Bestemmelser om brugsret

Wattar Gruppen er ophavsrettighedshaver til materialet på hjemmesiden

Wattar Gruppen har således eneret til at anvende og dele materialet jf. Ophavsretslovens § 2.

Hjemmeside Hjemmesiden med følgende adresse: [wattar-gruppen.dk].

MaterialeEthvert billedeligt og tekstligt materiale udarbejdet af Wattar Gruppen A/S, som forefindes på Hjemmesiden.

Verified by MonsterInsights