Mestringsforløb

Supplerende indsatser

Mestringsforløbet er et 6-ugers kursus for sygemeldte borgere. Formålet med forløbet er, at borgerne kommer hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet, hvad enten det er på deltid eller på fuldtid. På mestringskurset får deltagerne viden og praktiske redskaber, som de kan bruge til at tackle deres udfordringer, så de hurtigst muligt kan vende tilbage til beskæftigelse.

Målgruppe

Målgruppen er fortrinsvist sygemeldte borgere på sygedagpenge. Der er tale om borgere med stress, depression, angst, fysiske lidelser og/eller smerter.

Vi har løbende optag med mulighed for optagelse hver 14. dag.

 

Indhold

Mestringsforløbet handler om at give borgeren redskaber, så han/hun lettere kan håndtere de vanskeligheder, som følger af at have psykiske og/eller fysiske gener. Målet med forløbet er, at borgeren ender med at kunne mestre sin tilværelse og bestemme over eget liv, så det ikke er de helbredsmæssige gener, der bestemmer over borgeren. Målet er desuden, at borgeren opnår større livskvalitet og bliver i stand til at vende tilbage til sit arbejde eller at påbegynde arbejde.

Individuelle samtaler: Disse kan supplere mestringskurset og er rettet mod de borgere, som har brug for særlig individuel støtte i deres progression mod arbejdsmarkedet.

 

Mindfulness-meditation i gruppe: Henvender sig til borgere, der ønsker redskaber til at kunne falde til ro, modvirke stress, være til stede i nuet og opleve mere klarhed og fleksibilitet i deres tankegang.

 

Sundhedsorienteret indsats: Understøtter undervisningen og giver borgeren en udvidet forståelse for sammenhængen mellem krop og psyke.

Om baggrunden for Wattar Gruppens mestringsforløb

I december 2014 har Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter fået et projekt godkendt gennem STAR vedrørende ”Udbredelse af mestringstilbud i Kommunerne”.


I 2015 har vi afholdt 52 mestringsforløb og undervist 452 borgere i Mestring af Sygdom og Job. Ud fra testresultater kan vi allerede nu se, at de borgere, som har deltaget i Wattar Gruppens mestringsforløb i 2015, på alle punkter har udviklet sig hen i mod raskmelding og beskæftigelse. Deltagerne har samlet udtrykt, at de er blevet mere parate til at starte i arbejde igen, at de har fået mere håb for fremtiden, at de oplever at have færre problemer i hverdagen, og at de har fået et bedre velbefindende. Målgruppen har med andre ord udviklet sig betydeligt under forløbet.


For mere information eller ved henvisning kontakt Nadia Wattar på info@wattar-gruppen.dk eller på tlf. 33112284.

Wattar Gruppen A/S, Kognitivt Psykologcenter – Holbergsgade 14, 4. sal 1057 Kbh K – tlf: 33112284 – e-mail: info@wattar-gruppen.dk CVR: 29832609