2-årig specialistuddannelse
i kognitiv terapi

Om uddannelse

På Wattar Gruppens specialistuddannelse i kognitiv terapi kan du tilegne dig den nyeste viden om kognitiv terapi og metode, både med fokus på klassisk kognitiv terapi og nogle af de nyere retninger, herunder Compassion-Focused Therapy (CFT), Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi (MBKT), ACT og Metakognitiv terapi.

Uddannelsen er godkendt af Dansk Psykologforening som en del af specialistuddannelse for psykologer.

Startdatoer

Opstart: TBA

Formålet med uddannelsen er at kvalificere de studerende til at udføre psykoterapi på et kognitivt terapeutisk grundlag, gennem undervisning, metodetræning og supervision. Det er målet er at deltagerne opnår viden, færdigheder og terapeutisk kompetence således at de kan udføre sikker og effektiv kognitiv psykoterapi.

Uddannelsen giver en grundig gennemgang af moderne kognitiv terapis teoretiske grundlag, metoder og klinisk terapeutisk praksis.

Med ståsted i klassisk kognitiv terapi integrerer vi tilgangen med forståelser og interventioner fra Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi (MBCT), Compassion Focused Therapy (CFT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og Metakognitiv terapi (MCT) under overskriften moderne kognitiv terapi.

Moderne kognitiv terapi vægter undersøgelse og behandling af de processer, der vedligeholder problemer og hindrer udvikling. Disse vedligeholdende processer kan forstås ud fra underlæggende psykologiske emner, som kognitive processer, emotionsregulering, motivation osv. Denne tilgang fremmer et transdiagnostisk perspektiv og samler de forskellige retninger inden for kognitive terapi.

CBT var oprindeligt tæt forbundet med psykiatriske diagnoser, idet der i begyndelsen blev udviklet behandlingsmodeller for specifikke diagnoser, som satte rammer og struktur for behandlingsindsatsen for de forskellige psykiske lidelser. Denne tilgang er fortsat anvendelig og har god evidens.  Moderniseringen af CBT betyder ikke, at vi tager afstand fra det vi ved virker. Men moderne kognitiv terapi har et bredere fokus, end tidligere tiders mere medicinske modeller, med et syn på menneskelig lidelse, der vægter oplevelse af formål, samhørighed og mening.

Moderne kognitiv terapi gør det muligt at opstille nuancerede sagsformuleringer, trække på de seneste teoretiske overvejelser og anvende en bred vifte af virksomme terapeutiske teknikker med fokus på at mindske lidelse, øge mental sundhed og trivsel samt styrke udviklingen hos de klienter vi møder.  Det betyder, at vi til stadighed raffinerer og udvider vores psykoterapeutiske interventioner på baggrund af nyere videnskabelige fund og udviklingen af behandlingsmodellerne.

Den 2-årige specialistuddannelse i kognitiv terapi henvender sig til psykologer, læger eller andre med anden relevant faglig uddannelse. Den vigtigste forudsætning for at søge uddannelsen er stor motivation til at arbejde psykoterapeutisk og til at opbygge teoretisk viden og praktiske færdigheder. Uanset om du lige er blevet færdig med psykologstudiet og har brug for kognitive redskaber, er under specialistuddannelse eller ønsker at opkvalificere din viden og færdigheder på området, så er uddannelsen noget for dig.

Der optages mellem 16-24 studerende pr. hold. Der kan optages maksimalt 25% deltagere der ikke er psykologer, læger eller har anden akademisk uddannelse. Det er et krav fra uddannelsesstedets side, at alle deltagere har klientkontakt og arbejder terapeutisk.

Den 2-årige specialistuddannelse består af 90 timers undervisning fordelt på 15 dage à 6 timers undervisning og 60 timers gruppesupervision. Undervisningen er inddelt i tre moduler.

Første modul omhandler grundlagsteori og metode. Her får deltagerne en indføring i klassisk CBT og de nyere retninger præsenteret med fokus på de historiske rødder, teoretisk fundament og praktiske metoder. Indføringen omfatter blandt andet de psykologiske teorier bag de kognitive adfærdsterapier samt kognitive modeller for, hvordan emotionelle problemer udvikles og vedligeholdes. Dertil kommer praktisk indføring i metoderne og personlig erfaring med disse. En af de bedste måder at lære kognitiv adfærdsterapi – og de nyere retninger – er ved at anvende forståelsen og metoderne i ens eget liv. Derfor vægtes personlig oplevelse og erfaring højt i første modul samt i supervisionen.

Andet modul har fokus på anvendelsen af CBT i forhold til en række specifikke lidelser: traume, angstlidelser, depression og komplekse tilstanden. Herudover beskæftiger andet modul sig med færdighedstræning samt metakompetencer.

Tredje modul fokuserer på, hvordan nye terapeutiske forståelser og metoder kan komplimentere CBT. Med præsentation af nyere retninger som CFT, ACT, MBKT samt dialektisk adfærdsterapi og metakognitiv terapi, er der fokus på, hvordan disse kan inkorporeres i, og supplere, den kognitive psykoterapi.

Program for uddannelsen 2024 til 2026:
Modul 1 – Grundlagsteori og metode
Ulla Wattar & Mette Albertsen – 5. & 6. februar 2024: CBT – teoretisk fundament og praktiske metoder.

Modul 2 – Specifikke lidelser
Helen Kennerley – 15. april 2024: Developmental trauma: Helping adult survivors.

Nick Grey – 3. & 4. juni 2024: Metakompetencer og angstlidelser.

Barney Dunn – 16. & 17. september 2024: Depression og komplekse tilstande.

Ulla Wattar & Mette Albertsen – 18. november 2024: CBT-færdighedstræning.

Modul 3 – Nyere retninger

Fiona Kennedy – 1 dag i februar 2025: CBT+ og dialektisk adfærdsterapi.

Antonia Sumbundu – 1. april 2025: Mindfulnessbaseret kognitiv terapi (MBKT).

Ross White – 2. & 3. juni 2025: Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Mette Albertsen – 8. september 2025: Compassion Focused Therapy (CFT).

Leif Edward Ottesen Kennair – 1 dag i november 2025: Metakognitiv terapi (MCT).

Antonia Sumbundu – 1 dag i januar 2026: Integration af CBT og nyere retninger – opsamling.

 

NB: Med forbehold for enkelte ændringer – datoer tilføjes løbende.

Undervisningen foregår i workshopform med kortere forelæsninger, live- og videodemonstrationer og øvelser i mindre grupper, par eller individuelt, hvor der er fokus på træning af kognitive metoder og refleksion.

Supervisionen er tilrettelagt som gruppesupervision med 6-8 deltagere i hver gruppe. Supervisionsgrupperne er faste for 6 eller 12 måneder ad gangen og består udelukkende af studerende på uddannelsen.

Grundlaget for supervisionen er deltagernes medbragte video- eller audiooptagelser af egne terapisessioner. Supervisionen er tilrettelagt så den støtter den kognitive metodeindlæring, øger selvrefleksion og understøtter den teoretiske forståelse. Etiske refleksioner i forbindelse med den terapeutisk kontakt indgår ligeledes i supervisionen.

Ud over kognitiv supervision vil der også være supervision baseret på mindfulness, compassion, ACT og metakognitiv terapi.

Alle undervisere og supervisorer på uddannelsen er godkendt af Dansk Psykologforening som specialister i psykoterapi. Uddannelsen har et fagligt stærkt og inspirerende team af førende internationale og nationale klinikere og forskere med lang undervisningserfaring.

Undervisningen finder sted på Holbergsgade 14, 2. sal, 1057 København K.

Workshopdage er fra 9.00-16.00, supervision er enten fra kl. 9.00-15.00 eller kl. 10.00-16.00.

Uddannelsen koster 47.000 kr. pr. deltager inkl. supervision.

Ønsker du flere oplysninger om uddannelsens tilrettelæggelse og forløb kan du få tilsendt en studiebeskrivelse ved at ringe på tlf.: 33 11 22 84 eller skrive til info@wattar-gruppen.dk.

Mød dine undervisere

ANTONIA SUMBUNDU

Antonia Sumbundu er klinisk psykolog, specialist i psykoterapi og supervision, og hun har en MSt i MBCT fra Oxford Universitet (oxon).

Antonia har de sidste 20 år undervist, trænet og superviseret internationalt i mindfulness. I sit danske virke har hun en privat virksomhed og er tilknyttet Wattar Gruppen som uddannelsesleder.

Hun var i en lang årrække tilknyttet for Oxford Mindfulness Centre som ekstern underviser, træner og supervisor. Antonia har fortsat et tæt samarbejde med nogle af verdens ledende mindfulnessforskere og -klinikere som Mark Williams fra Oxford. Antonia bygger bro mellem kognitive terapi, terapeutiske anvendelse af meditation og buddhistisk psykologi.

BARNEY DUNN

Barney Dunn, PhD, er klinisk psykolog, har en doktorgrad i klinisk psykologi, og ansat som professor ved Mood Disorder Center ved Exeter University, hvor han både forsker og underviser. Fra 2015 til 2020 var hans forskning støttet af National Institute of Health Research Career Development Fellowship. 

Barney fokuserer i øjeblikket på at udvikle måder at arbejde med anhedoni i depression. Som klinisk psykolog interesserer han sig meget for at arbejde med at behandle følelser og interpersonelle vanskeligheder hos klienter med depression og personlighedsforstyrrelser ved hjælp af en blanding af CBT, CAT (kognitiv analytisk terapi) og DBT (dialektisk adfærdsterapi).

FIONA KENNEDY

Fiona Kennedy, PhD, har stor klinisk erfaring inden for mental sundhed (fra angst over spiseforstyrrelser og PTSD til psykoser og personlighedsforstyrrelser) og indlæringsvanskeligheder. Fionas hovedretning har i mange år været kognitiv adfærdsterapi (CBT).

Hun var bestyrelsesmedlem i British Association of Behavioural and Cognitive Psychotherapists (BABCP). Hun har stor erfaring med at undervise og formidle, giver regelmæssigt input til ph.d.-uddannelsesprogrammer og underviser andre fagfolk. Blandt de mange forskningsprojekter hun har deltaget i, har undersøgelse af dissociation efter traumer, ført til en ny teoretisk model og rating-skala samt innovativ ny behandling. Fiona har præsenteret sin forskning på mange nationale og internationale konferencer og modtaget en pris for klinisk ekspertise. Fiona Kennedy en virkelig inspirerende underviser og underviser i “CBT+” som integrer klassisk CBT med de ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

Compassion-Focused Therapy (CFT) og Dialektisk Adfærdsterapi (DBT). Fionas undervisning vil fokusere DBTs bidrag og hvordan det kan integreres med de øvrige tilgange.

HELEN KENNERLEY

Helen Kennerley er D.Phil, klinisk psykolog og en af grundlæggerne af Oxford Cognitive Therapy Centre (OCTC).

Hun var leder af OCTC’s Postgraduate certificeringskurser i supervision, træning og behandling af psykologiske traumer. Derudover er hun psykologisk konsulent for det britiske forsvarsministerie og sundhedsvæsen.  

Helen har ydet mange værdifulde bidrag til kognitiv terapi gennem sine populære workshops og publikationer, og i 2002 blev hun kåret som en af de mest indflydelsesrige kvindelige kognitive terapeuter i Storbritannien. Hun er bl.a. forfatter til: ”Overcoming Anxiety” og medforfatter til ”An Introduction to Cognitive Behaviour Therapy”.

LEIF EDWARD OTTESEN KENAIR

Leif Edward Ottesen Kennair har en PhD i Klinisk Psykologi og er professor i personlighedspsykologi på det norske Universitet for Videnskab og Teknologi, hvor han også var leder af afdeling for psykologi fra år 2009 til 2013.   

Leif er derudover redaktør på tidsskiftet Scandinavian Journal of Psychology. Hans interesse indbefatter både klinisk og evolutionær psykologi og han er kendt af mange som aktiv deltager i de offentlige debatter. Leif har dertil indsamlet data omhandlende behandling af obsessive-compulsive disorder (OCD), generaliseret angst (GAD), depression, jalousi, seksuel fortrydelse, seksuel krænkelse samt hormonel indflydelse på seksuel og romantisk adfærd. To af hans bøger er blevet oversat til dansk, heriblandt hhv. “Tvangstanker” og “Evolutionspsykologi”. 

Han er ekspert i Metakognitiv terapi. 

METTE ALBERTSEN

Mette Albertsen er klinisk psykolog og specialist i psykoterapi og supervision. Derudover har Mette en efteruddannelse i voksenundervisning.

Mette er ansat i Wattar Gruppen, hvor hun underviser og superviserer i kognitiv adfærdsterapi. Hun arbejder i klinikken med mennesker med angstlidelser, depression og selvværdsproblematikker og hun tilbyder CBT og medfølelsesfokuseret terapi (CFT).  

NICK GREY

Nick Grey, PhD, er klinisk psykolog, forsker og uddannelsesleder for psykologi og psykoterapi ved Sussex Partnership NHS Foundation Trust (SPFT) og University of Sussex. Han leder også SPFT’s Mood and Anxiety Clinical Academic Group, der udvikler den psykologiske behandling og fremmer evidensbaseret tilgange på tværs af fondens tjenester. 

Før dette var han klinisk co-direktør for Centre for Anxiety Disorders and Trauma i South London og Maudsley NHS Foundation Trust. Han har arbejdet klinisk på tværs af primær, sekundær og tertiær indsats. 

Nick Grey er medlem af Wellcome Trust Anxiety Disorders Group under ledelse af David Clark og Anke Ehlers. Han er redaktør af A Casebook of Cognitive Therapy for Traumatic Stress Reactions (2009, Routledge), medredaktør af How to be a More Effective CBT Therapist (2014, Wiley) og medforfatter af Manage Your Mind (3rd ed.) (2018, OUP). Han er medlem af British Association of Behavioural and Cognitive Psychotherapies og er akkrediteret CBT-praktiker, supervisor og træner. 

ROSS WHITE

Ross White, PhD, er klinisk psykolog og professor i klinisk psykologi på Queen’s universitetet i Belfast samt ACBS-peer reviewed underviser i ACT. Ross underviser på specialistuddannelsen og er en fremragende underviser. Når han underviser i ACT, så relaterer han teori og metode til den kognitive tradition. 

Vi ser ACT som en velkommen tilføjelse til den kognitive terapi og vil gerne integrere den i vores praksis. Det er denne gensidighed, vi er interesseret i at formidle, som en del af uddannelsens ånd. Undervisningen på uddannelsen handler om ACT bredt set – og om de færdigheder, vi kan lære fra ACT som kognitive terapeuter for at optimere vores behandling. Ross passer derfor særdeles godt ind i dette program. 

Ross’s kliniske arbejde fokuserer på individer med psykose, og han har både arbejdet med forståelse og behandling af tidlig indsats ved psykose og post-psykose-depression. Forskningsmæssigt undersøger Ross effekten af ACT i forhold til emotionel dysfunktion som følgevirkning ved psykose. Han har også i en årrække specialiseret sig i ACT og eliteudøveres mentale sundhed. 

ULLA WATTAR

Ulla Wattar er klinisk psykolog og grundlægger af Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter. Hun har en MSc (oxon) i Advanced Cognitive Therapy Studies fra Oxford University, og er specialist og supervisor i psykoterapi.

Udover at have mange års erfaring som klinisk psykolog, har Ulla også mange års erfaring som underviser, og var i mange år ekstern lektor ved Københavns Universitet, hvor hun underviste i Kognitiv terapi. 

Bliv Kontaktet

Har du spørgsmål til uddannelsen? Skriv dit spørgsmål her, og bliv kontaktet af vores studieadministration.

Wattar Gruppen nyhedsmail

Hold dig opdateret

Tilmeld dig Wattar Gruppens nyhedsmail og hold dig opdateret på vores online fyraftensmøder, nyeste artikler, kommende arrangementer og meget mere. 

Verified by MonsterInsights