Vidensdeling: Enkelt Sessions Terapi

Antonia Sumbundu afholdte i foråret 2019 et foredrag om Enkelt Sessions Terapi i forbindelse med vores interne foredragsrække, som vi kalder Vidensdeling.

Antonia Sumbundu er klinisk psykolog, specialist i psykoterapi og supervision og hun har en MSt i MBCT fra Oxford Universitet (oxon).

I sit danske virke har Antonia en privat praksis, er tilknyttet Wattar Gruppen som faglig konsulent, og i det engelske arbejder hun for Oxford Mindfulness Centre som ekstern underviser, træner og supervisor. Denne tilknytning bringer Antonia vidt omkring i verden, hvor hun netop har været i Hongkong, Ungarn og Italien. Antonia færdes de steder, hvor mindfulness er på dagsordenen. Gennem sin uddannelse og fortsatte virke har Antonia adgang til verdens ledende mindfulnessforskere og -klinikere som fx Mark Williams i Oxford og Richard Davidson i Wisconcin.

Hvad er Enkelt Sessions Terapi?

Antonia starter med kort at forklare, hvad enkelt sessions terapi er og hvor det stammer fra.

Der findes flere grene indenfor kognitiv terapi. En anden tradition end den, der startede med Aaron T. Beck, startede med Albert Ellis i USA og Rational Emotive Behavior Therapy (REBT).

”Noget af det, Albert Ellis var kendt for, var, at han nogle fredage aftener afholdt enkelt sessioner, hvor folk kunne komme og få gratis terapi, og folk kunne komme og se på, at der blev holdt terapi – og det blev en stor succes.” Fortæller Antonia.

Det var altså her, at den tilgang til terapi, som stammer fra Albert Ellis, tog sit udspring, og som nu giver genlyd hos nogle af hans elever. En af hans elever er Windy Dryden, som i 2018 udgav bogen ”Single-Session Therapy. Distinctive Features”, som Antonia anbefaler, at man læser, hvis man finder emnet spændende. 

Enkelt Sessions Terapi er, som navnet antyder, en terapiform, hvor man tager udgangspunkt i at hjælpe klienten med at hjælpe sig selv ved brug af bare én session. Dette er med udgangspunkt i et mindset om, at personer er i stand til at hjælpe sig selv relativt hurtigt, hvis bare de får de rigtige værktøjer til deres problematik.

Vidensdeling: Enkelt Sessions Terapi. Antonia Sumbundu, og de koncentrerede tilhører.

Sådan kommer Enkelt Sessions Terapi til at lykkes

Antonia gav de andre psykologer lidt gode råd med på vejen og fortalte, hvad der skulle til for, at man kan lykkes med Enkelt Sessions Terapi:

”Det mest interessante er ikke så meget, hvad man gør – for det minder meget om, det vi allerede gør (arbejder ud fra den kognitive metode, red.). Det interessante er, at der er et bestemt mindset som skal være tilstede.” fortæller Antonia, og uddyber med 3 elementer, der skal være til stede:

De 3 elementer er:

  1. Et filosofisk ståsted: Som terapeut skal man være til stede på en bestemt måde – man skal have en ikke-ængstelig tilstedeværelse. Det stiller krav til terapeuten, som skal kunne være til stede i kontakten og relationen til klienten med det samme.
  1. Mindset: Terapeuten skal kunne være tilpas med det ukendte – for man ved nødvendigvis ikke, hvilken problemstilling klienten vil præsentere. Man skal derfor kunne udvise en ubetinget positiv anerkendelse af klienten.
  1. Dette sætter krav til, at man har en god praktisk og klinisk dømmekraft, og specifikke kliniske færdigheder og redskaber til rådighed til de mest gængse problemstillinger.

Derudover er det vigtigt, at terapeuten forstår, hvornår der skal være fokus på at bearbejde noget, hvornår skal der være fokus på den terapeutiske proces, og hvornår skal det være problemløsende.

Vidensdeling enkelt sessions terapi Antonia Sumbundu
Antonia Sumbundu under sit foredrag om Enkelt Sessions Terapi.

Mindsettet er det essentielle:

Antonia lægger vægt på, at det er mindsettet, der er det essentielle ved Enkelt Sessions Terapi. Antonia understreger: ”Det handler mere om mindsettet end, at der kun er én session.” og hun følger op med en uddybende forklaring af, hvad mindsettet er:

”Mindsettet er en antagelse af, at mennesker kan hjælpe sig selv hurtigt – det er en anderledes antagelse, end den vi er vant til – nemlig at forandring altid tager lang tid.”

Mennesker kan hjælpe sig selv hurtigt, hvis der er 4 betingelser tilstede:

  1. Man skal vide, hvad man skal gøre (Terapeuten, skal altså hjælpe med at skabe en plan for forandring, fx gennem en sagsformulering).
  2. Man skal have gode grunde til at ville forandring – og vilje til at forpligte sig til forandring.
  3. Man skal være parat til at acceptere prisen for forandring, fx en periode med indre ubehag, ændring i relationer eller andet.
  4. Man skal være motiveret til og have et behov for at få hjælp.

Det er vigtigt, at terapeuten finder ud af, hvad klienten gerne vil opnå når sessionen slutter og at holde fokus på dette. Derudover er det vigtigt, at man fokuserer på klientens styrker og får dem sat i spil hurtigt.

Det er også vigtigt, at terapeuten husker at give klienten adgang til ressourcer og redskaber – og forklarer, hvad det videre forløb er – altså starte på løsningen med det samme. Man skal videregive alt sin viden – og ikke holde det tilbage – for denne session kan være den eneste.

Til slut anbefaler Antonia bogen: ”Single-Session Therapy by walk-in or appointment”af Michael F. Hoyt, Monte Bobele, Arnold Slive, Jeff Young and Moshe Talmon, hvis man vil læse mere om emnet. Bogen er lavet på baggrund af en konference om single-session therapy.

Billede af de to bøger Antonia Sumbundu anbefaler, at du læser, hvis du er interesseret i at vide mere om Enkelt Sessions Terapi.

Kender du en der kunne få noget ud af Enkelt Sessions Terapi?

Kender du en der kunne være interesseret i Enkelt Sessions Terapi? Så gå ind på vores side om Enkelt Sessions Terapi og læs mere. Her er det også muligt at booke en tid med det samme.

Læs mere og book tid her

Skrevet af Lea Sefeld