2-dages mentor kursus

Om kurset

Dette kursus giver dig kompetencer og redskaber i kognitiv mentorering. På kurset vil du opnå færdigheder og viden, så du kan udøve mentorfunktionen i kombination med din egen faglighed. Du vil lære grundlæggende færdigheder i mentorering ud fra den kognitive teori og metode, problemløsning, positiv psykologi og den motivationsskabende samtale. Udgangspunktet for mentoreringen er, at borgerne gennem kognitiv mentorering lærer at tage udgangspunkt i deres egne styrker og ressourcer for at kunne udvikle og forandre sig henimod beskæftigelse og uddannelse.

Dette kursus har en bred anvendelighed og henvender sig til dig, der har et ønske om at arbejde med mennesker. Kurset giver dig efterspurgte kompetencer i kognitiv mentorering, som du kan anvende inden for bl.a. vejledning, pædagogisk arbejde, institutionsarbejde og indenfor sundhedsområdet.

Indholdet er tilpasset således, at du kan kombinere din egen faglighed med mentorfunktionen.

Kurset forløber over to dage og afholdes med teorigennemgang vekslende med praktiske øvelser og træning. Du vil blive præsenteret for følgende indhold: 

  • Introduktion til mentorrollen og mentoropgaver.
  • Kognitiv teori og metode.
  • Teori om problemløsning.
  • Samtaleredskaber.
  • Positiv psykologi.

Kurset gennemføres af erfarne undervisere, som er teoretiske og praktiske specialister på hver deres undervisningsområder, herunder kognitive psykologer og mentorer med stor erfaring. 

Som ledig har du mulighed for at blive bevilliget 6 ugers uddannelse af dit jobcenter eller din A-Kasse med henblik på at opkvalificere dit CV og styrke dine muligheder på arbejdsmarkedet. 


Hvad er jeg berettiget til?
Der findes forskellige regler for forskellige grupper af ledige. Det kan handle om din alder, uddannelsesniveau, ledighedsanciennitet og hvorvidt, du modtager andre ydelser end dagpenge. Hvis du er i tvivl og har spørgsmål, kan du altid ringe eller skrive til Wattar Gruppens kursusadministration på 33 11 22 84.

Vi vil altid råde dig til at spørge dit jobcenter eller din A-kasse, hvilken type uddannelse du er berettiget til.  A-kassen kan bevillige kurser i kategorien 6 ugers jobrettet uddannelse, mens jobcenteret kan godkende kurser i kategorien 6 ugers kurser for ledige.


Hvordan gør jeg?
Hvis du er berettiget til 6 ugers jobrettet uddannelse gennem din A-kasse, skal du udfylde en AR237 blanket for det ønskede kursus. Denne blanket får du tilsendt af os, ved at kontakte vores kursusadministration på 33 11 22 84. Når du har udfyldt blanketten, skal du indsende den til din A-kasse, som derefter vil afgøre, om du kan få den jobrettede uddannelse bevilliget. De uddannelser, der kan bevilliges af din A-kasse skal stå på den nationale positivliste

Du kan også søge et 6 ugers kursus for ledige gennem dit jobcenter via en jobplan. Du kan kontakte vores kursusadministration på 33 11 22 84 og få tilsendt de oplysninger, som dit jobcenter skal bruge. Nogle gange ønsker kommunen, at du skriver en motiveret ansøgning for at få kurset bevilliget. Hvis dette er tilfældet, kan vi hjælpe dig med nyttige informationer  om, hvad du får ud af kurset i forhold til fremtidige jobmuligheder. De kurser, der kan bevilliges af jobcenteret skal stå på de regionale positivlister


Kurser, der kan søges gennem din A-kasse:

Coaching & konflikthåndtering – Dette kursus er for dig, der ønsker at arbejde professionelt med kognitiv coaching både i individuelle samtaler, i teams og i organisationer. Du opnår kompetencer, der kan anvendes indenfor både projektledelse, vejledning og undervisning. 

Kommunikation i praksis – Dette kursus er for dig, der arbejde med kundeservice, kontoropgaver og administration. Kurset giver dig stærke og praksisnære kommunikationsredskaber, og styrker din personlige gennemslagskraft i mundtlig og skriftlig formidling.

NB: Disse kurser er godkendt på den landsdækkende positivliste.


Kurser, der kan søges gennem dit jobcenter:

Bliv Beskæftigelseskonsulent – Dette kursus er for dig, som gerne vil arbejde med rådgivning og vejledning. Du opnår stærke kompetencer inden for både mundtlig og skriftlig kommunikation, samtaleteknikker og motivationsfremmende arbejde. Kurset giver dig indsigt i beskæftigelsespolitik og arbejdsmarkedsforhold, og gør dig i stand til at afholde rådgivningssamtaler og borgerforløb. 

Bliv Pædagogmedhjælper – Dette kursus er for dig, der ønsker at arbejde med voksne og unge. Kurset giver dig efterspurgte kompetencer til at kunne varetage pædagogiske- og socialfaglige funktioner, som du kan anvende indenfor bl.a. pædagogisk arbejde, institutionsarbejde og indenfor sundhedsområdet. 

2-dages mentor kursus – Dette kursus er for dig, som gerne vil arbejde med mentorfunktionen i kombination med din egen faglighed. Du får grundlæggende færdigheder i mentorering ud fra den kognitive teori og metode, problemløsning, positiv psykologi og den motivationsskabende samtale.

NB: Disse kurser er godkendt på flere af de regionale positivlister.

Reservér din plads uforpligtende
Udfyld blanketten nederst på siden og reservér din plads uforpligtende. Herefter kontakter vi dig hurtigst muligt og hjælper dig videre i ansøgningsprocessen. Du er også velkommen til at kontakte vores kursusadministration på tlf. 33 11 22 84.

Kurset forløber over 2 dage og undervisningen foregår i tidsrummet fra 9.00 til 16.00.

Du kan vælge at deltage på vores fysiske forløb i Holbergsgade 14, 1057 København K eller som online forløb, hvor du modtager online undervisning begge dage.

Prisen for kurset er 4.700 kr. ex moms pr. deltager.

Kontakt os og hør nærmere på tlf.: 33 11 22 84 eller på mail info@wattar-gruppen.dk

Høj faglighed &
kompetente undervisere

Reservér din plads - uforpligtende

Reserver din plads i dag, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Verified by MonsterInsights