Watttar Gruppen, medarbejdere

Efteruddannelse

De fleste af vores psykologer har taget eller er i gang med SAKTs (Selskab for Adfærds- og Kognitiv Terapi) efteruddannelse i kognitiv terapi for psykologer og psykiatere eller anden tilsvarende efteruddannelse.

To af vores psykologer er i gang med Dansk Psykologforenings Specialistuddannelse i psykoterapi på voksenområdet, og en anden er i gang med en efteruddannelse i traumebehandling.

Interne workshops

Vi samarbejder med internationalt anerkendte forskere og klinikere for at holde os opdateret i relevante emner.

De seneste par år har vi blandt andet haft besøg af Dr. James Bennett-Levy, Oxford Cognitive Therapy Centre, som afholdt temadagen: Becoming a better therapist: Adopting a coherent framework to guide the development of ourselves, our supervisees and our trainees.

Professor Paul Salkovskis, University of Bath afholdt temadagen: On Advanced Topics in OCD, og han besøger os jævnligt i egenskab af vores sparringspartner i forhold til resultatopgørelse og forskning.

Dr. Gillian Butler, Oxford Cognitive Therapy Centre stod for temadagen: Complexities in anxiety disorders, including different types of comorbidity.

Derudover har vi haft interne workshops i blandt andet ADHD og afspænding ved interne undervisere.

Internationale konferencer

Vi deltager ved de store internationale konferencer i kognitiv terapi. I september 2014 var hele centeret med til den europæiske kongres i kognitiv terapi (EABCT) i Haag.

Forskning

Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter har været samarbejdspartnere med Bispebjerg Hospitals Liason Psykiatriske Afdeling i et forskningsprojekt til undersøgelse af kognitiv terapi rettet mod sygdomsangst.

Vi har stået for den behandlingsmæssige del af projektet og resultaterne har været gode. Kognitiv terapi viser sig at være en effektiv behandlingsform i forhold til sygdomsangst. Projektet er udkommet som en artikel i Psychological Medicine.
Du kan finde artiklen her.