Bliv Beskæftigelseskonsulent

Om kurset

Vil du arbejde som beskæftigelseskonsulent? Vi lærer dig at vejlede og motivere mennesker med udgangspunkt i kognitiv teori og metode, og giver dig kompetencer indenfor både mundtlig og skriftlig kommunikation, samtaleteknikker og motivationsfremmende arbejde.

Kurset giver dig indsigt i beskæftigelsespolitik og arbejdsmarkedsforhold, og gør dig i stand til at afholde rådgivningssamtaler og borgerforløb. Du opnår viden og færdigheder til at kunne arbejde indenfor beskæftigelsesindsatsen samt indenfor brancher, hvor vejledning, rådgivning og coaching bliver en del af dit arbejde. Derudover vil du også få kompetencer til at arbejde metodisk med opsøgende virksomhedskontakt.

Dette kursus er praksisnært og modulopbygget hvilket betyder, at du kan sammensætte og anvende netop de elementer, som er relevante for din fremtidige beskæftigelsesretning. Kurset henvender sig således både til dig, som vil opkvalificere dit CV og til dig, som vil udvide din jobsøgning mod nye brancher. Du vil med dine nye kompetencer kunne målrette din jobsøgning indenfor mange områder, som f.eks. jobcentre/A-kasser, HR & rekruttering og aktører, der arbejder med alle typer af opgaver indenfor vejledning og rådgivning.

Undervisningen udføres med en særligt tilrettelagt variation af workshops, teoretiske oplæg, praktiske øvelser, oplevelsesbaseret læring og færdighedstræning. Du vil bl.a. blive præsenteret for følgende indhold:

  • Kognitiv teori og metode med fokus på motivation og vejledning
  • Viden om beskæftigelsesområdet, lovgivning, politik og særlige målgrupper
  • Viden om mundtlig formidling og skriftlig dokumentation
  • Redskaber til at afholde jobrettede samtaler og opsøgende kontakt

Udover kursets obligatoriske moduler, tilbyder vi dig gratis deltagelse på op til fem ekstra fagmoduler med fokus på:

  • Barrierer for forandring og positiv psykologi.  
  • Unge, selvværd og selvtillid.
  • Angst, depression, autisme og ADHD.

Du kan gennemføre de ekstra fagmoduler inden for samme kursusperiode uden yderligere omkostninger. Ved at gennemføre alle moduler modtager du herudover certificering som Kognitiv Mentor fra Wattar Gruppen.

Kurset gennemføres af erfarne undervisere, som er teoretiske og praktiske specialister på hver deres undervisningsområder, herunder psykologer, jurister, socialrådgivere, mv.

Som ledig har du mulighed for at blive bevilliget 6 ugers uddannelse af dit jobcenter eller din A-Kasse med henblik på at opkvalificere dit CV og styrke dine muligheder på arbejdsmarkedet. 


Hvad er jeg berettiget til?
Der findes forskellige regler for forskellige grupper af ledige. Det kan handle om din alder, uddannelsesniveau, ledighedsanciennitet og hvorvidt, du modtager andre ydelser end dagpenge. Hvis du er i tvivl og har spørgsmål, kan du altid ringe eller skrive til Wattar Gruppens kursusadministration på 33 11 22 84.

Vi vil altid råde dig til at spørge dit jobcenter eller din A-kasse, hvilken type uddannelse du er berettiget til.  A-kassen kan bevillige kurser i kategorien 6 ugers jobrettet uddannelse, mens jobcenteret kan godkende kurser i kategorien 6 ugers kurser for ledige.


Hvordan gør jeg?
Hvis du er berettiget til 6 ugers jobrettet uddannelse gennem din A-kasse, skal du udfylde en AR237 blanket for det ønskede kursus. Denne blanket får du tilsendt af os, ved at kontakte vores kursusadministration på 33 11 22 84. Når du har udfyldt blanketten, skal du indsende den til din A-kasse, som derefter vil afgøre, om du kan få den jobrettede uddannelse bevilliget. De uddannelser, der kan bevilliges af din A-kasse skal stå på den nationale positivliste

Du kan også søge et 6 ugers kursus for ledige gennem dit jobcenter via en jobplan. Du kan kontakte vores kursusadministration på 33 11 22 84 og få tilsendt de oplysninger, som dit jobcenter skal bruge. Nogle gange ønsker kommunen, at du skriver en motiveret ansøgning for at få kurset bevilliget. Hvis dette er tilfældet, kan vi hjælpe dig med nyttige informationer  om, hvad du får ud af kurset i forhold til fremtidige jobmuligheder. De kurser, der kan bevilliges af jobcenteret skal stå på de regionale positivlister


Kurser, der kan søges gennem din A-kasse:

Coaching & konflikthåndtering – Dette kursus er for dig, der ønsker at arbejde professionelt med kognitiv coaching både i individuelle samtaler, i teams og i organisationer. Du opnår kompetencer, der kan anvendes indenfor både projektledelse, vejledning og undervisning. 

NB: Dette kursus er godkendt på den landsdækkende positivliste.


Kurser, der kan søges gennem dit jobcenter:

Bliv Beskæftigelseskonsulent – Dette kursus er for dig, som gerne vil arbejde med rådgivning og vejledning. Du opnår stærke kompetencer inden for både mundtlig og skriftlig kommunikation, samtaleteknikker og motivationsfremmende arbejde. Kurset giver dig indsigt i beskæftigelsespolitik og arbejdsmarkedsforhold, og gør dig i stand til at afholde rådgivningssamtaler og borgerforløb. 

Bliv Pædagogmedhjælper – Dette kursus er for dig, der ønsker at arbejde med voksne og unge. Kurset giver dig efterspurgte kompetencer til at kunne varetage pædagogiske- og socialfaglige funktioner, som du kan anvende indenfor bl.a. pædagogisk arbejde, institutionsarbejde og indenfor sundhedsområdet. 

2-dages mentor kursus – Dette kursus er for dig, som gerne vil arbejde med mentorfunktionen i kombination med din egen faglighed. Du får grundlæggende færdigheder i mentorering ud fra den kognitive teori og metode, problemløsning, positiv psykologi og den motivationsskabende samtale.

NB: Disse kurser er godkendt på flere af de regionale positivlister.

Reservér din plads uforpligtende
Udfyld blanketten nederst på siden og reservér din plads uforpligtende. Herefter kontakter vi dig hurtigst muligt og hjælper dig videre i ansøgningsprocessen. Du er også velkommen til at kontakte vores kursusadministration på tlf. 33 11 22 84.

Kurset forløber over 6 uger og undervisningen foregår i tidsrummet fra 9.00 til 15.30.

Du kan vælge at deltage på vores fysiske forløb i Holbergsgade 14, 1057 København K eller som online forløb, hvor du modtager online undervisning alle 6 uger.

Prisen for kurset er 29.400 kr. ex moms pr. deltager.

Kontakt os og hør nærmere på tlf.: 33 11 22 84 eller på mail info@wattar-gruppen.dk

Vi har samlet alle informationer om uddannelsen til dig, som vi kan sende til dig på mail. I mailen finder du også de oplysninger, som dit jobcenter/A-kasse skal bruge for at kunne tilmelde til kurset.

Det siger vores kursister

Reservér din plads - uforpligtende

Reserver din plads i dag, så kontakter vi dig hurtigst muligt
Verified by MonsterInsights