Wattar Gruppen

Hos Wattar Gruppen arbejder vi med at styrke menneskers trivsel både privat og på arbejdspladsen gennem beskæftigelsesfremmende indsatser, uddannelser og kurser samt kognitiv terapi, coaching og rådgivning. Vi har over 25 års erfaring indenfor vores kerneområder og beskæftiger 40+ kompetente og engagerede medarbejdere samt håndplukkede, fasttilknyttede freelancere.

Samlet udgør Wattar Gruppen et stærkt tværfagligt team bestående af psykologer, mentorer, terapeuter, beskæftigelseskonsulenter, specialkonsulenter, socialrådgivere samt en professionel administration. Alle med høj faglighed, lang erfaring og stærke kompetencer. 

Vores medarbejdere vedligeholder og udvikler kontinuerligt deres kompetencer og vores metoder, ligesom vi altid er på forkant med ny viden og lovgivning. Dertil har vi skabt en virksomhedskultur, hvor vores faggrupper inspirerer hinanden og løbende forbedrer vores eksisterende produkter og udvikler nye målrettede løsninger og koncepter. 

Vi tilbyder et varmt, velkommende og favnende miljø, hvor der er rart at komme for både kunder, samarbejdspartnere, kursister, klienter og medarbejdere. Fællesnævneren for alle i Wattar Gruppen er, at vi brænder for at hjælpe mennesker. 


Fusionen 2022
TeamAktiv og Wattar Gruppen har samarbejdet siden 2018, hvor vi i fællesskab vandt et udbud om en del af Københavns Kommunes beskæftigelsesindsats. Efter 5 års succesfuldt arbejde fusionerede vores to virksomheder i efteråret 2022 under navnet Wattar Gruppen.

Med fusionen opnås en lang række synergieffekter mellem alle vores fagområder, der samlet bidrager til at løfte virksomheden til nye højder. Fusionen sker med en fælles målsætning om at fremme social bæredygtighed gennem alle virksomhedens aktiviteter. 


Social bæredygtighed som ledestjerne 
Med afsæt i høj faglighed og kvalitet, omsorg, respekt og oprigtig interesse, er det vores mission at hjælpe mennesker med at opnå større livskvalitet, velvære og balance i både arbejds- og privatlivet.

Vi er frontløbere for en samfundsudvikling, hvor der kommer stadig større fokus på social bæredygtighed på lige fod med miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. Social bæredygtighed sætter fokus på menneskers liv, adfærd og velbefindende som katalysator for at skabe et bæredygtigt samfund. En essentiel del af dette er menneskets ret til at deltage i samfundet ved at komme i arbejde og udvikle de talenter, de har.

Hos Wattar Gruppen arbejder vi ud fra en målsætning om at fremme social bæredygtighed gennem alle vores aktiviteter. Alle borgere skal have de bedste muligheder for at opnå et meningsfuldt og værdigt liv. Vores bidrag består i at aktivere borgeres ressourcer og støtte dem i at indgå i et bæredygtigt arbejdsfællesskab.

Sammen om social bæredygtighed

Kognitiv terapi

Hos Wattar Gruppen er vi førende inden for kognitiv kognitiv terapi og har i mere end 25 år drevet en af Danmarks mest søgte og anerkendte, kognitive klinikker.

Kognitiv terapi er en effektiv og forskningsmæssigt veldokumenteret behandlingsform, som tager udgangspunkt i klientens konkrete problemstillinger. Målet med behandlingen er, at klienten bliver i stand til at forstå og arbejde med sine tanker, følelser og handlinger, og derved bliver sin egen terapeut.

Kognitiv coaching bygger på kognitiv teori og metode, og er den eneste evidensbaserede coachingmetode på markedet. Et kognitivt coachingforløb er systematisk og målorienteret og skal sikre, at klienten opnår større kontrol, balance og glæde i hverdagen.   

Det er vigtigt for os, at vores klienter altid får den bedst mulige oplevelse og det bedste udbytte af deres forløb hos os. Derfor er alle vores behandlere både er uddannede og certificerede, og opdaterede på den nyeste viden inden for kognitiv teori og metode. Læs mere

Beskæftigelsesindsatser

Hos Wattar Gruppen er vi førende inden for beskæftigelsesindsatsen. Vi har over 20 års erfaring på området, og er i dag en af Danmarks førende inden for den kommunale beskæftigelsesindsats. Vi er helt tæt på borgerne og forstår deres udfordringer og ser deres potentialer. Og vi er tilsvarende tæt på arbejdsmarkedet og forstår virksomhedernes behov. 

Vi hjælper jobcentre, socialforvaltninger og andre kommunale instanser med at tage hånd om den enkelte borgers udfordringer samt de forhindringer, der danner barrierer for at komme fra fx sygedagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse eller ressourceforløbsydelse og tilbage til arbejdsmarkedet eller til uddannelse.

Udover tæt borgerkontakt tilbyder vi også en målrettet virksomhedsrettet indsats, der bidrager til at sikre det bedst mulige match mellem borger og virksomhed – hvad enten borgeren skal i virksomhedspraktik, fleksjob ansættes med løntilskud, gradvist vende tilbage til egen arbejdsplads eller udplaceres i nyt job. 

Wattar er en nyskabende og innovativ samarbejdspartner for landets kommuner på beskæftigelsesområdet, og vi lancerer løbende nye projekter og beskæftigelsesfremmende aktiviteter. Læs mere

Uddannelse

Hos Wattar Gruppen har over 25 års erfaring i at udbyde både korte og længerevarende kursus- og uddannelsesforløb indenfor både terapi, rådgivning og vejledning samt indenfor det kognitive felt.

Fundamentet for samtlige af vores uddannelsestilbud er faglig kvalitet, opdateret til den nyeste forskning og viden, kompetente undervisere og et godt studiemiljø. Alle vores undervisere er teoretiske og praktiske specialister på hver deres undervisningsområder. Udover vores faste undervisere, benytter vi på længere uddannelsesforløb også nationale og internationale gæstelærere. 

Vi henvender os til mange faggrupper og brancher, og tilbyder både uddannelsesforløb, efteruddannelsesmuligheder, supervisionsforløb, særligt tilrettelagte kurser og opkvalificering. Derudover kan vi præsenterer en høj brugertilfredshed, hvor hele 4,8 ud af 5 kursister vil anbefale os til andre uddannelsessøgende. Læs mere

Videncenter

Hos Wattar Gruppen arbejder vi hele tiden på at udvikle, udbrede og forankre evidensbaseret viden, der kan fremme den sociale bæredygtighed. Gennem metode- og projektudvikling bestræber vi os på altid at være en nyskabende og innovativ aktør og samarbejdspartner, og skabe nye muligheder for alle samfundets borgere. Læs mere

Verified by MonsterInsights