udvikling hos de klienter vi møder.

Hos Wattar Gruppen hjælper vi mennesker til at opnå større livskvalitet gennem kognitiv terapi. Vi arbejder altid for at give vores klienter den bedst mulige oplevelse og det bedste udbytte af deres forløb. Alle vores behandlere er både uddannede og certificerede.

Du kan finde alle vores behandlingstilbud her

Hos Wattar Gruppen har vi over 25 års erfaring i at udbyde både korte og længerevarende kursus- og uddannelsesforløb til uddannelsessøgende indenfor kognitiv terapi, coaching, rådgivning og vejledning. Alle vores uddannelser og kurser er funderet i den kognitive teori og metode, og opdateret til den nyeste forskning og viden på området.

Hos Wattar Gruppen er du sikret faglig kvalitet, et godt studiemiljø og kompetente undervisere, der alle er teoretiske og praktiske specialister på hver deres undervisningsområde – herunder psykologer, mentorer og jurister. På vores længere uddannelsesforløb og workshops inviterer vi også nationale og internationale gæstelærere. 

Vi henvender os til mange faggrupper og brancher, og tilbyder både uddannelsesforløb, efteruddannelsesmuligheder, supervisionsforløb, særligt tilrettelagte kurser, opkvalificering og workshops. 

Du kan finde alle vores uddannelsestilbud her.

Sammen om social bæredygtighed

Har du spørgsmål?

Send dit spørgsmål til os, så vender vi tilbage hurtigst muligt.
Verified by MonsterInsights