2-årig specialistuddannelse
i kognitiv terapi

Om uddannelsen

Wattar Gruppens specialistuddannelse i kognitiv terapi kan du tilegne dig den nyeste viden om kognitiv terapi og metode, både med fokus på klassisk kognitiv terapi og nogle af de nyere retninger, herunder Compassion-Focused Therapy (CFT), Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi (MBKT), ACT og Metakognitiv terapi.

Der er åben for ansøgning hele året og nyt hold starter typisk op en gang pr. år. Behandlingstiden kan forventes at være op til 1 måned. 

Uddannelsen er godkendt af Dansk Psykologforening som en del af specialistuddannelse for psykologer. 

Formålet med uddannelsen er at kvalificere de studerende til at udføre psykoterapi på et kognitivt terapeutisk grundlag, gennem undervisning, metodetræning og supervision. Det er målet er at deltagerne opnår viden, færdigheder og terapeutisk kompetence således at de kan udføre sikker og effektiv kognitiv psykoterapi.   

Uddannelsen giver en grundig gennemgang af moderne kognitiv terapis teoretiske grundlag, metoder og klinisk terapeutisk praksis.  

Med ståsted i klassisk kognitiv terapi integrerer vi tilgangen med forståelser og interventioner fra Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi (MBCT), Compassion Focused Therapy (CFT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og Metakognitiv terapi (MCT) under overskriften moderne kognitiv terapi.   

Moderne kognitiv terapi vægter undersøgelse og behandling af de processer, der vedligeholder problemer og hindrer udvikling. Disse vedligeholdende processer kan forstås ud fra underlæggende psykologiske emner, som kognitive processer, emotionsregulering, motivation osv. Denne tilgang fremmer et transdiagnostisk perspektiv og samler de forskellige retninger inden for kognitive terapi.  

CBT var oprindeligt tæt forbundet med psykiatriske diagnoser, idet der i begyndelsen blev udviklet behandlingsmodeller for specifikke diagnoser, som satte rammer og struktur for behandlingsindsatsen for de forskellige psykiske lidelser. Denne tilgang er fortsat anvendelig og har god evidens.  Moderniseringen af CBT betyder ikke, at vi tager afstand fra det vi ved virker. Men moderne kognitiv terapi har et bredere fokus, end tidligere tiders mere medicinske modeller, med et syn på menneskelig lidelse, der vægter oplevelse af formål, samhørighed og mening.  

Moderne kognitiv terapi gør det muligt at opstille nuancerede sagsformuleringer, trække på de seneste teoretiske overvejelser og anvende en bred vifte af virksomme terapeutiske teknikker med fokus på at mindske lidelse, øge mental sundhed og trivsel samt styrke udviklingen hos de klienter vi møder.  Det betyder, at vi til stadighed raffinerer og udvider vores psykoterapeutiske interventioner på baggrund af nyere videnskabelige fund og udviklingen af behandlingsmodellerne.   

Den 2-årige specialistuddannelse i kognitiv terapi henvender sig til psykologer, læger eller andre med anden relevant faglig uddannelse. Den vigtigste forudsætning for at søge uddannelsen er stor motivation til at arbejde psykoterapeutisk og til at opbygge teoretisk viden og praktiske færdigheder. Uanset om du lige er blevet færdig med psykologstudiet og har brug for kognitive redskaber, er under specialistuddannelse eller ønsker at opkvalificere din viden og færdigheder på området, så er uddannelsen noget for dig.  

Der optages mellem 16-24 studerende pr. hold. Der kan optages maksimalt 25% deltagere der ikke er psykologer, læger eller har anden akademisk uddannelse. Det er et krav fra uddannelsesstedets side, at alle deltagere har klientkontakt og arbejder terapeutisk.  

Den 2-årige specialistuddannelse består af 90timers undervisning fordelt på 15 dage à 6 timers undervisning, 60 timers gruppesupervision. Undervisningen er inddelt i to moduler.  

Første modul omhandler grundlagsteori og metode. Her får deltagerne en indføring i klassisk CBT og de nyere retninger præsenteret med fokus på de historiske rødder, teoretisk fundament og praktiske metoder. Indføringen omfatter blandt andet de psykologiske teorier bag de kognitive adfærdsterapier samt kognitive modeller for, hvordan emotionelle problemer udvikles og vedligeholdes. Dertil kommer praktisk indføring i metoderne og personlig erfaring med disse. En af de bedste måder at lære kognitiv adfærdsterapi – og de nyere retninger – er ved at anvende forståelsen og metoderne i ens eget liv. Derfor vægtes personlig oplevelse og erfaring højt i første modul samt i supervisionen.   

Andet modul har fokus på anvendelsen af CBT i forhold til en række specifikke lidelser: Depression, angst/PTSD, udviklingstraumer og ADHD/Autisme og skizofreni.   

Løbende gennem uddannelsen præsenteres central forskning og evidens. 

Program for uddannelsen 2023 til 2025: 

 

Ulla Wattar & Mette Albertsen – 27. & 28. februar 2023: CBT – teoretisk fundament og praktiske metoder.

Ross White – 22. & 23. maj 2023: ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

Antonia Sumbundu – 28. august 2023: Mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT).

Mette Albertsen – 13. november 2023: Compassion Focused Therapy (CFT).

Leif Edward Ottesen Kennair – 1 dag i februar 2024: Metakognitiv terapi (MCT).

Antonia Sumbundu – 1/2 dag i april 2024: Sagsformuleringer i CBT og nyere retninger – et integrativt perspektiv.

Mette Albertsen – 1/2 dag i april 2024: CBT terapeutkompetencer.

Barney Dunn – 3. & 4. juni 2024: Depression & komplekse tilstande.

Nick Grey – 2 dage i september 2024: Metakompetencer og angstlidelser.

Helen Kennerley – 1 dag i november 2024: Developmental Trauma: Helping adult survivors.

TBA – 1 dag i januar 2025: Autisme/ADHD.  

NB: Med forbehold for enkelte ændringer – datoer tilføjes løbende.

Undervisningenforegår i workshopform med kortere forelæsninger, live- og videodemonstrationer og øvelser i mindre grupper, par eller individuelt, hvor der er fokus på træning af kognitive metoder og refleksion.   

Supervisionener tilrettelagt som gruppesupervision med 6-8 deltagere i hver gruppe. Supervisionsgrupperne er faste for 6 eller 12 måneder ad gangen og består udelukkende af studerende på uddannelsen.   

Grundlaget for supervisionen er deltagernes medbragte video- eller audiooptagelser af egne terapisessioner. Supervisionen er tilrettelagt så den støtter den kognitive metodeindlæring, øger selvrefleksion og understøtter den teoretiske forståelse. Etiske refleksioner i forbindelse med den terapeutisk kontakt indgår ligeledes i supervisionen. 

Ud over kognitiv supervision vil der også være supervision baseret på mindfulness, compassion, ACT og metakognitiv terapi.  

Alle undervisere og supervisorer på uddannelsen er godkendt af Dansk Psykologforening som specialister i psykoterapi. Uddannelsen har et fagligt stærkt og inspirerende team af førende internationale og nationale klinikere og forskere med lang undervisningserfaring 

Undervisningen finder sted på Holbergsgade 14, 2. sal, 1057 København K. 

Workshopdage er fra 9.00-16.00, supervision er enten fra kl. 9.00-15.00 eller kl. 10.00-16.00. 

Uddannelsen koster 47.000 kr. pr. deltager inklusiv supervision. 

BONUS: Vi inviterer alle der tilmelder sig uddannelsen til 2 x 2 timers supervision inden opstart. Dette er et frivilligt tilbud i perioden mellem tilmelding og studiestart. 

Ønsker du flere oplysninger om uddannelsens tilrettelæggelse og forløb kan du få tilsendt en studiebeskrivelse ved at ringe på tlf.: 33 11 22 84 eller skrive til info@wattar-gruppen.dk.

Har du spørgsmål?

Skriv dit spørgsmål her, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Verified by MonsterInsights