Lad os vide, hvis der er noget, vi kan gøre bedre

Vi håber og forventer, at du får et godt forløb ved din psykolog ved Wattar Gruppen. Vi ved også, at der af og til kan være plads til forbedring. Er der noget, der ikke er som forventet eller hvis du oplever problemer i samarbejdet med din psykolog, er du velkommen til at ringe til os på tlf. 33 11 22 84. Så kan vi rådgive dig og hjælpe med at finde en løsning.  

Hvis du ønsker at indgive en formel klage, bedes du sende en krypteret mail med datoer og tidspunkter for de sessioner, du ønsker at klage over samt en beskrivelse af de specifikke hændelser, du ønsker at klage over, til info@wattar-gruppen.dk med emnet ‘Klage’.

En klage bør være velbegrundet og baseret på specifikke hændelser eller handlinger, der kan anses for at være i strid med professionelle standarder eller etiske retningslinjer for psykologer. 

Før du går videre med en formel klage, kan det være en god ide at tage en direkte samtale med psykologen eller med den fagansvarlige hos os. Mange misforståelser eller utilfredshed kan løses gennem åben dialog. Vi værdsætter altid feedback og respekterer dine valg. 

Sådan håndterer vi klager

I Wattar Gruppen tager vi alle klager alvorligt, og alle klager håndteres af en medarbejder på ledelsesniveau. Når vi har modtaget din klage, vil du blive ringet op mhp. en uddybende afdækning af de relevante detaljer.

Hvis din klage involverer flere parter, taler vi med alle involverede parter for at få en klar forståelse af situationen. På baggrund af de indsamlede oplysninger træffes beslutning om den bedst mulige løsning, og alle involverede holdes løbende opdateret om, hvordan klagen håndteres, og hvilke skridt, der vil blive taget.  

Verified by MonsterInsights