Tidligere temaer

Er du gået glip af vores gå-hjem-møder? Så har du muligheden for at danne dig et overblik over de tidligere arrangementer og temaer her:

Torsdag d. 25. april 2019 holdte Barbara Hoff Esbjørn oplæg om angst for Wattar Gruppen.

Oplægget stillede skarpt på, hvordan vi løser det samfundsproblem som angst i barndommen udgør. Vi kom rundt om, hvad angst er, hvilke udfordringer angst fører med sig, og hvad der skal til for at løse problemet. Hvad skal vi gøre for at reducere de negative følgevirkninger, angst i barndommen har for både barnet, den unge, familien og øvrige medspillere i samfundet? I oplægget vil vi tage fat på, hvad der skal til.

Tirsdag d. 21. november 2017 havde Wattar Gruppen et oplæg om Kognitiv misbrugsbehandling.

Oplægget blev afholdt af vores egen psykolog Kristian Østergaard Melby og Brydehusvejs misbrugsbehandler Henrik Skovsen, som tidligere har gået på vores 4-årige uddannelse til kognitiv psykoterapeut.

 

Kristian Melby startede oplægget med den teoretiske model for kognitiv misbrugsbehandling. Herefter overtog Henrik Skovsen, som til dagligt arbejder som misbrugsbehandler,  og fortalte om sit arbejde med kognitiv terapi indenfor dette felt.

Tirsdag d. 4. april 2017 fortalte Wattar Gruppens psykologer Kristian Melby og Ulla Wattar om Robusthed, velvære og trivsel.

Gå-hjem-mødet handlede om, hvordan vi kan mestre vores hverdagsliv og takle de udfordringer, vi stilles overfor. Det er i denne sammenhæng vigtigt at have gode sociale relationer, at kunne bevare overblikket under pres og at bruge de styrker, vi har til rådighed. Disse emner præsenterede psykologerne, og deltagerne kunne gå hjem med relevante og effektive strategier og redskaber, som de kan bruge fremadrettet.

Kristian og Ulla tog afsæt i den kognitive terapi og andre nyere retninger, herunder positiv psykologi.

Wattar Gruppen inviterede til gå-hjem-møde med psykolog Trine Askov-Hansen, som holdt en times oplæg om ”Arbejdsrelateret stress” tirsdag d. 24. november 2016.

 

Du fik på gå-hjem-mødet viden om, hvordan en organisationspsykologisk vinkel på ”arbejdsrelateret stress” kan hjælpe den stressramte trygt og omsorgsfuldt tilbage til arbejdet og bidrage til at forebygge fremtidig stress.

 

Når den stressramte vender tilbage til arbejdet, er det væsentligt, at jobkonsulent, arbejdsleder og kollegaer er klædt på til at kunne støtte den stressramte medarbejders tilbagekomst og arbejdsopgaver på en tryg måde, så vedkommende forbliver på arbejdet.

 

På gå-hjem-mødet blev du præsenteret for en række redskaber, som kan anvendes i mødet med den stressramte, og som kan støtte vedkommendes tilbagevenden til arbejdsmarkedet og bryde stressens onde cirkel.

 

Wattar Gruppen inviterede til gå-hjem-møde med psykolog Louise Arnfeldt, som holdt en times oplæg om ”Konflikthåndtering i professionelle relationer” onsdag d. 30. september 2016.

 

Man fik på gå-hjem-mødet viden om, hvordan konflikthåndtering kan anvendes i praksis i en travl hverdag med megen borger- eller klientkontakt. Man blev præsenteret for en række værktøjer, som kan anvendes i forbindelse med at skabe øget trivsel blandt medarbejderne, samt give medarbejdere en større fornemmelse for tryghed og sikkerhed på jobbet.

 

Når arbejdsopgaverne kendetegnes ved borger- eller klientkontakt, bliver det ofte vigtigt for den enkelte medarbejder at føle sig godt klædt på til disse møder i forhold til den mentale forberedelse, men også at blive bekendt med arbejdspladsens tiltag i fx situationer med vold eller trusler om vold. Man blev på gå-hjem-mødet præsenteret for forskellige måder at forebygge dette på, ligesom man fik større viden om håndtering af kritiske situationer, såvel under som efterfølgende.

 

Psykologerne Mette Albertsen og Ulla Wattar fortalte om Wattar Gruppens nye projekt ’Mestring af sygdom og job’, som tilbydes til alle kommuner og jobcentre. Projektets overordnede formål er at understøtte, at landets kommuner kan tilbyde effektfulde kurser i mestring af sygdom. Målet med projektet er at hjælpe og støtte borgeren i bedre at kunne styre sin tilværelse og bestemme i sit eget liv. Det er indsatsens formål, at borgeren gennem mestring vil kunne opnå en højere livskvalitet og blive i stand til at vende og genskabe sin almindelige tilværelse og genetablere et hverdags- og arbejdsliv.

 

Projektet henvender sig til borgere med angst og depressionslidelser samt stress og smerter. På kurset undervises borgerne i kognitiv mestring, og de lærer, hvordan de kan skabe personligt overskud og gennemføre forandringsprocesser. Borgerne lærer også at forstå, hvordan deres lidelse påvirker deres arbejdsevne, og hvordan de kan kommunikere konstruktivt om de hensyn og rammer, som de har brug for, når de starter på at arbejde igen.

 

På gå-hjem-mødet den 24. februar 2015 fortalte Peter Elsass om den gode ensomhed, hvor han gav en faglig gennemgang af den gode ensomheds historie og viste videooptagelser af interviews med eremitter og huleboer. Peter Elsass har igennem en årrække opsøgt folk, der har valgt at isolere sig. Dette har blandt andet ført til rejser i Tibet og Nordindien, hvor han har interviewet eremitter, der i mange år har levet i huler.

 

Herudover har han haft kontakt med folk herhjemme, der går i retreat, hvor formålet ofte er at få nogle spirituelle oplevelser, hvor de er tættere på Gud, men mange søger ensomheden, fordi de simpelthen trives bedst i deres eget selskab. Peter Elsass, dr.med. Professor i klinisk psykologi ved Københavns Universitet. Peter har blandt andet arbejdet med humanistisk sundhedsforsikring i det tværfaglige felt mellem psykologi, medicin, filosofi og antropologi. Han har publiceret 12 bøger og ca. 200 artikler i internationale tidsskrifter. Igennem de senere år har han interesseret sig for de mange mennesker, der søger “den gode ensomhed”.

 

På gå-hjem-mødet den 25. november 2014 blev der sat fokus på, hvordan mennesker med binge-eating-disorder kan udvikle følelsesmæssige problemer, som er med til at skabe et negativt selvbillede og lavt selvværd. Psykolog Kristian Østergaard Melby, som har speciale i behandling af spiseforstyrrelser, binge-eating-disorder og overvægt, fortalte om, at behandlingen af spiseforstyrrelser og binge-eating-disorder kræver en forståelse for de bagvedliggende følelser, og at kognitiv terapi som behandlingsmetode har en dokumenteret effekt, da det kan være med til at øge både mentalt overskud og selvværd hos personer med spiseforstyrrelser. Kristian præsenterede en række konkrete værktøjer, som kan anvendes til at sænke spisetrangen, skabe en bedre forståelse for egne psykiske vanskeligheder og hermed fremme accepten af eget kropsbillede og øge selvværdet.

På gå-hjem-mødet den 28. oktober gav Wattar Gruppens faste mindfulnessekspert Christina Ganslev, fra Livingminds, viden om de principper og aspekter, der danner grundlaget for Mindfulness meditation. Hun fortalte om teknikker, der er designet til at skabe ro i sindet, modvirke stress samt træne koncentrationen og rummelighed. Mindfulness meditation kan bruges til at blive mere opmærksom og tilstede i nuet, da der konstant er ting, som kræver vores opmærksomhed. Christina viste øvelser, som kan skabe større klarhed, nærvær og kan bryde de negative tankemønstre.

På gå-hjem-mødet blev der sat fokus på, hvordan et kognitivt mentorforløb kan bidrage til at skabe motivation og forandring hos en borger. For nogle borgere kan vejen hen imod arbejde eller uddannelse være meget vanskelig, hvilket et mentorforløb kan hjælpe og støtte borgeren igennem. Oplægsholder Ulla Wattar fortalte om, at den kognitive teori og metode er et værktøj, som Wattar Gruppen bruger til at give borgerne forståelse om dem selv, deres tanker, adfærd og følelsesmæssige reaktioner, så borgeren på baggrund af denne viden og med nye færdigheder kan komme tættere på nye mål såsom uddannelse og job. Derudover præsenterede psykolog Nina Maria Lyngbak konkrete cases, som gav inspiration til, hvordan borgere i praksis kan hjælpes tættere på arbejdsmarkedet og uddannelse.

Professor of Clinical Psychology and Applied Science Paul Salkovskis fra Bath University, holdte et skarpt oplæg den 8. september om temaet “Back to the future: the good, the bad and the ugly in anxiety linked behaviour”. Paul Salkovskis er en af verdens førende psykologer indenfor det kognitive felt og har siden 2010 været programdirektør for Klinisk Psykologi på Bath University i England.

 

Tidligere har han været Professor of Clinical Psychology and Applied Science and Clinical Director in the Centre for Anxiety Disorders and Trauma at the Institute of Psychiatry (2000-2010) og før det var han på University of Oxford (1985-2000) og arbejdede især med panikforstyrrelse og hypokondri. Paul Salkovskis har velvilligt givet sin ekspertise til rådighed for Wattar Gruppen igennem årene, dels som klinisk supervisor, og dels som kollega og sparringspartner ved forskningsmæssige tiltag. Wattar Gruppen har desuden haft et tæt samarbejde med ham, især på området for sygdomsangst og hypokondri (sundhedsangst).

 

Compassion Focused Therapy er udviklet af Paul Gilbert og har rødder i den kognitive adfærdsterapi og mindfuldnesstræning. Essensen i medfølelsesfokuseret terapi er en kærlig grundholdning, der indebærer en stærk bevidsthed om egne og andres psykiske vanskeligheder kombineret med et ønske om at gøre, hvad man kan for at mindske den. Metoden er de seneste år praktiseret indenfor behandling af bl.a. depression, angst, spiseforstyrrelser m.v og der er megen evidens der støtter tilgangen. På gå-hjem-mødet den 23. april gav Mette Albertsen deltagerne viden om de principper og aspekter af medfølelse, som danner grundlaget for Compassion Focused Therapy. De fik inspiration til, hvordan de kunne udvikle medfølelse over for sig selv og andre og herigennem opnå større livskvalitet, velvære og balance i livet. Mette Albertsen er aut. Psykolog, specialist i psykoterapi og underviser i medfølelsesfokuseret terapi.

I beskæftigelsesindsatsen er målet at støtte og hjælpe ledige borgere tættere på arbejdsmarkedet. At arbejde har stor betydning for os alle. Det kan skabe balance, glæde og velvære i livet, da det er en primær kilde til identitet og virkeliggørelse af personlige mål og livsprojekter. For at hjælpe og motivere indsatsklare borgere med psykiske, sundhedsmæssige og sociale problemer hen i mod beskæftigelse, arbejder vi hos Wattar Gruppen ud fra en ny metode, som kaldes klinisk beskæftigelsespsykologi.

 

På gå-hjem-mødet den 22. maj fortalte Ulla Wattar og Kristian Østergaard Melby om den kliniske beskæftigelsespsykologi, som tager udgangspunkt i vores viden og færdigheder fra mange års arbejde med beskæftigelsesrettede forløb. Deltagerne fik indblik i Wattar Gruppens metoder, mål og resultater og blev præsenteret for konkrete cases, som kunne give dem inspiration til, hvordan de kunne hjælpe deres borgere tættere på arbejdsmarkedet og uddannelse.

 

Ulla Wattar er aut. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi, MSc (oxon) fra Oxford University og ekstern lektor på Københavns Universitet.

 

Kristian Østergaard Melby er aut. psykolog, ekstern lektor på Københavns Universitet og underviser i kognitiv adfærdsterapi og coaching.

Håbet er et vigtigt element i det terapeutiske arbejde og gør at mennesker får troen på, at deres problemer kan løses og at deres fremtid kan og vil blive bedre. Cand.psych Nina Maria Lyngbak fra Wattar Gruppen skrev speciale om håb i terapien, hvor hun undersøgte mulighederne for at øge håbet i den kognitive terapeutiske behandling, når dette er fraværende eller mangelfuldt.

 

På gå hjem mødet den 18. juni gav Nina Maria Lyngbak deltagerne viden om hvilke muligheder og begrænsninger, der er for at øge håbet i det terapeutiske arbejde. De fik  inspiration til, hvordan håbsfokuserede strategier kunne anvendes indenfor rammerne af den kognitive terapi og være med til at skabe en positiv forandring for klienten.

 

Nina Maria Lyngbak er cand.psych og udfører individuel psykoterapi af personer med depression, lavt selvværd, sorg, angsttilstande, stress og livskriser

Wattar Gruppen ApS, Kognitivt Psykologcenter – Holbergsgade 14, 4. sal 1057 Kbh K – tlf: 33112284 – e-mail: info@wattar-gruppen.dk CVR: 29832609