Mød psykologerne

Karen Karkov Østergaard

Autoriseret psykolog & underviser

Jeg møder mennesker i et ligeværdigt samarbejde med respekt, ærlighed, varme og engagement. Jeg er optaget af at hjælpe med at udforske, forstå og forandre i en tryg og tillidsfuld relation. Min tilgang er et anerkendende, nysgerrigt blik på menneskers styrker og ressourcer og min ambition er at give støtte til at bringe disse endnu mere i spil.

Jeg har været ansat som psykolog hos Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter, siden 2007. Både som klinisk psykolog med kognitiv adfærdsterapi, og i beskæftigelsesindsatsen med at udrede, motivere og støtte borgere i at nærme sig arbejdsmarkedet.

Jeg har en lang erfaring som psykolog og arbejder med en bred vifte af problematikker. Dog har jeg særligt speciale inden for depression, angst, søvnløshed og belastningsreaktioner. Derudover interesserer det mig meget at arbejde med behandling af børn og unge samt familieterapi. Dertil kommer mere specifikke områder såsom graviditet, fødsel, eksistentielle emner og religion/tro.

Kai Evan

Autoriseret Psykolog & supervisor i psykoterapi

Jeg brænder for at arbejde med mennesker og støtte dem i at leve et liv, som er i harmoni med deres værdier og ønsker. Jeg møder mennesker i øjenhøjde med oprigtig interesse, anerkendelse og empati. Det er vigtigt for mig at skabe et tillidsfuldt og trygt rum, hvilket jeg ser som fundamentet for et ligeværdigt samarbejde. I arbejdet med udvikling og forandring er jeg nysgerrig på det, som er meningsfuldt for det enkelte menneske og vedkommendes ønsker for sit liv og fremtid.

Jeg har været ansat hos Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter, siden 2017, hvor jeg arbejder som klinisk psykolog, underviser samt specialiseret mentor i beskæftigelsesindsatsen. I mit arbejde med psykoterapi anvender jeg kognitiv teori og metode. Derudover inddrager jeg elementer fra medfølelsesfokuseret og metakognitiv tilgang.

Jeg interesserer mig navnligt for og har erfaring i at arbejde med angst, depression, selvværdsproblematikker, søvnproblematikker, belastningsreaktioner, kriser ved psykisk krævende arbejde, samt konflikter på arbejdspladsen.

Mariann Lagesen Pettersen

Autoriseret psykolog & underviser

I mit arbejde som psykolog og mentor møder jeg klienter og borgere med rummelighed og oprigtig interesse. Jeg har tillid til, at vi som mennesker altid kan udvikle os og derfor er det meget meningsfuldt for mig at videregive faglig viden, der motiverer til forandring og fremmer udvikling. Personligt har jeg klare værdier, der agerer pejlemærker for mit liv og faglige arbejde – herunder betydningen af gode relationer, selvudvikling og tryghed.

Jeg har været ansat hos Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter, siden 2016, hvor jeg arbejder som klinisk psykolog og specialiseret mentor. Derudover underviser og superviserer jeg også. Tidligere har jeg arbejdet med misbrug og afhængighed, og i den forbindelse Minnesota modellen.

Jeg har stor interesse i at arbejde med værdier, motivation til forandring, og generelt se på hele menneskets livsstil og livsførelse. Dertil kommer emner som sundhed, krop, motion, stress, angst og selvværd.

Meri Jensen

Autoriseret psykolog & underviser

Jeg møder mine klienter med nysgerrighed, respekt og ligeværd, og bruger min faglighed til at støtte dem i deres udvikling samt at give dem en mere medfølende og støttende tilgang til sig selv.

Jeg arbejder med individuel behandling med kognitiv terapi, hvor jeg integrerer elementer af medfølelsesfokuseret terapi. Jeg interesser mig særligt for og har erfaring i samtaleforløb med fokus på angst, depression, stress, selvværdsproblematikker, søvnproblematikker, livskriser, sorg mm.

Inden for beskæftigelsesområdet, tilbyder jeg individuel specialiseret mentorstøtte, arbejdsevneafklaringsforløb, psykoedukerende forløb, samt gruppeforløb.

Derudover underviser jeg også på Wattar Gruppens 6-ugers kurser, samt underviser og superviserer på År 1 af vores 4-årige psykoterapeutuddannelse.

Mette Albertsen

Autoriseret psykolog, specialist & supervisor i psykoterapi

Jeg møder mennesker i et ligeværdigt samarbejde med respekt, varme, engagement og med en forståelse af, at det er min opgave at bidrage til, at det enkelte menneske finder sin egen vej i sit personlige og faglige liv.

Jeg har været ansat hos Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter, siden 1995, og har tidligere arbejdet som psykolog hos Bispebjerg Hospital, Center for forebyggelse af selvmord (1993-1997) og Erhvervscenter Espelunden (2007-2012). Da jeg har mangeårig erfaring som psykolog og er specialist i psykoterapi og supervision arbejder jeg med en bred vifte af opgaver og projekter med et primært fokus på undervisning og uddannelse.

Når jeg arbejder med samtaleterapi integrerer jeg i vidt omfang Compassion Focused Therapy og positiv psykologi. Jeg har stor interesse for sundhedspsykologiske problemstillinger (sygdomsangst samt følelsesmæssige problematikker i forbindelse med kronisk fysisk sygdom).

Rikke Munkholm Jensen

Psykolog & Socialpædagog

Jeg brænder for at arbejde med mennesker og støtte dem i at leve et liv, som er i harmoni med deres værdier og ønsker. Jeg møder mennesker i øjenhøjde med oprigtig interesse, anerkendelse og empati. Det er vigtigt for mig at skabe et tillidsfuldt og trygt rum, hvilket jeg ser som fundamentet for et ligeværdigt samarbejde. I arbejdet med udvikling og forandring er jeg nysgerrig på det, som er meningsfuldt for det enkelte menneske og vedkommendes ønsker for sit liv og fremtid.

Jeg har været ansat hos Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter siden 2017, hvor jeg arbejder som klinisk psykolog, underviser samt specialiseret mentor i beskæftigelsesindsatsen. I mit arbejde med psykoterapi anvender jeg kognitiv teori og metode. Derudover inddrager jeg elementer fra medfølelsesfokuseret og metakognitiv tilgang.

Jeg interesserer mig navnlig for og har erfaring i at arbejde med angst, depression, selvværdsproblematikker, søvnproblematikker, belastningsreaktioner, kriser ved psykisk krævende arbejde, samt konflikter på arbejdspladsen.

Simon Theider Marker

Psykolog

Jeg møder mennesker med empati og respekt med ønsket om at indgå i en ligeværdig relation, hvor tryghed og tillid er essentielt. Det er meningsfyldt for mig at motivere og hjælpe mennesker til at leve det liv, som de ønsker. Udgangspunktet for dette er, efter min overbevisning, at skabe en grundig forståelse for de pågældende udfordringer, opstille klart definerede mål samt finde en balance mellem at udnytte eksisterende ressourcer og styrker og udforske nye måder at tænke og handle på.

Jeg har været ansat hos Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter, siden primo 2023, hvor jeg er tilknyttet afdelingen i Slagelse. Her afholder jeg individuelle rådgivningssamtaler med klienter, der har brug for hjælp til arbejdsrelaterede problematikker, heriblandt stress- og belastningsreaktioner samt konflikter på arbejdspladsen.

Jeg er uddannet Cand. Psych. fra Syddansk Universitet i 2021 og deltager aktuelt på Wattar Gruppens 2-årige specialistuddannelse i kognitiv teori.

Ulla Wattar

Autoriseret psykolog, specialist & supervisor i psykoterapi

Jeg er kognitiv psykolog og psykoterapeut uddannet i København med videreuddannelse i kognitiv terapi fra Oxford, England.

Det er betydningsfuldt for mig at kunne understøtte håb og motivation til forandring og udvikling hos de personer jeg samarbejder med. Gennem refleksion og analyse opnår vi forståelse, løsnings – og udviklingsmuligheder for de problemer, der giver den enkelte klient udfordringer. Vi samarbejder omkring læring af nye mestringsstrategier og redskaber. Vi igangsætter en udvikling som er i overensstemmelse med og respektfuld over for enkeltes værdier. Jeg inddrager viden og færdigheder i min praksis fra den nyeste viden, funderet i forskningsresultater, for at kunne tilbyde kvalificeret behandling.

Jeg startede Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter, for nu over 30 år siden, og har arbejdet i mange forskellige funktioner gennem årene: Psykoterapi, undervisning, supervision o.a. For nu er min hovedinteresse at udføre kognitiv terapi med lægehenvisning. Her møder jeg mange forskellige mennesker med forskellige udfordringer og i fællesskab finder vi frem til nye veje.

Wattar Gruppen nyhedsmail

Hold dig opdateret

Tilmeld dig Wattar Gruppens nyhedsmail og hold dig opdateret på vores online fyraftensmøder, nyeste artikler, kommende arrangementer og meget mere. 

Verified by MonsterInsights