Diagnoser og tilpasset undervisning

Om kurset

Ønsker I at styrke fundamentet for inkluderende undervisning, gode skoleoplevelser og øget trivsel på skolen? Wattar Gruppens kursus i diagnoser og tilpasset undervisning klæder jeres personale på til at strukturere og tilpasse hverdagen og undervisningen, så alle elever imødekommes. Kurset har til formål at fremme de unges trivsel og øge deres mentale sundhed, ved at give jeres personale redskaber og metoder til at favne varierende adfærd og behov blandt jeres elever, så I bliver bedre til at støtte og hjælpe flere unge til at opnå et bæredygtigt ungdomsliv.

Kurset giver viden om og metoder til at forstå og imødekomme elevernes forskellige reaktionsmønstre, forbedre kommunikationen med eleverne samt understøtte deres adfærd og læring både individuelt og i de forskellige fællesskaber, de indgår i. Der er særligt fokus på at forstå adfærd, som kan virke uhensigtsmæssig eller forstyrrende, samt strategier, som kan anvendes til at hjælpe eleverne, så der skabes et inkluderende læringsmiljøhvor alle elever kan trives.

Kurset afvikles som en kombination af oplæg og gruppearbejde. Indholdet kan variere, og sammensættes ud fra uddannelsesinstitutionens ønsker og behov. Forslag til indhold: 

  • Præsentation af de mest udbredte psykiske udfordringer og hvordan disse kan komme til udtryk i de unges adfærd – fx angst/ængstelighed, depression, stress, ADHD/ADD og autisme/asperger (ASF).
  • Strategier, der fremmer konstruktiv adfærd for den enkelte og fællesskabet.
  • Mestringsstrategier til personalet, så unødvendig stress eller reaktivitet kan reduceres.
  • Tilrettelæggelse og afvikling af undervisning under hensyntagen til alle elever.
  • Gruppearbejde: Sparring mellem undervisere med udgangspunkt i egne cases.
  • Gruppearbejde: Arbejdsgange med elevkontakt – administrativt og teknisk personale.
  • Forståelse for, hvordan forskellige adfærdsmønstre i klasserummet kan påvirke de øvrige elever, og hvordan der kan skabes et klasse– og læringsrum med plads til alle. 

Vi anbefaler, at hele skolens personalegruppe er med til kurset, så alle opnår viden om, hvordan de kan samarbejde og støtte unge med diagnoser og psykisk sårbarhed gennem skoledagen.

Kurset gennemføres af erfarne undervisere, som er teoretiske og praktiske specialister på hver deres undervisningsområder, herunder autoriserede psykologer, der har erfaring med unge og diagnoser, samt en tidligere gymnasielærer og vejleder med stor erfaring. 

Kurset forløber over to undervisningsgange af 3 timer – datoer planlægges efter jeres ønsker.

Kurset afholdes på Holbergsgade 14, 1057 København K – eller et andet sted efter jeres ønske. 

Pris: 15.000 kr. ex. moms (prisen kan variere alt efter indhold og afvikling).  

Kontakt Maria Lommer, Faglig leder for Trivsel & læring, på 71 91 74 95 eller mlo@wattar-gruppen.dk og hør nærmere.

Høj faglighed & kompetente undervisere

Kontakt os

Skriv til os her, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Nyhedsmail - Trivsel & Læring

Hold dig opdateret om alle vores kurser og arrangementer – og deltag gratis i alle vores online fyraftensmøder. Tilmeld dig her:

Verified by MonsterInsights