Psykologsamtale

Individuelle psykologsamtaler

Hos Wattar Gruppen er vi højt specialiserede i kognitiv teori og metode. Hos os vil du møde et team af erfarne og kompetente psykologer med en høj faglighed, der står klar til at hjælpe dig. Vi tilbyder individuelle psykologsamtaler i vores lokaler i København K. 

Vi ønsker at udføre vores faglige arbejde med høj kvalitet og tillægger det stor vigtighed, at holde vores kompetencer ved lige og videreudvikle vores metoder. Derfor kan du altid regne med at blive mødt med en høj professionalisme, imødekommenhed og et fagligt fundament, der kan støtte dig i den problematik du står med.

Hvis du ønsker at booke en tid hos en af vores psykologer, skal du udfylde blanketten nederst på siden. Herefter kontakter vi dig hurtigst muligt. Du er også velkommen til at kontakte vores administration på 33 11 22 84, hvis du har spørgsmål. 

Autoriseret psykolog: 1085 kr. pr. session.

Der findes forskellige muligheder for tilskud til psykologhjælp. Det kan fx ske gennem dit forsikringsselskab, sygeforsikring Danmark eller ved lægehenvisning. Vi opfordrer dig til at undersøge, hvilke muligheder for tilskud til psykologbehandling, du har. Læs en kort oversigt herunder:

Sygeforsikring Danmark: Sygeforsikring Danmark giver 300 kr. i tilskud til psykologbehandling. Dog gives tilskuddet kun ved samtaleforløb med autoriseret psykolog, derfor må du meget gerne oplyse, at du er medlem af Danmark, når du vil bestille tid hos en af vores psykologer.

Private sundhedsforsikringer: Mange private sundhedsforsikringer dækker helt eller delvist et forløb hos en psykolog. Det samme gør sig gældende for mange forsikringer tegnet af arbejdspladser.

Fagforeninger: Nogle fagforeninger dækker udgifter til psykologbehandlinger, typisk hvis der er tale om arbejdsrelaterede problematikker.

Forsikringsselskaber og pensionskasser: Flere forsikringsselskaber og pensionskasser dækker helt eller delvist beløbet for et samtaleforløb hos en psykolog. Tilskuddet varierer iht. din forsikringspolice.

Kommunalt tilskud: Din bopælskommune kan i nogle tilfælde hjælpe med at dække udgifter i forbindelse med psykologbehandling.

Læs mere

Psykolog Ulla Wattar tager imod klienter med lægehenvisning.

Pris: 443,63 kr. ved første samtale og herefter 369,92 kr. pr. samtale.

NB: Der er omkring 6 måneders ventetid på psykologsamtaler med lægehenvisning.

Hvis du har en lægehenvisning og ønsker at starte et forløb, skal du udfylde blanketten nederst på siden og krydse af i feltet ’Med lægehenvisning’. Herefter kontakter vi dig og beder dig om yderligere information, så vi kan hente din lægehenvisning ned fra nettet.

Mød psykologerne

Karen Karkov Østergaard

Autoriseret psykolog & underviser

Jeg møder mennesker i et ligeværdigt samarbejde med respekt, ærlighed, varme og engagement. Jeg er optaget af at hjælpe med at udforske, forstå og forandre i en tryg og tillidsfuld relation. Min tilgang er et anerkendende, nysgerrigt blik på menneskers styrker og ressourcer og min ambition er at give støtte til at bringe disse endnu mere i spil.

Jeg har været ansat som psykolog hos Wattar Gruppen siden 2007. Både som klinisk psykolog med kognitiv adfærdsterapi, og i beskæftigelsesindsatsen med at udrede, motivere og støtte borgere i at nærme sig arbejdsmarkedet. 

Jeg har en lang erfaring som psykolog og arbejder med en bred vifte af problematikker. Dog har jeg særligt speciale inden for depression, angst, søvnløshed og belastningsreaktioner. Derudover interesserer det mig meget at arbejde med behandling af børn og unge samt familieterapi. Dertil kommer mere specifikke områder såsom graviditet, fødsel, eksistentielle emner og religion/tro. 

Rikke Munkholm Jensen

Psykolog & socialpædagog

Jeg brænder for at arbejde med mennesker og støtte dem i at leve et liv, som er i harmoni med deres værdier og ønsker. Jeg møder mennesker i øjenhøjde med oprigtig interesse, anerkendelse og empati. Det er vigtigt for mig at skabe et tillidsfuldt og trygt rum, hvilket jeg ser som fundamentet for et ligeværdigt samarbejde. I arbejdet med udvikling og forandring er jeg nysgerrig på det, som er meningsfuldt for det enkelte menneske og vedkommendes ønsker for sit liv og fremtid.

Jeg har været ansat hos Wattar Gruppen siden 2017, hvor jeg arbejder som klinisk psykolog, underviser samt specialiseret mentor i beskæftigelsesindsatsen. I mit arbejde med psykoterapi anvender jeg kognitiv teori og metode. Derudover inddrager jeg elementer fra medfølelsesfokuseret og metakognitiv tilgang.

Jeg interesserer mig navnlig for og har erfaring i at arbejde med angst, depression, selvværdsproblematikker, søvnproblematikker, belastningsreaktioner, kriser ved psykisk krævende arbejde, samt konflikter på arbejdspladsen.

Mariann Lagesen Pettersen

Autoriseret psykolog & underviser

I mit arbejde som psykolog og mentor møder jeg klienter og borgere med rummelighed og oprigtig interesse. Jeg har tillid til, at vi som mennesker altid kan udvikle os og derfor er det meget meningsfuldt for mig at videregive faglig viden, der motiverer til forandring og fremmer udvikling. Personligt har jeg klare værdier, der agerer pejlemærker for mit liv og faglige arbejde – herunder betydningen af gode relationer, selvudvikling og tryghed. 

Jeg har været ansat hos Wattar Gruppen siden 2016, hvor jeg arbejder som klinisk psykolog og specialiseret mentor. Derudover underviser og superviserer jeg også. Tidligere har jeg arbejdet med misbrug og afhængighed, og i den forbindelse Minnesota modellen. 

Jeg har stor interesse i at arbejde med værdier, motivation til forandring, og generelt se på hele menneskets livsstil og livsførelse. Dertil kommer emner som sundhed, krop, motion, stress, angst og selvværd.

Mette Albertsen

Autoriseret psykolog, specialist &  supervisor i psykoterapi

Jeg møder mennesker i et ligeværdigt samarbejde med respekt, varme, engagement og med en forståelse af, at det er min opgave at bidrage til, at det enkelte menneske finder sin egen vej i sit personlige og faglige liv.

Jeg har været ansat hos Wattar Gruppen siden 1995, og har tidligere arbejdet som psykolog hos Bispebjerg Hospital, Center for forebyggelse af selvmord (1993-1997) og Erhvervscenter Espelunden (2007-2012). Da jeg har mangeårig erfaring som psykolog og er specialist i psykoterapi og supervision arbejder jeg med en bred vifte af opgaver og projekter med et primært fokus på undervisning og uddannelse. 

Når jeg arbejder med samtaleterapi integrerer jeg i vidt omfang Compassion Focused Therapy og positiv psykologi. Jeg har stor interesse for sundhedspsykologiske problemstillinger (sygdomsangst samt følelsesmæssige problematikker i forbindelse med kronisk fysisk sygdom).

Kai Evan Pedersen

Autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi

Jeg er seniorkonsulent, autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi og sundhedspsykologi med supervisionskompetence i begge specialer. Derudover har jeg en 2-årig lederuddannelse i organisations- og personaleledelse.

Jeg har tidligere beskæftiget mig med både indviduelle-, par- og familiesamtaler, og har stor erfaring med følgende emner: Eksistentielle kriser, livskriser, samarbejdsproblemer på arbejdspladsen, problemafklarende samtaler,  aggressionsforvaltning, ledelsesproblematikker og supervision af psykologer i videreuddannelse til autorisation samt specialister inden for psykoterapi og sundhedspsykologi. 

Hos Wattar Gruppen arbejder jeg med behandling af stress, angst, depression og manglende selvværd, samtaleterapi i forbindelse med alvorlig sygdom, dødsfald, sorg og krisebehandling, samt specialviden inden for psykosocial kræftbehandling.  

11

Meri Jensen

Autoriseret psykolog & underviser

Jeg møder mine klienter med nysgerrighed, respekt og ligeværd, og bruger min faglighed til at støtte dem i deres udvikling samt at give dem en mere medfølende og støttende tilgang til sig selv. 

Jeg arbejder med individuel behandling med kognitiv terapi, hvor jeg integrerer elementer af medfølelsesfokuseret terapi. Jeg interesser mig særligt for og har erfaring i samtaleforløb med fokus på angst, depression, stress, selvværdsproblematikker, søvnproblematikker, livskriser, sorg mm.

Inden for beskæftigelsesområdet, tilbyder jeg individuel specialiseret mentorstøtte, arbejdsevneafklaringsforløb, psykoedukerende forløb, samt gruppeforløb.

Derudover underviser jeg også på  Wattar Gruppens 6-ugers kurser, samt underviser og superviserer på År 1 af vores 4-årige psykoterapeutuddannelse. 

10

Ulla Wattar

Autoriseret psykolog, specialist & supervisor i psykoterapi

Jeg er kognitiv psykolog og psykoterapeut uddannet i København med videreuddannelse i kognitiv terapi fra Oxford, England.

Det er betydningsfuldt for mig at kunne understøtte håb og motivation til forandring og udvikling hos de personer jeg samarbejder med. Gennem refleksion og analyse opnår vi forståelse, løsnings – og udviklingsmuligheder for de problemer, der giver den enkelte klient udfordringer. Vi samarbejder omkring læring af nye mestringsstrategier og redskaber. Vi igangsætter en udvikling som er i overensstemmelse med og respektfuld over for enkeltes værdier. Jeg inddrager viden og færdigheder i min praksis fra den nyeste viden, funderet i forskningsresultater, for at kunne tilbyde kvalificeret behandling.

Jeg startede Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter, for nu over 30 år siden, og har arbejdet i mange forskellige funktioner gennem årene: Psykoterapi, undervisning, supervision o.a. For nu er min hovedinteresse at udføre kognitiv terapi med lægehenvisning. Her møder jeg mange forskellige mennesker med forskellige udfordringer og i fællesskab finder vi frem til nye veje.

6

Simon Theider Marker

Psykolog

Jeg møder mennesker med empati og respekt med ønsket om at indgå i en ligeværdig relation, hvor tryghed og tillid er essentielt. Det er meningsfyldt for mig at motivere og hjælpe mennesker til at leve det liv, som de ønsker. Udgangspunktet for dette er, efter min overbevisning, at skabe en grundig forståelse for de pågældende udfordringer, opstille klart definerede mål samt finde en balance mellem at udnytte eksisterende ressourcer og styrker og udforske nye måder at tænke og handle på.

Jeg har været ansat hos Wattar Gruppen siden primo 2023, hvor jeg er tilknyttet afdelingen i Slagelse. Her afholder jeg individuelle rådgivningssamtaler med klienter, der har brug for hjælp til arbejdsrelaterede problematikker, heriblandt stress- og belastningsreaktioner samt konflikter på arbejdspladsen.

Jeg er uddannet Cand. Psych. fra Syddansk Universitet i 2021 og deltager aktuelt på Wattar Gruppens 2-årige specialistuddannelse i kognitiv teori.

Den kognitive tilgang

Hos Wattar Gruppen arbejder vi med afsæt i den kognitive tilgang, som er en af de mest effektive og forskningsmæssigt veldokumenterede metoder til behandling af personer med følelsesmæssige udfordringer.

Behandling baseret på den kognitive tilgang tager udgangspunkt i sammenhængen mellem klientens tanker, følelser og adfærd. Her undersøger vi den måde, klienten tænker om sig selv, om andre og om sin omverden på, med henblik på at bryde med negative tankespiraler og i stedet opnå mere positive og konstruktive tankemønstre.

Den kognitive metode anvendes i dag både til at forstå og skabe ændringer i privat- og arbejdslivet. Hos Wattar Gruppen er alle vores tilbud funderet i den kognitive tilgang, og vi står altid klar til at skræddersy et forløb, der passer til lige netop dine behov.

Bliv kontaktet

Udfyld blanketten, så kontakter vi dig hurtigst muligt
Verified by MonsterInsights