1-årig uddannelse i kognitiv terapi

Om uddannelsen

Vores 1-årige uddannelse i kognitiv terapi kvalificerer dig til at anvende kognitiv terapi i dit daglige arbejde. Du får praktiske færdigheder og terapeutiske kompetencer, som giver dig en høj grad af faglig og personlig udvikling. Du vil både blive undervist i de klassiske og de allernyeste metoder indenfor den kognitive terapi.

Det er muligt at anvende den 1-årige uddannelse som basisår til Wattar Gruppens uddannelse i kognitiv psykoterapi.

NB: Dette forudsætter, at du tilvælger selvrefleksion på denne uddannelse. 

Startdatoer

År 1 opstart: 21. august 2024

År 1 opstart: januar 2025

Uddannelsen i kognitiv terapi har til mål at:  

  • Give dig forudsætninger for at kunne anvende kognitiv terapi i dit daglige arbejde. 
  • Fremme din egen positive udvikling og øge dine kompetencer i dit arbejde som behandler og terapeut. 
  • Give dig en forståelsesramme, der kan skabe overblik over sager og problemstillinger samt strukturere samtaleforløb – og derved gøre dit arbejde mere målrettet.  

Kognitiv Teori og Metode * Supervision * Selvrefleksion/egenterapi 

Det faglige fundament på uddannelsen er kognitiv teori og metode. Kognitiv terapi tilbyder en målrettet og effektiv tilgang til lindring af psykiske lidelser og styrkelse af mental sundhed og trivsel. Derudover anvendes kognitiv teori og metode også til coaching og mentorering.  

I kognitiv terapi er det en grundlæggende idé, at vi kan understøtte udvikling og positiv forandring gennem ændring og nuancering af tanke-, følelses- og handlemønstre.  

Den kognitive model er hele tiden i udvikling, og i disse år udvides arbejdsmetoderne med mere oplevelsesorienterede elementer i form af meditationsteknikker, kreative teknikker og et mere interpersonelt sigte. På uddannelsen vil der blive undervist i og efter såvel de klassiske som de allernyeste metoder inden for kognitiv terapi. 

Uddannelsen er rettet mod dig, som i dit daglige arbejde vil kunne anvende de kognitive metoder.

Deltagere på uddannelsen har ofte en social- og sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelsesbaggrund som fx sygeplejerske, socialrådgiver, pædagog, lærer, fysioterapeut, misbrugsbehandler – eller er ansat på et psykiatrisk hospital, et værested, et bofællesskab, en institution eller lignende. Derudover har vi også deltagere, som kommer fra en helt anden baggrund, men som ønsker at skifte jobspor. 

Med uddannelsen opnår du et grundigt kendskab til kognitiv teori og metode, og introduceres til relevante psykologiske emner. Den kognitive teori indlæres ud fra den kognitive forståelse af angst, depression, selvværd, sorg, krise og traumer, og metoden trænes gennem øvelser, som tager udgangspunkt i disse emner. Vi arbejder øvelses- og oplevelsesorienteret og træner metoderne, så du kan anvende dem i din egen hverdag.  

Supervision dækker sagssupervision ud fra den kognitive model. Deltagerne fordeles i supervisionsgrupper på op til 8 deltagere. Supervisionsgrupper bliver sammensat således, at der vil være forskellighed i forhold til faglig baggrund og arbejdssted. I supervisionstimerne diskuteres deltagernes egne sager ud fra den kognitive model.  

Supervisionen sigter mod at de studerende tilegner sig kognitive færdigheder: sagsformulering, sokratisk dialog, verbale og adfærdsmæssige undersøgelsesmetoder.  

Selvreflektion og personlig erfaring med de kognitive metoder er vigtige elementer i tilegnelsen af kognitiv terapi. Selvreflektionen foregår i grupper på 8 – 10 deltagere, hvor du afprøver de kognitive metoder på dig selv. Du får indsigt i og erfaring med hvordan det er at være klient. Selvreflektioner er obligatorisk for de kursister der ønsker at fortsætte på Psykoterapeutuddannelsen.

Timetal

  • 87 timers undervisning i kognitiv teori og metode.  
  • 36 timers supervision.   
  • 30 timers selvrefleksion i grupper.

     

Afslutning af den 1-årige uddannelse:  

Uddannelsen afsluttes med skriftlig årsopgave og forudsætter 80 % fremmøde. Der udstedes uddannelsesbevis.

Alle uddannelsens interne undervisere er psykologer med mange års klinisk erfaring og erfaring med undervisning. Herudover er der eksterne gæsteundervisere, som har særlig specialistviden indenfor et specifikt undervisningsområde. 

Uddannelsen i kognitiv terapi forløber over 26 undervisningsdage fordelt på 1 år:

Datoer i efteråret 2024: 
August: 21, 22, 23 & 30
September: 13 & 27
Oktober: 11 & 25
November: 1, 15 & 29
December: 13 

Datoer i foråret 2025:
Januar: 10, 17 & 31
Februar: 7 & 28
Marts: 14 & 28
April: 11 & 25
Maj: 2, 16 & 23
Juni: 13 & 20

NB: Der tages forbehold for ændringer. 

Som en opstart på uddannelsen er der tre sammenhængende undervisningsdage. Herefter afholdes de efterfølgende undervisningsdage på fredage fra 9.00 – 16.00 med fysisk fremmøde på Holbergsgade 14, 1057 København K.

Der er ikke undervisning i forbindelse med skolernes ferieperioder, sommerferie og ved jul og nytår. 

Uddannelsen inkl. selvrefleksion koster 45.650 kr. pr. deltager.

Uddannelsen ekskl. selvrefleksion koster 34.900 kr. pr. deltager. 

NB: Optagelse på år 2 forudsætter, at du tilvælger selvrefleksion.  

Det er muligt at betale for uddannelsen i rater eller efter individuel aftale.  

Du kan evt. anvende bruttolønsordningen. Her laver du en aftale med din arbejdsgiver, hvor du bliver trukket månedligt af din bruttoløn. Du betaler selv med dine lønkroner før skat, hvilket oftest kan spare dig for lidt under det halve. 

Ønsker du flere oplysninger om uddannelsens tilrettelæggelse og forløb, eksamener, dispensation og andre forhold, kan du få tilsendt studiebeskrivelse ved at ringe på tlf.: 33 11 22 84 eller skrive til info@wattar-gruppen.dk.

Det siger vores studerende

Bliv kontaktet

Har du spørgsmål til uddannelsen? Skriv dit spørgsmål her, og bliv kontaktet af vores studieadministration. 

Wattar Gruppen nyhedsmail

Hold dig opdateret

Tilmeld dig Wattar Gruppens nyhedsmail og hold dig opdateret på vores online fyraftensmøder, nyeste artikler, kommende arrangementer og meget mere. 

Verified by MonsterInsights