Fleksjobforløb

Forløb for ledige fleksjobbere

Jobsøgningsforløb for ledige fleksjobbere tilrettelægges individuelt ud fra den enkelte borgers kompetancer, ønsker og skånehensyn.

 

Virksomhedspraktikken bruges som et aktivt redskab til at udvikle kompetencer og åbne jobmuligheder.

Fleksjobformidling

FORLØBETS START

Ved forløbets start bliver du tilknyttet én fast konsulent, som følger dig igennem hele forløbet. Fælles for vores konsulenter er, at de har en stor viden og erfaring med arbejdsmarkedet.

INDIVIDUELLE AFTALER

Vores aftaler afholdes i Wattar Gruppen lokaler i Hillerød. Vi taler, om dine ønsker for fremtiden, om hvad du har lyst til at arbejde med, og hvor. Hele forløbet tager udgangspunkt i dig og dine ønsker og kompetencer. Allerede ved første samtale udarbejder vi en plan for det virksomhedsopsøgende arbejde.

JOBSØGNING

Med afsæt i dine ressourcer og drømme udforsker og udfordrer vi mulighederne. Vi gennemgår det materiale – CV, mm. – du allerede har, og opdaterer det sammen. Dit eget netværk kortlægges, og vi laver løbende aftaler i forhold til konkret opsøgende virksomhedskontakt.

VIRKSOMHEDSKONTAKT

I forhold til virksomhedskontakt gør vi brug af TeamAktivs etablerede netværk, og bruger gerne uopfordrede ansøgninger, kanvaskald og virksomhedsbesøg. Konsulenten er, sammen med dig, ansvarlig for virksomhedskontakten, og på den måde skaber vi optimale muligheder for et godt jobmatch. Det er Wattar Gruppens erfaring, at den intensive og målrettede jobsøgning er afgørende for at skabe bæredygtige jobåbninger.

JOB- & PRAKTIKETABLERING

Din konsulent deltager ved job- og praktiksamtaler, dels for at øge ansættelsesmulighederne men også for at yde vejledning til virksomheden i forbindelse med ansættelse af en medarbejder i fleksjob. Vi etablerer udelukkende en praktik, når der foreligger reel mulighed for efterfølgende ansættelse. Praktiktiden anvendes blandt andet til at afklare din fremtidige arbejdstid og arbejdsopgaver. Din konsulent følger løbende op på igangværende praktikker – både hos dig og arbejdsgiver.

Wattar Gruppen A/S, Kognitivt Psykologcenter – Holbergsgade 14, 4. sal 1057 Kbh K – tlf: 33112284 – e-mail: info@wattar-gruppen.dk CVR: 29832609