Tilskud til psykologbehandling

Tilskud til psykologbehandling

Hos Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter, samarbejder vi både med virksomheder, forsikringsselskaber og foreninger, som kan tilbyde dig økonomisk støtte i forbindelse med din psykologbehandling. På denne side finder du en oversigt over nogle af mulighederne for tilskud. 

Sygeforsikring Danmark giver et tilskud på 300 kr. pr. session for medlemmer i gruppe 1, 2 og 5 ved konsultationer uden offentligt tilskud. Ved konsultationer med offentligt tilskud er tilskuddet 200 kr. pr. session for personer i gruppe 1, 2 og 5. Oplysningerne indberettes automatisk efter hver konsultation. 

Sygeforsikring Danmark har et krav om, at psykologen skal være autoriseret før der ydes tilskud. Du bedes derfor angive i din henvendelse, hvorvidt du er medlem af Sygeforsikring Danmark.

Mange sundhedsforsikringer dækker helt eller delvist et forløb hos en psykolog. Det samme gør sig gældende for mange forsikringer tegnet af arbejdspladser. Det kan derfor godt betale sig at undersøge du og/eller din familie er omfattet af en sundhedsforsikring, der dækker psykologsamtaler. 

Flere forsikringsselskaber og pensionskasser dækker helt eller delvist et forløb hos en psykolog. Kontakt dit forsikringsselskab eller din pensionskasse for at høre nærmere om dine muligheder for dækning. Vi fakturere gerne dit forsikringsselskab eller din pensionskasse efter aftale.  

Vær opmærksom på, at flere forsikringsselskaber har krav til, at psykologen skal være autoriseret. Du bedes derfor angive i din henvendelse, hvorvidt du er dækket gennem dit forsikringsselskab.

Her er en liste med eksempler på pensions- og forsikringsselskaber, der kan dække dine psykologsamtaler hos os: 

 • PFA Pension
 • Danica Pension 
 • Alm. Brand
 • Codan Forsikring
 • GF-FORSIKRING
 • IF HELBRED
 • Lærerstandens Brandforsikring
 • Mølholm Forsikring
 • Skandia A/S
 • TopDanmark Livsforsikring
 • Tryg Sundhedsforsikring
 • OK Sundhedsforsikring
 • Falck Sundhed

Fagforeninger kan dække udgifterne til psykologbehandling. Dette er typisk i forbindelse med arbejdsbetingede problematikker. Kontakt din fagforening for at undersøge mulighederne for dækning. 

Der kan efter henvisning fra egen læge ydes tilskud til psykologhjælp til: 

 • Røveri, volds- og voldtægtsofre
 • Trafik- og ulykkesofre
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende ved dødsfald
 • Personer, der har forsøgt selvmord
 • Kvinder, der har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • Personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 • Personer, der har en let til moderat depression og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år
 • Personer, der lider af let til moderat angst, herunder OCD, og som på henvisningstidspunktet er mellem 18 og 38 år

Tilskuddet udgør 60 % af psykologens honorar. Henvisningen skal tages i brug inden for en måned efter, at den er blevet udstedt. Ønsker du at benytte denne ordning, bedes du venligst oplyse dette ved din henvendelse til os, som vi kan tilknytte dig en psykolog, der er omfattet denne.  

I visse tilfælde kan din bopælskommune yde hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med psykologbehandling. Du bedes kontakte din kommune for at høre nærmere om dine muligheder for dækning. 

Bliv kontaktet

Udfyld blanketten, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Wattar Gruppen nyhedsmail

Hold dig opdateret

Tilmeld dig Wattar Gruppens nyhedsmail og hold dig opdateret på vores online fyraftensmøder, nyeste artikler, kommende arrangementer og meget mere. 

Verified by MonsterInsights