Lærermentor & SPS

Om kurset

Lærermentor & SPS – Et kursus over 4 dage, som ruster dig til at varetage SPS-rollen på en ungdomsuddannelse. 

Kurset er målrettet dig, der som SPS-vejleder, studievejleder eller lærer yder SPS-støtte til elever eller kursister med psykiske diagnoser. Eller dig, der har behov for viden om, hvordan du bedst muligt tager hensyn til elever med diagnoser i undervisningen.

Kursets overordnede læringsmål: Kurset ruster dig til at vurdere, hvilken støtte eleven/kursisten har størst gavn af. Og til løbende at tilpasse støtten, så eleven/kursisten kontinuerligt opnår det maksimale læringsudbytte i de enkelte læringssituationer og generelt på uddannelsen.

Kurset er opbygget med en løbende taksonomisk progression. På de første 2 dage får du en grundlæggende baggrundsviden om diagnoser og indblik i kognitive teorier og metoder. Du vil efterfølgende kunne anvende en bred palet af redskaber til målrettet arbejde med forandring, motivation, struktur og samtale. Dag 3 og 4 tilføjer nye emner og har samtidig fokus på praksis, så du efter endt kursus dels kan analysere og vurdere, hvilken støtte, der vil være bedst i en given situation, og dels kan designe og planlægge støtteforløb både individuelt og for grupper.  

Kursets læringsmål:

Dag 1 og dag 2

 • Forstå rollen og arbejdet som SPSstøttegiver og/eller SPS-mentor.  
 • Indsigt i forskellige ungdomsuddannelsers håndtering af SPS-indsatsen. 
 • Viden om diagnoserne ADHD, autisme, OCD, angst og depression.  
 • Viden om, hvordan diagnoserne påvirker indlæring og studieevne. 
 • Anvende viden om diagnoserne i den konkrete støtte.  
 • Anvende SMART-modellen til at arbejde med mål og delmål.  
 • Viden om kognitive teorier og metoder. 
 • Forstå sammenhængen mellem tanker, følelser, krop og adfærd. 
 • Viden om den sokratiske dialog og forskellige spørgsmålstyper. 
 • Kende til redskaber, der styrker motivation såsom spejling, motivationsbalancen, anerkendende lytning, styrker (positiv psykologi) og fordele/ulemper-skema. 
 • Kunne identificere de enkelte trin i forandringscirklen og vurdere, hvilke redskaber, der vil kunne støtte eleven/kursisten i de enkelte trin. 
 • Vurdere, hvilken støtte den enkelte elev vil have størst gavn af. 

 

Dag 3

 • Anvende og vurdere styrker og svagheder ved de enkelte redskaber, og metoder til at arbejde med mål, forandringer og motivation. 
 • Anvende sokratiske spørgsmål i en coachende/målstyret samtale. 
 • Viden om eksekutive udfordringer som følge af forskellige psykiske diagnoser.  
 • Viden om redskaber og strategier til at håndtere de eksekutive udfordringer. 
 •  

 
Dag 4

 • Viden om Compassion Focused Therapy (CFT), som er en nyere retning inden for kognitiv terapi.  
 • Viden om de tre følelsessystemer til at forstå og forklare følelser og følelsesregulering. 
 • Anvende CFT som selvomsorg og omsorg for kollegaer og elever. 
 • Viden om fordele og ulemper ved gruppevejledning som psykoedukation i forbindelse med bl.a. eksamensangst og social færdighedstræning. 
 • Kunne vurdere, sammensætte og afholde et gruppevejledningsforløb.

   

Kursets overordnede læringsmål:
Kurset ruster dig til at vurdere, hvilken støtte eleven/kursisten har størst gavn af. Og til løbende at tilpasse støtten, så eleven/kursisten kontinuerligt opnår det maksimale læringsudbytte i de enkelte læringssituationer og generelt på uddannelsen.

Kurset er målrettet dig, der som SPS-vejleder, studievejleder eller lærer yder SPS-støtte til elever eller kursister med psykiske diagnoser. Eller dig, der har behov for viden om, hvordan du bedst muligt tager hensyn til elever med diagnoser i undervisningen.

Kurset gennemføres af erfarne undervisere, som er teoretiske og praktiske specialister på hver deres undervisningsområder, herunder kognitive psykologer, samt en tidligere gymnasielærer og vejleder med stor erfaring. 

Sted: Kurset afholdes i Wattar Gruppens lokaler på Holbergsgade 14, 4. sal, 1057 København K. 

Dato
: Kurset forløber over følgende dage i 2024: 4. september, 5. september, 1. oktober & 11. november 2024

Du kan vælge at deltage alle fire dage eller de første to.
 

Tid: Kurset afholdes i tidsrummet 9.00-15.30. 

Pris for 4 dage: 7.800 kr. ekskl. moms pr. person *  

Pris for 2 dage: 4.800 kr. ekskl. moms pr. person * 

* Mulighed for rabat ved tilmelding af flere medarbejdere. Ring og hør mere på: 71 91 74 95  

Kontakt Maria Lommer, Faglig leder for Trivsel & Læring, på 71 91 74 95 eller mlo@wattar-gruppen.dk og hør nærmere.

Det siger vores kursister

Reservér din plads - uforpligtende

Reserver din plads i dag, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Nyhedsmail - Trivsel & Læring

Hold dig opdateret om alle vores kurser og arrangementer – og deltag gratis i alle vores online fyraftensmøder. Tilmeld dig her:

Verified by MonsterInsights