For jobcentre

EN HELHEDSORIENTERET INDSATS

Hos Wattar Gruppen er vi specialiserede i at matche borgere og arbejdsgivere gennem en individuel og fleksibelt tilrettelagt beskæftigelsesindsats, hvor både borgere og det lokale erhvervsliv er i fokus.

Vi arbejder målrettet med at motivere og støtte borgere i at udvikle deres forandringspotentiale gennem beskæftigelsesfremmende indsatser, videreuddannelse, opkvalificering, mestringsforløb, mentorstøtte, psykologisk samtale og rådgivning. Vi har altid borgeren i centrum – lige fra den indledende kontakt, realistisk målsætning for forløbet, forløbsopstart, kontinuerlig kvalitetssikring gennem hele forløbet og til den afsluttende evaluering.

Vi benytter evidensbaseret kognitiv rådgivning med fokus på en helhedsorienteret tilgang til den enkelte borger.

Fastholdelsesforløb
For sygemeldte borgere, der er i ansættelsesforhold, tilbyder Wattar Gruppen et forløb, der fastholder medarbejderens tilknytning til arbejdspladsen. Gennem støtte og vejledning arbejder vi for at øge antallet af arbejdstimer, indtil borgeren raskmeldes. Hvis arbejdsevnen viser sig varigt nedsat dokumenteres dette, så medarbejderen kan fastholdes i fleksjob, hvis Jobcenteret vurderer, at borgeren er i målgruppen for fastholdelsesfleksjob.

Raskmeldingsforløb
For sygemeldte borgere uden tilknytning til en arbejdsplads tilbyder Wattar Gruppen at etablere en virksomhedspraktik med det formål at øge antallet af arbejdstimer, så borger efter endt forløb raskmeldes. Borgeren følges tæt gennem hele forløbet for at sikre progression.

Udviklings- og afklaringsforløb
Formålet er at udvikle og afklare borgerens arbejdsevne via virksomhedspraktik. I samarbejde med borgeren finder vi den praktik, der bedst kan facilitere dette. Forløbet bidrager med dokumentation til borgerens sag i Jobcentret. Forløbene indeholder typisk et individuelt samtaleforløb, virksomhedspraktik og afrapportering. Virksomhedspraktikken er allerede i dag omdrejningspunktet for langt de fleste af Wattar Gruppens beskæftigelsesrettede forløb. Vi etablerer praktik for 94,5 % af alle visiterede borgere med en gennemsnitlig etableringstid på 2,4 uger. 89 % gennemfører praktikken.

Mestring af sygdom og job – gruppeforløb
Hos Wattar Gruppen udbyder vi det lovpligtige mestringsforløb for sygemeldte borgere. Forløbet formidler viden og praktiske redskaber, som borgerne kan bruge til at udvikle deres ressourcer, styrker og kompetencer samt lære at mestre deres udfordringer, så de hurtigst muligt kan vende tilbage til beskæftigelse. 

Udviklings- og afklaringsforløb
Formålet er at udvikle og afklare borgerens arbejdsevne via virksomhedspraktik. I samarbejde med borgeren finder vi den praktik, der bedst kan facilitere dette. Forløbet bidrager med dokumentation til borgerens sag i Jobcentret. Forløbene indeholder typisk et individuelt samtaleforløb, virksomhedspraktik og afrapportering. Virksomhedspraktikken er allerede i dag omdrejningspunktet for langt de fleste af Wattar Gruppens beskæftigelsesrettede forløb. Vi etablerer praktik for 94,5 % af alle visiterede borgere med en gennemsnitlig etableringstid på 3,7 uger. 87 % gennemfører praktikken.

Øvrige specialiserede ydelser
Wattar Gruppen har en lang række medarbejdere, som alle er specialister på hver deres område. Relevant for borgere med sammensatte og komplekse udfordringer, og hvor der er behov for en løbende tilpasning af indsatsen til borgerens fremskridt, er bl.a.:

    • Rådgivningssamtaler med beskæftigelsespsykolog.
    • Funktionsevnebeskrivelser.
    • Specialiseret mentor.
    • Afrapportering og dokumentation.
    • Tværfaglige forløb.

Udviklings- og afklaringsforløb
Formålet er at udvikle og afklare borgerens arbejdsevne via virksomhedspraktik. I samarbejde med borgeren finder vi den praktik, der bedst kan facilitere dette. Forløbet bidrager med dokumentation til borgerens sag i Jobcentret. Forløbene indeholder typisk et individuelt samtaleforløb, virksomhedspraktik og afrapportering. Virksomhedspraktikken er allerede i dag omdrejningspunktet for langt de fleste af Wattar Gruppens beskæftigelsesrettede forløb. Vi etablerer praktik for 94,5 % af alle visiterede borgere med en gennemsnitlig etableringstid på 3,7 uger. 84 % gennemfører praktikken.

Mentorforløb
Med et kognitivt afsæt arbejdes med at fremme udviklings- og arbejdsmarkedsperspektivet for den enkelte. Vi arbejder med robusthed samt coping- og mestringsstrategier. Forløbet indeholder motiverende og helhedsorienterede samtaler med borgeren, hvor vi arbejder med de sociale eller psykiske forhold, som står i vejen for, at borger kan deltage i en beskæftigelsesrettet indsats.

Øvrige specialiserede ydelser
Wattar Gruppen har en lang række medarbejdere, som alle er specialister på hver deres område. Relevant for borgere med sammensatte og komplekse udfordringer, og hvor der er behov for en tværgående indsats, er bl.a.:

    • Rådgivningssamtaler med beskæftigelsespsykolog.
    • Ergoterapeutiske funktionsevnebeskrivelser.
    • Psykologiske funktionsevnebeskrivelser.

Tværfaglige forløb
Ovenstående kan kombineres til tværfaglige forløb, hvor flere indsatser og specialister sættes i spil i forlængelse af hinanden eller sideløbende – alt efter borgers behov. Fx kan rådgivningssamtaler med beskæftigelsespsykolog kombineres med et virksomhedsrettet forløb ved job- og virksomhedskonsulent.

Psykologiske rådgivningssamtaler
Vores beskæftigelsespsykologer er specialister i at arbejde med borgere med komplekse problemstillinger og diagnoser, fx; kompleks blandingstilstand af fysiske og psykiske/psykiatriske problemer, personlighedsforstyrrelser eller andre alvorlige psykiatriske problemer samt psykisk komorbiditet som fx stress, angst og depression. 

Specialiseret mentor
Mentorerne er beskæftigelsespsykologer, med specialisering i at forstå og hjælpe borgere med forskellige psykiske lidelser og komplekse sundhedsmæssige og andre problemstillinger tilbage til arbejdsmarkedet.

Ergoterapeutiske ydelser
Vores ergoterapeuter kan bl.a. foretage arbejdspladsvurderinger samt afdække og anbefale hjælpemidler og arbejdspladsindretning.

Ergoterapeutiske funktionsbeskrivelser
Udføres af er erfarne ergoterapeuter. Beskrivelserne er baseret på samtale samt observation og beskriver hvordan borgers ressourcer, aktivitetskapacitet og færdigheder er påvirket af psykiske og somatiske lidelser. I beskrivelsen vil også fremgå forslag til evt. hjælpemidler eller andre foranstaltninger samt vurderinger af borgers aktuelle funktionsniveau i eget hjem og i hvilket omfang, der vurderes at være ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet. Forløbet gennemføres typisk i borgers eget hjem.

Psykologiske funktionsbeskrivelser
Udføres af beskæftigelsespsykologer. Beskrivelserne er baseret på samtale samt observation og beskriver hvordan borgers ressourcer, aktivitetskapacitet og færdigheder er påvirket af psykiske lidelser. I beskrivelsen vil også fremgå psykologens vurderinger af borgers aktuelle psykiske funktionsniveau i relationer til både daglige aktiviteter og arbejdsmarkedet. Forløbet gennemføres typisk i borgers eget hjem.

Afrapportering & dokumentation
Via samtale(r) med både borger og arbejdsgiver, udarbejdes afsluttende rapport for borgeres forløb, som er igangsat af andre end Wattar Gruppen. Den afsluttende rapport er svarende til rapporten ved udvikling- og afklaringsforløb.

Tværfaglige forløb
Ovenstående kan kombineres med de virksomhedsrettede forløb til tværfaglige forløb, hvor flere indsatser og specialister sættes i spil i forlængelse af hinanden eller sideløbende – alt efter borgers behov. Fx kan rådgivningssamtaler med beskæftigelsespsykolog kombineres med et virksomhedsrettet forløb ved job- og virksomhedskonsulent.

Bliv kontaktet

Skriv dit spørgsmål her, så kontakter vi dig hurtigst muligt. 

Wattar Gruppen nyhedsmail

Hold dig opdateret

Tilmeld dig Wattar Gruppens nyhedsmail og hold dig opdateret på vores online fyraftensmøder, nyeste artikler, kommende arrangementer og meget mere. 

Verified by MonsterInsights