Fokus på dit forandringspotentiale

Hos Wattar Gruppen arbejder vi målrettet med at motivere og støtte dig i at udvikle dit forandringspotentiale både privat og på arbejdspladsen gennem praktikforløb,  opkvalificering, videreuddannelse, mestringsforløb, mentorstøtte stresscoaching og psykologisk rådgivning. Vi arbejder altid med et skarpt fokus på dig og din trivsel, så du kan få det bedst mulige forløb.

Hos Wattar Gruppen tilbyder vi jobrettede forløb til dig, der gerne vil tilbage på arbejdsmarkedet. Når du starter i forløb hos os, får du tilknyttet en koordinerende jobkonsulent, der fungerer som din faste kontaktperson og som løbende er i dialog med dit jobcenter. Vi står klar til at støtte og rådgive dig, og arbejder altid med en skarpt fokus på dig og din trivsel.

Hos Wattar gruppen er vi specialiserede i at matche borgere og virksomheder, og har stort kendskab til det lokale erhvervsliv og de kompetencer der efterspørges. I et jobrettet forløb hos os arbejder vi sammen på at udvikle dit forandringspotentiale, så du kan finde det helt rigtige job og opnå et bæredygtigt arbejdsliv, hvor både privatliv og arbejde er i balance.

Som ledig har du mulighed for at få bevilliget 6 ugers uddannelse gennem dit jobcenter eller din A-kasse. Wattar Gruppens kurser giver dig efterspurgte kompetencer til dit CV og fremmer både din faglige og personlige udvikling, så du kommer til at stå endnu stærkere i din jobsøgning. Du har både mulighed for at deltage på kurserne online eller fysisk.


Hvad er jeg berettiget til? 

Der findes forskellige regler for forskellige grupper af ledige. Det kan handle om din alder, uddannelsesniveau, ledighedsanciennitet og hvorvidt, du modtager andre ydelser end dagpenge. Hvis du er i tvivl og har spørgsmål, kan du altid ringe eller skrive til Wattar Gruppens kursusadministration på 33 11 22 84.

Vi vil altid råde dig til at spørge dit jobcenter eller din A-kasse, hvilken type uddannelse du er berettiget til.  A-kassen kan bevillige kurser i kategorien 6 ugers jobrettet uddannelse, mens jobcenteret kan godkende kurser i kategorien 6 ugers kurser for ledige.

Hvordan gør jeg?

Hvis du er berettiget til 6 ugers jobrettet uddannelse gennem din A-kasse, skal du udfylde en AR237 blanket for det ønskede kursus. Denne blanket får du tilsendt af os, ved at kontakte vores kursusadministration på 33 11 22 84. Når du har udfyldt blanketten, skal du indsende den til din A-kasse, som derefter vil afgøre, om du kan få den jobrettede uddannelse bevilliget. De uddannelser, der kan bevilliges af din A-kasse skal stå på den nationale positivliste

Du kan også søge et 6 ugers kursus for ledige gennem dit jobcenter via en jobplan. Du kan kontakte vores kursusadministration på 33 11 22 84 og få tilsendt de oplysninger, som dit jobcenter skal bruge. Nogle gange ønsker kommunen, at du skriver en motiveret ansøgning for at få kurset bevilliget. Hvis dette er tilfældet, kan vi hjælpe dig med nyttige informationer  om, hvad du får ud af kurset i forhold til fremtidige jobmuligheder. De kurser, der kan bevilliges af jobcenteret skal stå på de regionale positivlister


Kurser, der kan søges gennem din A-kasse:

Coaching & konflikthåndtering
Dette kursus er for dig, der ønsker at arbejde professionelt med kognitiv coaching både i individuelle samtaler, i teams og i organisationer. De kompetencer, du opnår på kurset, kan både anvendes indenfor projektledelse, vejledning og undervisning. Læs mere

Kommunikation i praksis
Dette kursus er for dig, der arbejde med kundeservice, kontoropgaver og administration. Kurset giver dig stærke og praksisnære kommunikationsredskaber, og styrker din personlige gennemslagskraft i mundtlig og skriftlig formidling. Læs mere

NB: Disse kurser er godkendt på den landsdækkende positivliste.

Kurser, der kan søges gennem dit jobcenter:

Bliv Beskæftigelseskonsulent
Dette kursus er for dig, som gerne vil arbejde med rådgivning og vejledning. Du opnår stærke kompetencer inden for både mundtlig og skriftlig kommunikation, samtaleteknikker og motivationsfremmende arbejde. Kurset giver dig indsigt i beskæftigelsespolitik og arbejdsmarkedsforhold, og gør dig i stand til at afholde rådgivningssamtaler og borgerforløb. Læs mere 

Kognitiv Mentor
Dette kursus er for dig, der ønsker at arbejde med mennesker. Kurset giver dig efterspurgte kompetencer til at kunne varetage professionelle mentor- og rådgivningsfunktioner, som du kan anvende indenfor bl.a. vejledning, pædagogisk arbejde, institutionsarbejde og indenfor sundhedsområdet. Læs mere

NB: Disse kurser er godkendt på flere af de regionale positivlister.

Vi står klar til at hjælpe dig

Har du spørgsmål?

Send dit spørgsmål til os, så vender vi tilbage hurtigst muligt.
Verified by MonsterInsights