Veteraners vej til job
- Fra udsendt til ansat

Velkommen til Wattar Gruppen

Kære Veteran. Velkommen til Wattar Gruppen og vores jobrettede indsats. Vi assisterer dig i at finde et arbejde, som du trives i. 

Wattar Gruppen er et team, som brænder for at sætte mennesket i centrum. Vi vil gerne samarbejde med dig og støtte dig til at opnå et godt arbejdsliv. Vi oplever hver dag, hvordan mennesker får styrken, glæden og arbejdslivet tilbage. Det gør en forskel hver gang. 

Vi tilbyder en individuelt skræddersyet jobindsats, som vi designer ved at lytte til og samarbejde med dig. Du kan få vejledning i dine opgaver med jobsøgning eller du kan opnå mentorstøtte til at mestre forhindringer på din vej til beskæftigelse. Derudover arbejder vores jobkonsulenter med at finde jobåbninger, der imødekommer dine ønsker og behov.

Vi støtter dig i at mestre og overvinde de udfordringer, som du møder. Vi støtter din vej til job, uanset om du søger fuldtidsjob deltidsjob bijob, eller virksomhedspraktik. Vi står klar.

Vejledende samtaler om jobsøgning og forberedelse til job:

 • Råd og vejledning om, hvordan du planlægger din jobsøgning.
 • Assistance til at skrive CV og ansøgninger, og formidle dine militære, civile og personlige kompetencer, så dine ansøgninger fremhæver, hvordan dine styrker og færdigheder er relevante for en kommende arbejdsplads.
 • Vejledning i, hvordan du kan gøre effektiv brug af digitale værktøjer som Chat-GPT og LinkedIn.
 • Mulighed for at deltage i oplæg, der kan inspirere dig i din jobsøgning.
 • Træning i at deltage i en jobsamtale.

 

Et individuelt samarbejde med en konsulent, der finder job til dig:

 • Adgang til jobåbninger. Vores erfarne jobkonsulenter arbejder på at skabe kontakt til og samarbejde med forskellige virksomheder. Vi søger job, der matcher dine behov.
 • Vejledning i at netværke. Vi hjælper dig med at udvide dit netværk og skabe forbindelse til relevante virksomheder med behov for arbejdskraft.
 • Assistance til at finde job – uanset om du søger fuldtid, deltid, løntilskud eller praktik.
 • Samarbejde i opstarten af din ansættelse. Vi tilbyder at vejlede og assistere dig og din nye arbejdsgiver i opstarten for din ansættelse, med henblik på at opnå et godt og et bæredygtigt samarbejde.

 

Mentorsamtaler med fokus på at håndtere personlige og arbejdsmæssige udfordringer:

 • At identificere dine personlige styrker.
 • At kortlægge dine ønsker for et kommende job.
 • At håndtere tilbud og afslag.
 • At finde dit ståsted på arbejdsmarkedet ift. eventuelle psykiske udfordringer.

CV & Ansøgninger
Vi assisterer dig gerne med at opbygge og skrive dit CV og dine ansøgninger. Vi vejleder dig gerne i effektiv brug af digitale værktøjer som chat-GPT og LinkedIn.

Jobopslag
Jobopslag formidler virksomheders efterspørgsel efter medarbejdere – vi kan assistere dig med skrivehjælp i forbindelse med at søge opslåede stillinger.

Netværk
Netværk skaber forbindelse mellem virksomheder og medarbejdere – vi kan assistere dig og være dit udvidede netværk, der skaber forbindelse mellem dig og virksomheder, der har behov for arbejdskraft.

Virksomheder
Vi har kontakt med virksomheder, der har jobåbninger, og vi tager løbende kontakt til nye virksomheder.

Opsøgende virksomhedskontakt
Vi søger målrettet efter jobåbninger, der passer til den type arbejde, som giver mening for dig. Vi er opmærksomme på at imødekomme dine ønsker og behov.

Arbejdsgiver
Vi tilbyder at vejlede og assistere din nye arbejdsgiver i opstarten af din ansættelse, med henblik på at facilitere et godt og bæredygtigt samarbejde mellem dig og din nye arbejdsplads.

Papirarbejde
Såfremt du og virksomheden har ønske om det, kan vi vejlede i og hjælpe med papirarbejdet vedr. en ordinær ansættelse, fuldtid, deltid, bijob, løntilskud, socialt frikort, virksomhedspraktik eller ansøgning om opkvalificerende kurser målrettet jobbet.

Skræddersyet samarbejde
Vi ved, at alle veteraner er forskellige – derfor sørger vi altid for, at samarbejdet skræddersyes til at imødekomme dine unikke behov. Vi er altid tilgængelige til at besvare dine spørgsmål og give dig den nødvendige støtte under din jobsøgningsproces.

Individuelle vejledningssamtaler
Vi tilbyder mentorsamtaler og individuel coaching, så du kan få de nødvendige redskaber til at tackle både personlige, arbejdsrelaterede og eventuelle psykiske udfordringer. Vores erfarne konsulenter hjælper dig med at identificere dine styrker og udviklingsmuligheder, og kortlægge dine fremtidsønsker i forhold til beskæftigelse.

Systemguide
Lovgivning indeholder rettigheder og pligter. Vi kan tilbyde at guide og ”oversætte”, så der bygges bro til de muligheder der er, for et godt samarbejde.

Vi tilbyder samarbejde i din søgning efter det næste civile job. Dine jobønsker er omdrejningspunktet for vores samarbejde. Vores samarbejde tilpasses til dig og de virksomheder, som du gerne vil finde job hos. Al kontakt til virksomheder tager udgangspunkt i dine kompetencer, erfaringer, skånehensyn, erhvervsmæssige ønsker samt geografiske mobilitet. Vi tilbyder en håndholdt, virksomhedsrettet indsats. >> Læs mere her <<

Vi holder oplæg, som kan inspirere dig i din jobsøgningsproces.

Eksempler på oplæg kan være:

 • Netværk, Linkedin og ChatGPT.
 • CV, ansøgninger og gode råd til jobsøgning.
 • Systemguide og papirarbejde.
 • Redskaber til system og struktur.


Vil du høre nærmere om muligheden for at arrangere oplæg i din veterancafé, dit soldaterhjem, dit veteranhjem, din kasserne, din arbejdsplads eller dit værested? Kontakt os på tlf.: 33 11 22 84 og hør nærmere.

Har du spørgsmål, eller er du interesseret i at høre nærmere om vores jobrettede forløb for veteraner? Så kontakt os til en vejledende og uforpligtende samtale.

Vi kommer også gerne ud og holder oplæg om vores indsats i din veterancafé, dit soldaterhjem, dit veteranhjem, din kasserne, din arbejdsplads eller dit værested.

Kontakt os på tlf.: 33 11 22 84 eller skriv til info@wattar-gruppen.dk.

Du kan også tage direkte kontakt til Projektleder, Camilla Beldam, på tlf.: 50 59 02 82 eller mail: cbe@wattar-gruppen.dk.

Veteranprojektet, Din vej til job, Fra udsendt til ansat, Camilla Beldam, Wattar Gruppen

Mød Camilla Beldam

Projektleder & chefkonsulent

“Jeg brænder for at assistere og støtte veteraner i at finde et arbejde, hvor de trives og mærker arbejdsglæde. 

Jeg arbejder altid med udgangspunkt i det enkelte menneske og med fokus på at samarbejde.”

Kontaktinformation: 
Tlf.: 50 59 02 82  
Mail: cbe@wattar-gruppen.dk

Hos Wattar Gruppen arbejder vi med at styrke menneskers trivsel både privat og på arbejdspladsen. Vi har mange års erfaring i at hjælpe mennesker tilbage til arbejdslivet, og er specialiserede i at matche borgere og arbejdsgivere gennem en individuel og fleksibelt tilrettelagt beskæftigelsesindsats.

Veteraners vej til job – fra udsendt til ansat 

Gennem et STAR-projekt, vedrørende veteraners vej til job, har vi fået mulighed for at støtte og hjælpe veteraner med at finde ansættelse. Det koster derfor ikke noget for dig at få hjælp og vejledning. 

Projektets formål er at yde en håndholdt og helhedsorienteret indsats, der assisterer veteraner til at opnå job ved ansættelse på fuldtid, deltid eller i virksomhedspraktik.

Har du spørgsmål?

Send dit spørgsmål til os, så vender vi tilbage hurtigst muligt.
Verified by MonsterInsights