Supervision

Faglig læring og udvikling

Hos Wattar Gruppen tilbyder vi supervision til dig, der bruger kognitiv teori og metode i dit arbejdsliv. Supervision kan desuden anvendes af dig, som fagligt refererer til en anden terapiform end den kognitive, men som ønsker at supplere din faglige viden og dine kompetencer ved at få kendskab til kognitiv teori og metode.

Supervision er en af de måder, kognitive psykoterapeuter kan sikre den faglige kvalitet og løbende træne deres kompetencer, så de opnår de bedste behandlingsresultater.

Supervisionen kan udføres som supervision af en enkelt person eller af en samling fagfæller i en gruppe og forløbet tilrettelægges og udføres ud fra den enkeltes faglige niveau, behov, styrker, interesseområder og udviklingsmuligheder.

I supervisionen vil der være fokus på:

 • Sagssupervision.
 • Træning af kognitive metoder.
 • Den terapeutiske relation.
 • Feedback på “egen stil”.
 • Forudsætninger for deltagelse.


Vi forventer, at deltagerne:

 • Har løbende terapeutisk klientkontakt.
 • Møder velforberedte og deltager aktivt.
 • Efter aftale medbringer audio- og videoindspilninger af egne terapisessioner.
 • Er åbne for refleksion og feedback på egne terapeutreaktioner og terapeutiske stil.


Målgruppe
Psykologer, alment praktiserende læger, psykiatere eller personer fra andre faggrupper, der ønsker  at lære at anvende kognitiv adfærdsterapi i deres praksis og dygtiggøre sig indenfor feltet. Supervisionen kan også være aktuel for psykologer, der har behov for løbende ekstern supervision og faglig sparring med kollegaer.

Supervisionsforløbene kan anvendes til opfyldelse af kravene til henholdsvis autorisation og specialistgodkendelse i Dansk Psykologforenings regi og Dansk Psykiatrisk Selskab.

Supervisorer og terapeuter
Supervisionen varetages af erfarne autoriserede psykologer fra Wattar Gruppen.
Ulla Wattar og Mette Albertsen kan supervisere i forhold til specialistgodkendelse i Dansk Psykologforening og Dansk Psykiatrisk Selskab.

Vi styrker lederens allerede eksisterende kompetencer og udvider repertoiret gennem kognitiv teori og metode.

Ledelse af en behandlingsinstitution er krævende. En institutionsleder har mange bolde i luften på samme tid og skifter kasketter mange gange på en dag. Institutionslederen er ofte på samme tid: en faglig forgangsperson og ildsjæl, den behandlingsansvarlige, en ligestillet medarbejder i udførelsen af det pædagogiske og terapeutiske arbejde, en personale- og organisationsleder, den økonomisk ansvarlige person og ansvarlig over for en bestyrelse.

At skulle udfylde så mange forskellige roller i dagligdagen på kvalificeret vis kan være vanskeligt. Det kræver at man kan skelne de forskellige funktioner fra hinanden og bevare overblikket. Frustrationer på et område kan have en tendens til at flyde ind over andre ansvarsområder.

Om supervisionen
Kognitiv teori og metode kan hjælpe med at skaffe overblik på organisations-, gruppe-, og kulturniveau, samt på medarbejder og brugerniveau.

Den kognitive supervision foregår oftest som en kombination af supervision, sparring og coaching. Vi lægger vægt på at styrke lederens allerede eksisterende kompetencer og udvide dennes repertoire gennem kognitiv teori og metode. Ofte mødes leder med supervisor 1 gang månedligt – i øvrigt efter aftale.

Supervisorer
Supervisionen varetages af erfarne autoriserede psykologer fra Wattar Gruppen med organisations- og ledelseserfaring.

.

Sundheds- og socialpædagogisk personale arbejder hver dag med vanskelige klienter/brugere, og den kognitive terapi og metode kan være med til at give overblik og støtte medarbejderne i at opnå bedre forståelse for deres klienter og skabe mere synlige og målbare resultater i deres arbejde.

Supervisionen bygger på deltagernes eksisterende faglige og personlige kompetencer, og foregår i en afslappet atmosfære. Supervisionen skal være et både fagligt og personligt frirum for deltagerne, hvor de bliver ”tanket op”, får ny viden, hjælp til at håndtere stressende og belastende situationer.

Kognitiv supervision giver deltagerne mulighed for faglig fordybelse og opkvalificering, og deltagerne får:

 • Bedre forståelse for den enkelte klient
 • Bedre overblik over mulige interventioner
 • Tydeligere mål
 • På det personlige plan oplever deltagerne at supervisionen:
 • Har positiv indflydelse på deres personlige udvikling.
 • Mindsker den daglige belastning i arbejde.
 • Giver overblik over egne kompetencer

Supervisionens udgangspunkt er de brugere/klienter som en given institution behandler. Men også medarbejdernes velvære vil være et tema i supervisionen.

Supervisorer
Supervisionen varetages af erfarne autoriserede psykologer fra Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter.

Bliv kontaktet

Udfyld blanketten, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Wattar Gruppen nyhedsmail

Hold dig opdateret

Tilmeld dig Wattar Gruppens nyhedsmail og hold dig opdateret på vores online fyraftensmøder, nyeste artikler, kommende arrangementer og meget mere. 

Verified by MonsterInsights