Utilsigtede hændelser og klagemuligheder

Her kan du læse om dine muligheder for at indrapportere utilsigtede hændelser, samt dine klagemuligheder i forbindelse med psykologsamtaler.

Utilsigtede hændelser

Hvad er en utilsigtet hændelse? Styrelsen for Patientsikkerhed beskriver det således:

 

En utilsigtet hændelse er en begivenhed i sundhedsvæsenet, som medfører skade eller risiko for skade. Hændelsen er utilsigtet, fordi de sundhedspersoner, der er involveret, ikke har til hensigt at skade andre. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information. 
(Styrelsen for Patientsikkerhed)

 

Her kan du læse eksempler på utilsigtede hændelser:

https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/eksempler-paa-utilsigtede-haendelser/

 

Hvis du vil indrapportere en utilsigtet hændelse kan du gøre det via dette link:

https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/

 

DOWNLOAD PJECE OM UTILSIGTEDE HÆNDELSER HER

Klagemuligheder i forbindelse med psykologsamtaler

Her har vi samlet en række links, der kan være nyttige for dig, hvis du ønsker at indberette en klage i forbindelse med psykologsamtaler:

 

Styrelsen for Patientklager:
https://stpk.dk/?sc_itemid={AFCB3EFC-FA45-4C30-B743-DDC5F80BA4FC}#

 

Psykolognævnet:
https://ast.dk/naevn/psykolognaevnet

 

Dansk Psykolog Forenings Komite for Etik:
https://www.dp.dk/om-dp/etiknaevn/

 

Patienterstatning:
https://pebl.dk/

Wattar Gruppen ApS, Kognitivt Psykologcenter – Holbergsgade 14, 4. sal 1057 Kbh K – tlf: 33112284 – e-mail: info@wattar-gruppen.dk CVR: 29832609